Welke transities vereisen regionale focus?

De eerste bijeenkomst van de Network Council van dit jaar was op het hoofdkantoor van Booking.com. Vanaf de elfde verdieping keken de leden uit over het hart van de stad. Een mooie locatie om te onderzoeken waar de focus moet liggen voor de Metropool Amsterdam.

In de zomer van 2023 gingen dan eindelijk de deuren open van het internationale kantoor van Booking.com. Op het kantoor verwerken 7.000 mensen met 120 nationaliteiten zo’n 1,5 miljoen reserveringen per dag. Director public affairs Inge Janssen noemde Booking.com de grootste werkgever binnen de ring, die zichzelf ziet als een lokaal bedrijf. Daarom dragen ze bij aan verschillende regionale maatschappelijke initiatieven, waaronder Techgrounds, Stichting Studiezalen en de Vakantiebank. In het gebouw zit al een kunstgalerij, in april opent daar een restaurant van Refugee Company. Ook komt er een fietsenwerkplaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Janssen nodigde iedereen in het netwerk uit tot samenwerking en groei.

Luisteren en praten

Nieuwe directeur-bestuurder Jessica Peters-Hondelink had een Zuid-Afrikaanse ‘talking stick’ meegenomen, een praatstok die symbool staat voor luisteren. Want hoe lastig is het voor ons mensen om echt te luisteren, zonder te reageren? Om niet direct de eigen ervaring te willen delen, of te adviseren? Zij wenste alle leden de ruimte om hun verhaal te vertellen en te luisteren naar wat de regio nodig heeft van de Network Council. “Wat zijn de vraagstukken van de regio Amsterdam? Waar willen we op inzetten?” En: “Bedrijf, overheid, kennisinstelling en maatschappelijke club: hier is je plek.”
Gevraagd naar haar eigen drijfveer in het leven, antwoordde zij: “om dingen te realiseren die groter zijn dan onszelf”. Daarvoor brengt zij graag partijen samen om daadwerkelijk iets te doen (en niet te doen alsof).

Klik op de foto’s om het complete album te zien. Lees verder onder de foto’s.

Ambities

Amsterdam Economic Board is het netwerk voor regeneratieve en inclusieve economie, met als doel: brede welvaart in de Metropool Amsterdam. Regeneratief betekent hier: niet méér onttrekken aan de aarde dan dat je eraan teruggeeft. “Wij maken los waar het vast zit en verbinden waar het los is geraakt,” aldus Jessica. Die ambitie houdt rekening met de stem van de toekomst en de stem van de natuur. Dat betekent coalities bouwen rond de systemische vraagstukken en oog hebben voor het toekomstig duurzaam verdienvermogen in de Metropool Amsterdam, inclusief maatschappelijke kosten en baten. Het netwerk staat daarin centraal. De rol van Amsterdam Economic Board is het netwerk te ondersteunen bij het vinden van de thema’s waar tractie zit, de katalysator te zijn in coalities, en het netwerk uit te dagen.

De Network Councilleden bespraken in groepjes welk regionaal vraagstuk voor hen het belangrijkst is. Wat moet worden opgepakt in een coalitie van bedrijven, overheden, kennis- en maatschappelijke instellingen? Welke transities zien zij? De groepen kwamen met de volgende suggesties:

  • Voeg het sociale element toe, elke transitie heeft die. De stem van jong talent is daarin belangrijk. Elke transitie heeft een verhaal nodig met gezamenlijke normen en waarden. We vergrijzen, de productiviteit moet omhoog, en werk verandert door technologie.
  • Focus op de tweedeling in de stad. Zorg voor goede werkplekken voor alle studenten: ook die zonder hbo- of wo-opleiding. De transitie is dat iedereen mee kan doen, dus niet alleen werk voor mensen met de juiste cv en de juiste studie.
    Hoe zorgen we dat onderwijs aansluit bij de arbeidsmarkt en dat we talent in de regio houden?
  • Stimuleer met regulering het gebruik van emissieloze machines in de maakindustrie. Verlaag het aantal regels dat de creativiteit beknot. Wie in de regio profiteert van transitie, van groei?
  • Koppel de transities van ruimtegebrek en woninggebrek aan logistiek en mobiliteit. We komen geen stap vooruit door ingewikkelde regelgeving. En hoe gaan wij over tot ontsnippering (onderwijs, energie), naar deregulering, dus naar meer ondernemen en meer experimenteren?

Jessica moedigde iedereen aan het gesprek na deze bijeenkomst met elkaar voort te zetten. Amsterdam Economic Board neemt hierin het voortouw en nodigt de aankomende periode kleine groepen Network Councilleden uit om dit verder uit te werken.

Groei en welzijn

Het slotwoord was aan wethouder Sofyan Mbarki van de gemeente Amsterdam, die bij de Network Council dezelfde vraagstukken hoorde waar de stad en de regio zich ook over buigen. Hij zei dat we in een tijd komen van schaarste en dat betekent keuzes maken. “Misschien kunnen we de economische groei niet meer faciliteren maar wel de welvaart”. Die is niet gelijk verdeeld over de stad en de regio. Lokaal geboren en getogen arbeidspotentieel wordt onvoldoende benut. “We moeten deze mensen voor ons gaan winnen.” Wie gaat het werk doen en welk werk? “Gaan we voor nog meer logistieke hubs en vleesverwerkers of zeggen we technologie wordt alles?”
Wat betekent dat voor het onderwijssysteem? Welke keuzes maken we in migratie? Benutten we alleen eigen talent of vermengen we alles? “In tijden van minder schaarste kun je van alles roepen en wegkomen van het pijnlijke gesprek. Nu komen we in een fuik en moeten we zeggen: wat gaan we nu echt doen? Voor het collectieve en de groei van welvaart.”

Tekst: Karina Meerman
Foto’s: Terence Loos

20 februari 2024

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten