Wat doen we

Amsterdam Economic Board is een bevlogen aanjager, een betrokken verbinder en een daadkrachtige agendasetter. Dat doen we door in te zetten op belangrijke thema’s, via onze initiatieven en programma’s.

Samenwerking initiëren en versnellen

Wij hebben ons ontwikkeld tot een vertrouwde intermediair die partijen actief verbindt bij het werken aan de slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam. Als neutrale speler zijn we in staat tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden te staan en oplossingen aan te jagen, te versnellen en tot uitvoering te brengen.
Dat doen we via onze initiatieven en programma’s.

Netwerken bouwen en onderhouden

Onze grote kracht is ons sterke en relevante netwerk, zoals onze Board, de Network Council en andere partners met wie we bouwen aan missiegedreven coalities. Dat doen we binnen de belangrijke, maatschappelijke thema’s waar Amsterdam Economic Board aan werkt. Samen zetten we initiatieven in gang, als antwoord op complexe uitdagingen. We jagen nieuwe samenwerking en initiatieven aan en organiseren krachtenbundeling van partijen die elkaar niet automatisch tegenkomen.

Activeren op de thema’s van morgen

Amsterdam Economic Board adresseert en stuurt op thema’s die een slimme, groene en gezonde toekomst mogelijk maken. Vanuit onze positie in het netwerk pakken we onderwerpen aan die nieuwe oplossingen en doorbraken nodig hebben. Samen brengen wij urgente onderwerpen in het vizier van publieke en private organisaties en maken oplossingen concreet in onze initiatieven en programma’s.

Subscribe to the Board Update newsletter

Ontvang 8x per jaar nieuws en events uit de Metropool Amsterdam. En bekijk eerdere edities.

Get your news and events about the Amsterdam region. Check previous editions. Our newsletter is in Dutch.

Hiermee ga je akkoord met ons privacybeleid.

Click to agree to our privacy statement.