Jessica Peters-Hondelink | Amsterdam Economic Board

Jessica Peters-Hondelink

Directeur-bestuurder

Amsterdam Economic Board

Jessica Peters-Hondelink is directeur-bestuurder van Amsterdam Economic Board.

“Door samen te werken, kunnen wij concreet bijdragen aan een duurzame en inclusieve toekomst voor de regio. Waar groei en leefbaarheid in balans zijn. Ik wil daarin graag losmaken wat vastzit en verbinden waar het los is geraakt. Als netwerk kunnen we samen doorbraken realiseren voor een nieuwe economie die meer teruggeeft aan de regio dan ze eraan onttrekt. Dat is precies wat we doen bij Amsterdam Economic Board: dé netwerkorganisatie waarin bedrijven, overheden, kennis- en maatschappelijke instellingen zich inzetten voor de Metropool van Morgen.

“Amsterdam Economic Board agendeert de belangrijkste regionale vraagstukken die we alleen gezamenlijk kunnen oplossen. We bouwen mee aan coalities en fungeren als katalysator om deze systemische opgaven aan te pakken en daarin anders te kijken en te doen.

“Mijn achtergrond als ondernemend directeur, systeemdenker en begeleider van duurzame transformaties komt hier goed van pas. Eerder werkte ik als directeur bij Nyenrode Business Universiteit, waar ik samen met KPMG het ESG Innovation Institute heb opgericht. Dat stelt bestuurders in staat om Environment, Social en Governance in het hart van de organisatie te krijgen. En daarmee de transitie naar een duurzame economie te versnellen.”

Schrijf je in voor de Board Update

Ontvang 8x per jaar nieuws en events uit de Metropool Amsterdam. En bekijk eerdere edities.

Get your news and events about the Amsterdam region. Check previous editions. Our newsletter is in Dutch.

Hiermee ga je akkoord met ons privacybeleid.

Click to agree to our privacy statement.