Metropoolregio Amsterdam

Metropoolregio Amsterdam in de top 5 van Europa
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een regio die bekend staat om zijn hoge leefkwaliteit met een aantrekkelijk voorzieningenniveau, goed openbaar vervoer en een relatief hoog opgeleide bevolking. In dit economisch, stedelijk en landschappelijk zeer diverse gebied, dat zich uitstrekt van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot  Haarlemmermeer, wonen circa 2,4 miljoen inwoners. De regio behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s. Samen met Brainport (Eindhoven), de regio Rotterdam-Den Haag en de regio Utrecht is de Metropoolregio Amsterdam de motor van de Nederlandse economie.

Grote diversiteit als economische kracht
Maar wat maakt die economie van de Metropoolregio Amsterdam nou zo sterk? De kracht zit hem juist in de grote verscheidenheid. De regio kent grote concentratie van kleine en grote innovatieve bedrijven die nieuwe producten en diensten ontwikkelen en vermarkten. Het start-up en scaleup klimaat is krachtig en er is een scala aan innovation hubs en campussen. Tegelijkertijd zijn er kennisinstituten van wereldformaat, zoals UvA en VU die een sterke wetenschappelijke kennisbasis geven én actieve MBO en HBO opleidingen die de link leggen met de dagelijkse praktijk. De overheden in de regio (de provincies Noord-Holland en Flevoland, 1 vervoersregio en 32 gemeenten) werken intensief samen, waardoor de regionale schaal goed benut wordt. De digitale infrastructuur is sterk, waardoor veel datacenters en datagebruikers zich hier vestigen. En natuurlijk is het ook de regio van luchthavens Schiphol en Lelystad, de zeehaven Amsterdam, het financiële centrum op de Zuidas, het Mediapark in Hilversum, de bloemenveiling in Aalsmeer, Tata Steel in IJmuiden en de thuisbasis van wereldbedrijven Ahold en Verkade in Zaanstad. In het ecosysteem van de regio gaan deze partijen met actieve burgers, stadsmakers en bottom-up initatieven in gesprek via Pakhuis de Zwijger en Amsterdam Smart City.

Aantrekkingskracht en uitdagingen
De aantrekkingskracht van de regio zit hem ook in het vestigingsklimaat en het leefklimaat. Je vindt er historische steden als Haarlem en Zaandam, de cultuur van het Concertgebouw en Rijksmuseum tot het Instituut voor Beeld en Geluid en de Ziggo Dome. De regio heeft geschiedenis, met zijn grachten, Pampus en het maakbare land van Beemster en Flevoland. Én er is veel natuur, die je er vindt in onder andere zee en strand, nationaal park Kennemerland, riviertjes als de Vecht en het groen van het Gooi.

De regio kent ook uitdagingen, die vaak samenhangen met mondiale transities en de Europese economie. Het gaat dan om bijvoorbeeld het beschikbaar hebben van voldoende woningen, een goede bereikbaarheid van alle delen van de metropoolregio en brede delen van de bevolking laten delen in de welvaart.

De Amsterdam Economic Board werkt toe naar een slimme, groene en gezonde Metropool van de toekomst voor alle inwoners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit doen we door het versnellen van de belangrijkste transities van deze tijd: de digitale, circulaire en energietransitie. Om gericht bij te dragen aan deze transities focussen we ons op grootstedelijke uitdagingen en werken we samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan die toekomstige Metropool.

Samenwerkingspartners MRA