Green Deal Zero Emission Stadslogistiek in de MRA

De stadslogistiek groeit in rap tempo en verwacht wordt dat deze stijgende lijn de komende jaren aanhoudt. Helaas gaat deze groei gepaard met nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid in steden. Dit vraagt om een nieuwe aanpak van stedelijke logistiek. Gericht op meer doen, met minder bewegingen en met minder emissies.

Eind 2014 tekenden 54 partijen samen met voormalig Staatssecretaris Mansveld de landelijke Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) . Deze partijen onderzoeken samen hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen in praktijk gebracht kan worden. Het doel is om in 2025 zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek te realiseren.

Een aantal partijen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)  heeft deze Green Deal reeds ondertekend en is ermee aan de slag, maar een bredere gezamenlijke regionale inzet hierop kan grote meerwaarde bieden en daarom gaat de Board hier zich in 2018 voor inzetten.

Rol Board

De Board zet in op het aanhaken van nieuwe partijen in de MRA op de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek en op de intensivering van de inzet van de huidige ondertekenaars. Dit doen we samen met partners zoals Connekt, de Hogeschool van Amsterdam, de gemeenten Amsterdam en Haarlem, de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, TLN, Evofenedex, Ahold Delhaize, PostNL en Royal FloraHolland

Relevantie voor de regio

De Metropoolregio Amsterdam wil internationaal voorloper zijn op het gebied van slimme en schone stadslogistiek voor alle soorten verkeer – van goederen- en diensten- tot personenverkeer. Daarnaast wil ze ook een leidende rol spelen op het gebied van innovaties in het logistieke systeem en verbindingen met logistieke hubs buiten de stad, zodat de positie als logistieke hub van wereldformaat wordt versterkt.

Milestones 2018

  • Minimaal 10 nieuwe publieke (nu 2 gemeenten en 1 onderwijsinstelling) en private ondertekenaars (nu 5 organisaties) uit de MRA op Green Deal ZES en intensivering van de inzet van de huidige ondertekenaars
  • Overzicht van bestaande initiatieven en living labs in de regio
  • Een actief MRA Green Deal ZES-platform waarin partijen elkaar periodiek ontmoetenom actief kennis te delen en van elkaar te leren.

 

Bekijk onderstaande video voor meer informatie:
(Bron: Connekt)