Brede welvaart in de Metropool Amsterdam

Bouw mee aan de Metropool van Morgen

Binnen de welvarende Amsterdamse regio is de opbrengst van de economische groei ongelijk verdeeld. Ook vertaalt de toegenomen welvaart zich niet in meer welzijn voor alle inwoners. Hoe werken wij aan het verbeteren van brede welvaart voor iedereen?

Wat is brede welvaart?

Brede welvaart biedt alle inwoners de kans om goed te wonen en te werken. In een regio waar groei en leefbaarheid in goede balans zijn met elkaar. Om dit te bereiken, is het noodzakelijk de koers te verleggen. Overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties doen dat vanuit een nieuw gedeeld perspectief. Zo werken wij samen aan de Metropool van Morgen, waarin brede welvaart de norm is.

Meer welvaart, voor iedereen

In economische zin gaat het goed met de Metropool Amsterdam, het werkgebied van Amsterdam Economic Board. De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam laten zien dat het de regio voor de wind gaat.

Toch staat het gebied onder grote druk. Er is tekort aan personeel, aan schone lucht en aan ruimte. De economische verschillen tussen groepen inwoners nemen toe. Ook gaat de groei ten koste van het klimaat en de kwaliteit van leven van toekomstige generaties. Blijven doorgaan op de huidige koers is dan ook geen optie.

Anders kijken, anders doen

Streven naar brede welvaart vereist dat we moedige, gedurfde keuzes maken. Dat doen we samen, door anders te kijken en anders te doen. Hiermee kijken we vanuit meerdere invalshoeken naar problemen. We zoeken naar oplossingen waar alle inwoners van profiteren. Samen met betrokken mensen die een andere benadering kiezen dan gebruikelijk. Juist ook als dat schuurt.

Bekijk hoe jij met jouw organisatie kunt meedoen met Anders kijken, anders doen.

Actief werken aan brede welvaart

Keuzes die werkelijk een verschil maken en noodzakelijke transities versnellen, gaan over de afbouw en opbouw van bestaande en nieuwe systemen. Over de manier van produceren: van fossiel naar duurzaam. Over hoe we samenwerken: te beginnen met belangrijke vragen. Wie zitten er aan tafel? Zijn alle belanghebbenden voldoende vertegenwoordigd? Wat zijn de gevolgen van ons handelen voor bijvoorbeeld de inkomensverschillen in een buurt, of voor het milieu? Ook moeten we werken aan een toekomstbestendig verdienvermogen van de regio, waarbij het welzijn van inwoners centraal staat.

In de Metropool Amsterdam moeten we af van de focus op economische groei als enige drijfveer. En veel meer sturen op het gewenste soort groei: duurzaam, binnen de grenzen van de planeet. Economische groei moet zich ook vertalen in betaalbare huizen, toegankelijk onderwijs, schone en veilige buurten waar iedereen zijn talenten maximaal kan ontplooien. Hieraan werken wij, samen met betrokken partners in het netwerk, via onze programma’s en initiatieven.

Duurzaam, schokbestendig en adaptief

Die moedige keuzes betekenen: durven kiezen welke economie we als regio willen faciliteren met beleid en investeringen. Gericht op datgene, waar de regio in uitblinkt – zoals kennis en innovatiepotentieel. Door te toetsen aan de bijdrage aan maatschappelijke impact. Zoals het gebruik van schone energie, impact op Social Development Goals in ketens en bijdrage aan de circulaire economie. Dat maakt de regionale economie meer duurzaam, schokbestendig en adaptief. Zo werken wij actief aan het bereiken van brede welvaart in de regio.

Werk mee aan brede welvaart in de regio

Blijf op de hoogte van ons belangrijkste nieuws over Anders kijken, anders doen – en hoe wij werken aan brede welvaart. Schrijf je in voor de Board Update en volg ons via LinkedIn en X. Lees meer over lidmaatschap van onze Network Council. En ga binnen je eigen organisatie aan de slag met duurzaamheid en innovatie via onze praktische tools.

Neem contact op

Lia Hsu | Amsterdam Economic Board

Strategisch Adviseur
Amsterdam Economic Board

Claire Teurlings | Amsterdam Economic Board

Lead Circulaire Economie
Amsterdam Economic Board

Meebouwen aan brede welvaart?