Kiezen voor wat nodig is voor de Metropool van Morgen

Anders kijken anders doen

Kiezen voor wat nodig is voor de Metropool van Morgen

Metropool van Morgen

Hoe gaan we ons tot elkaar verhouden in de Metropool van Morgen? Waar ligt het eigenaarschap? Wat is onze invloed als inwoner? Hoe gaan we anders met elkaar samenwerken? Waar gaat het schuren en wie gaan die pijn voelen?

Gedurfde keuzes zijn noodzakelijk om de regio vorm te geven, waarin elke inwoner ertoe doet. Daarbij is ieders doe- en denkkracht nodig.

Het is tijd om anders te kijken en anders te doen, door om te denken en met alle belanghebbenden om tafel te gaan.  Klinkt eenvoudig, maar het vergt een flinke omslag van kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

De oproep

De Metropool Amsterdam staat voor grote uitdagingen. We moeten keuzes maken. Doen wat nodig is. We roepen iedereen in de regio op anders te kijken en anders te doen.

Doe mee met de werkateliers

Meer weten over Anders kijken, anders doen? Leren hoe je dit concreet toepast?
Doe mee met een van de werkateliers Anders kijken, anders doen

Zo werkt het in de praktijk!

Carole Lasham (Tergooi MC) is al gestart. In de video vertelt de kinderarts over het belang van preventie in de gezondheidszorg en out of the box denken.

Wat betekent: anders kijken?

We willen een regio van de brede welvaart zijn, een regio waar het goed wonen en werken is voor iedereen. De keuzes maken die daarvoor nodig zijn, vereisen durf en moed. Wanneer we de barrières neerhalen tussen overheden, ondernemers, maatschappelijke partners en kennisinstellingen, ontstaat een betere balans tussen groei en leefbaarheid.

Anders kijken betekent ook: omdenken. Vanuit meerdere invalshoeken kijken naar problemen en mogelijke oplossingen. Samen met betrokken mensen die een andere benadering kiezen dan gebruikelijk.  Juist ook als dat schuurt.

Pallas Agterberg (Alliander) over ‘samenwerken op een andere manier’.
Henno van Horssen (Techport) en Kasper Baltus (Facta) kijken op een andere manier naar het werven van talent.

Wat betekent: anders doen?

Anders doen betekent op een andere manier aan de slag gaan. Keuzes en besluiten maken, samen met álle belanghebbenden. Gericht op het bereiken van brede welvaart, voor iedereen.

Maatschappelijke initiatieven verdienen meer ruimte, vertrouwen en ondersteuning van zowel overheden als bedrijven. Met de overheid vaker in een faciliterende rol.

Interviews en nieuws

Het is tijd voor een nieuw perspectief. Een fundamenteel andere manier van samenwerken, gebaseerd op brede welvaart. Dat vraagt om gedurfde keuzes en doorbraken.

Lees interviews en nieuwsberichten over Anders kijken, anders doen. Hoe kijken partners uit het netwerk hier tegenaan?

En download de pdf Achtergrond bij de oproep Anders kijken, anders doen.

Wil je direct aan de slag?

Challenge je eigen initiatieven en manier van werken door te kijken vanuit de negen uitgangspunten bij Anders kijken, anders doen.

Bepaal welke relevant zijn en wat dat betekent voor jouw plannen en acties.

Voorbeelden van wat nodig en mogelijk is voor de Metropool van Morgen

Een initiatief om vanuit boeren, bedrijfsleven, bewoners en maatschappelijke partijen te werken aan een mooi, groen, toegankelijk, toekomstbestendig en productief landschap in de Metropool Amsterdam. De stad om de hoek is een mooie markt voor hoogwaardig voedsel van de ondernemers; een natuur-inclusief productielandschap biedt de bewoners een groene oase in de buurt; en in het groene landschap worden beklemmende water-, natuur-, milieu- en klimaatopgaven opgelost.

Op initiatief van de Rabobank werken verschillende energie-coöperaties, kennisinstellingen, bedrijven en Energie Samen Noord Holland samen in de coalitie COOP Centraal. Het doel is om meer inwoners in de regio toegang te geven tot betaalbare en duurzame stroom.  Door enthousiaste jongeren te koppelen aan de hulpvragen van deze energie coöperaties en ondersteuning met kennis van alle coalitie partijen worden verschillende werelden met elkaar verbonden om samen een grote stap te zetten richting een gedecentraliseerde en gedemocratiseerde energievoorziening.

Dit initiatief in Amsterdam-Noord ziet jonge mensen als de motor van onze samenleving en het fundament van de energietransitie. Omar, zelf een servicemonteur, heeft samen met anderen een ontwikkelprogramma opgezet waarin jongeren worden gekoppeld aan bedrijven. Een kleinschalige aanpak die met behulp van rolmodellen aan de jongeren laat zien dat ze een belangrijke bijdrage aan de energietransitie kunnen leveren en er ook nog goed geld mee kunnen verdienen.

Zo zien zij ’t…

Met dank aan…

De oproep Anders kijken, anders doen is tot stand gekomen met input van:

Marjolein ten Hoonte, Randstad | Marleen Stikker, Waag | Jeroen Ankersmit, ROC Amsterdam/Hilversum | Koen Westhoff, De Alliantie | Lucas Mol, De Groene Afslag | Otto Raspe, Rabobank | Addy Verschuren, Emiel Reiding, MRA-directie | Roel Schoenmakers, Cascoland | Talitha van den Elst, Nova College | Tijs Roelofs, Selma Nijhof, Gemeente Amsterdam | Saundra Williams, Masterplan Zuid-Oost | Henry de Groot, Vrije Universiteit | Eveline van Leeuwen, AMS Institute | Koen Overtoom, Port of Amsterdam | Amina Hassan Sheikh Ali, Young on Board | Munish Ramlal, Ombudsman Metropool Amsterdam | Ted Veldkamp, IXA Amsterdam | Pallas Agterberg, Alliander | Abdelhamid Idrissi, Studiezalen | Onno Dwars, Ballast Nedam | Harry Boeschoten, Staatsbosbeheer | Zef Hemel, Paul Hekkert, TU Delft | Floris Alkemade | Ingrid Post, NZKG | Hans Stegeman, Triodos | Robert Metzke, Philips | Jopie Nooren, Hogeschool van Amsterdam | Peter Smit, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | Rahma el Mouden, MAS Groep | Amsterdam Economic Board | MRA Bestuur

Schrijf je in voor de Board Update

Ontvang 8x per jaar nieuws en events uit de Metropool Amsterdam. En bekijk eerdere edities.