Green Deal ZES MRA: Hoe is het nu met de Vervoerregio?

Twee jaar geleden beloofden tientallen organisaties in de Metropoolregio Amsterdam zich in te zetten voor schone en slimme stadslogistiek. Hoe staat het nu met hun inspanningen? De Board spreekt ondertekenaars van de GDZESMRA. In deel 2 van een serie: de Vervoerregio Amsterdam, een netwerkorganisatie van gemeenten die samen met het bedrijfsleven effectief beleid formuleert voor zero-emissie stadslogistiek.

Hoe kun je als gemeente samen met het bedrijfsleven effectief beleid formuleren voor zero-emissie stadslogistiek? De Vervoerregio Amsterdam buigt zich sinds het ondertekenen van de Green Deal ZES MRA actief over die vraag. Wij interviewde netwerkregisseur Ton Geuzendam.

De Vervoerregio Amsterdam is een samenwerking van 15 gemeenten. Binnen die gemeenten zijn veel uitdagingen rondom stadslogistiek dezelfde, zo vertelt Geuzendam. “In alle gemeenten is er veel horeca- en bouwlogistiek en rijden er half lege bussen rond met pakketjes. En dat gaat ten koste van de leefbaarheid. Daarom wil je dat bedrijven die logistiek slimmer en efficiënter gaan regelen. Dat ze gaan samenwerken. Dat er hubs aan de randen van de stad komen.”

Tegelijkertijd zijn er ook grote verschillen. Waar het in Amsterdam en Haarlem al duidelijk is dat er zero-emissiezones komen, zijn er ook gemeentes die nog afwachten — en tegelijkertijd vrezen dat zij straks met de vieze voertuigen opgezadeld worden. Geuzendam: “Juist hierom is het goed om gezamenlijk na te denken over passend beleid: over venstertijden, over bepaalde ontheffingen, of juist over privileges voor de koplopers. Wanneer je overal min of meer hetzelfde beleid hebt, wordt het voor bedrijven ook makkelijker om zich aan te passen.”

Bedrijven geven ook aan dat zij vooral behoefte hebben aan duidelijkheid. Zij willen weten waar ze over een paar jaar aan toe zijn. “Die zero-emissiezones zijn duidelijk beleid, daarom moeten we dat regionaal zoveel mogelijk op dezelfde manier regelen. Als je als ondernemer vanuit een andere gemeente vooral in Amsterdam werkt, weet je dat je straks alleen nog met een zero-emissie voertuig de stad in mag. Dan moet je thuis wel de mogelijkheid hebben om je bestelbus op te laden”, zegt Geuzendam.

Dashboard Logistieke Stromen

De Vervoerregio werkt aan een Regionale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek voor de MRA. Onderdeel daarvan is onder meer het dashboard Logistieke Stromen waar de gemeenten binnenkort toegang tot krijgen. “Om concrete afspraken te kunnen maken moeten we weten wat de situatie nu is. Welke voertuigen rijden welke routes en voor welke sector? Wij gebruiken hiervoor gegevens van het CBS en enquetes onder vrachtauto- en bestelautobezitters. Elk half jaar wordt het dashboard geüpdatet. Zo is het een goed uitgangspunt voor beleid. Gemeenten kunnen met deze data in handen nadenken over betere routes voor logistieke voertuigen, maar ook over locaties voor bijvoorbeeld hubs.”

Onderdeel van de uitvoeringsagenda is ook een visie op de logistieke hubs. Die gaat de Vervoerregio samen met de provincie Noord-Holland de komende maanden ontwikkelen, onder meer op basis van vragen aan logistiek ondernemers. Geuzendam: “De markt moet dit soort hubs gaan ontwikkelen, maar wij willen wel weten wat voor dit soort hubs een goede locatie is. Welke bestaande magazijnen we daar mogelijk voor kunnen gebruiken. Welke laadinfrastructuur daarvoor nodig is en welke eventuele infrastructurele aanpassingen er daarvoor nodig zijn. Het dashboard gaat ons hier natuurlijk ook bij helpen.”

Een afgestemde aanpak voor bouwlogistiek wordt ook onderdeel van de uitvoeringsagenda.
Rijkswaterstaat begeleidt nu een aantal pilots voor bouwlogistieke hubs aan de rand van de stad. Een voorbeeld hiervan is de Bouwhub in Zaandstad-Noord, waarvoor betrokken bedrijven en overheden de Intentieverklaring Bouwlogistiek ondertekenden. Geuzendam: “Ik denk dat de overheid de zero-emissie bouwlogistiek een impuls kan geven door zelf bouwprojecten duurzamer aan te besteden. Door bijvoorbeeld te eisen dat er niet twintig leveringen per dag naar de bouwplaats komen, maar slechts één gebundelde levering.”

Alle ondernemers betrekken

De vragen die er bij ondernemers leven vormen de basis voor de regionale uitvoeringsagenda stadslogistiek, zo benadrukt Geuzendam. “We willen weten wat de overheid kan faciliteren om ervoor te zorgen dat bedrijven hun logistiek slimmer en schoner gaan organiseren.”

Zo liet de Vervoerregio ook onderzoek doen waaruit blijkt dat vooral mkb’ers en zzp’ers nog maar weinig bezig zijn met zero-emissie logistiek. “Terwijl nieuwe regels wel degelijk invloed op hen hebben. Ze moeten misschien wel een uitstootvrije bus kopen, of ze moeten gaan samenwerken met andere bedrijven, of gebruikmaken van de hubs rondom de stad. Als we willen dat de stucadoors en schilders straks nog de stad in kunnen moeten we hen actiever gaan betrekken bij dit onderwerp. Ze actief informeren over subsidieregelingen, over aanpassingen in de regels. Dat is voor ons nog wel een grote uitdaging, dus wie ideeën heeft over hoe we dit goed kunnen organiseren mag zich bij mij melden.”

Mede hierom zijn de GDZES MRA-meetups interessant voor Geuzendam. Daar komen bedrijven, onderwijs en overheden samen om de uitdagingen rondom zero-emissie stadslogistiek te bespreken. Op 12 oktober is de volgende meetup GDZES.  Loop jij met een voorstel, idee of vraagstuk rond waar je de community voor in wil zetten, of wil jij graag de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek MRA ondertekenen? Kijk dan hier voor meer informatie.

14 september 2021

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten