“Amsterdam Vaart”: Haven als hub voor bouwlogistiek

Een project van een van de Green Deal ZES ondertekenaars

Port of Amsterdam, de gemeente Amsterdam, Waternet en TNO hebben de handen ineen geslagen in het streven naar schonere en slimmere stadslogistiek. Onder de naam Amsterdam Vaart kijken de partijen naar de mogelijkheden van bouwtransport over het water. Daarnaast is het havenbedrijf betrokken bij verschillende duurzame initiatieven op het gebied van stadsdistributie en circulair bouwen. Commercieel manager Kim Borgmann van Port of Amsterdam vertelt over deze innovatieve projecten.

“De grachten van Amsterdam zijn letterlijk gemaakt voor transport, maar tegenwoordig worden ze alleen nog gebruikt voor rondvaart en pleziervaart. Het bouw- en goederenvervoer gaat over de weg, maar dat is vervuilend en belastend voor de toch al zwakke kades en bruggen.

Dekschuiten

Veel huidige en toekomstige bouwprojecten in Amsterdam liggen direct aan de gracht of aan het IJ. Denk bijvoorbeeld aan de IJ Towers in Amsterdam-Noord, het gebied rondom het Centraal Station en de Zuidas, met de Schinkel ernaast. Dat soort locaties zijn dus heel goed over het water te bereiken. Daarom zijn we met Port of Amsterdam, de gemeente, Waternet en TNO gaan kijken naar de mogelijkheden van bouwtransport over het water. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat subsidieert dat onderzoek.

De haven van Amsterdam, en met name het Coen- en Vlothavengebied, kan uitstekend dienen als hublocatie voor aannemers. De leveranciers brengen per schip of over de as hun goederen naar die hub, waar de vrachten worden samengevoegd en als één lading per schip naar de bouwplaats worden gebracht. Daardoor verminder je het aantal vervoersbewegingen en daarmee uitstoot van CO2. De dekschuiten zijn elektrisch, of varen in ieder geval grotendeels op groene brandstof.

Projectpartners

We werken in dit project samen met een aantal grote aannemers en nautisch dienstverleners, die zelf ook investeren in deze duurzame ontwikkeling. Zo werkt aannemer De Nijs bijvoorbeeld al met transportboten, zij werken nu op de Geldersekade aan een groot project dat volledig over water gaat. Dekschuitenverhuurder Blom is betrokken bij de bouw van het nieuwe kantoor van Booking.com aan het IJ, daar wordt onder andere zand en betonnen palen met boten aangevoerd. Funderingsbedrijf Van ‘t Hek heeft recent een bouwhub voor watertransport in de Coenhaven gerealiseerd. En Blue Line Logistics is elektrische schepen voor vervoer over het water aan het ontwikkelen, zij varen al regelmatig van België naar Nederland met een levering gipsplaten. Ook zijn we in gesprek met PK Waterbouw, ook zij richten zich met hun initiatief Zoev City op stadsdistributie en bouwlogistiek over het water.

Steeds meer partijen wijken dus uit naar transport over het water, en we zijn altijd op zoek naar nieuwe partners voor Amsterdam Vaart. De Rutte Groep staat zeker ook nog op ons verlanglijstje, met hun concept van city barging.

Zero emissie

We streven met Amsterdam Vaart uiteraard naar zero emissie, zo zijn we ook in contact gekomen met de Board. Ik durf niet te zeggen of dat ook lukt voor 2025, wat dat betreft staan we nog aan het begin van de omslag naar slimmere en schonere stadslogistiek. Maar hoe groter watertransport wordt, hoe meer aannemers durven te investeren in hun arsenaal. Vooralsnog focussen wij ons op bouwlocaties direct aan het water, omdat het transport over de anders resterende last mile volgens ons nog te duur is. Er zit al een extra handeling in het overladen op de hub, als je daarna ook nog de stad door moet, krijg je de business case niet rond.

Rol van de gemeente

De gemeente speelt een grote, actieve rol in de slagingskans van dit project. In het gebied rondom het Centraal Station gelden bijvoorbeeld heel strenge toegangsregels voor bouwverkeer over de weg, waardoor vervoer over water een interessant alternatief wordt. De gemeente kijkt samen met Waternet naar integraal beleid voor passagiers-, plezier en transportvaart, waarin duidelijk wordt opgenomen wie welke ruimte krijgt. En ook in de eigen aanbesteding beloven zij kritisch te kijken naar alternatief transport.

De cijfers van TNO zijn essentieel in de besluitvorming bij de overheid: TNO doet voortdurend onderzoek naar het concrete effect van vervoer over het water op vervoersbewegingen en luchtkwaliteit. Inmiddels hebben we bij het ministerie een nieuw voorstel ingediend, om dit project verder te kunnen uitrollen in de regio. In dat geval wordt het ‘Metropoolregio Amsterdam Vaart’.

Duurzaamheidsambities

Port of Amsterdam is op meer gebieden bezig met slimme en schone stadslogistiek. Zo kijken we naar de mogelijkheden om het vervoerscentrum bij de Gyroscoopweg te transformeren naar een gebied van waaruit stadsdistributie kan plaatsvinden. Warehousing in Amsterdam wordt steeds duurder, dus voor bedrijven en logistiek dienstverleners is het interessant om hun opslag naar buiten de stad te verplaatsen. En we stimuleren en faciliteren circulair bouwen: het hergebruiken van bouwgrondstoffen, in plaats van verbranden. Daarvoor werken we samen met afvalverwerker Paro en Beelen, die al zeer actief zijn op dat gebied.

Als havenbedrijf kijken we samen met aannemers hoe we interessante partijen, bedrijven en ladingstromen voor het havengebied kunnen aantrekken en duurzame transformaties kunnen bewerkstelligen. We zijn immers niet alleen de haven ván Amsterdam, maar ook vóór Amsterdam. Bijna 60% van alle grondstoffen die hier aankomen, wordt direct in de omgeving verwerkt. We zijn een haven voor de hele metropoolregioMetropoolregio Amsterdam: strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot Haarlemmermeer. , waarvoor de gemeenten allerlei duurzaamheidsambities heeft opgesteld. Met haar projecten levert Port of Amsterdam graag een substantiële bijdrage aan die ambities.”

 

Reek interviews

Dit interview is  deel 6 uit de reeks ‘slimme en schone stadslogistiek’ waarmee de Board zichtbaar maakt wat er al gebeurt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Onze ambitie is dat het stedelijk vervoer in de metropoolregio in 2025 emissievrij is. Er zijn twee doelstellingen: Enerzijds wil de regio internationaal voorloper zijn op het gebied van slimme en schone stadslogistiek voor alle soorten verkeer – van goederen- en diensten- tot personenverkeer. Anderzijds wil de MRA een leidende rol spelen op het gebied van innovaties in het logistieke systeem en verbindingen met logistieke hubs buiten de stad, zodat de positie als logistieke hub van wereldformaat wordt versterkt.

Lees meer op onze pagina Mobiliteit 

Tekst: Ronne Theunis