Metropool Amsterdam

De Metropool Amsterdam is een geografische aanduiding voor de regio die zich uitstrekt van Zandvoort tot Lelystad en van Purmerend tot Hilversum. Het gebied omvat 30 gemeenten, verzameld in zeven deelregio’s: Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Almere-Lelystad, Gooi en Vechtstreek, IJmond, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland.

Dit is het werkgebied van Amsterdam Economic Board. Hier werken wij, samen met besluitvormers, innovatiemanagers en changemakers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden aan een slimme, groene en gezonde regio.

Motor van de Nederlandse economie

De Amsterdamse Metropool wordt ook wel MRA genoemd en valt binnen de provincies Noord-Holland en Flevoland. Het gebied telt circa 2,5 miljoen inwoners. Met onder meer twee luchthavens, zeehavens, het financiële centrum van Nederland, de bloemenveiling van Aalsmeer, kennisinstellingen van wereldformaat, grote mediabedrijven en clusters van creatieve bedrijven is deze regio een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Daarnaast kenmerkt het gebied zich door aantrekkelijke historische steden en een grote landschappelijke variëteit.

Klik op de kaart om te vergroten

Metropoolregio Amsterdam – de organisatie

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Vanuit een gedeelde visie werken zij aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren.