Greendeal ZES Meetup #8

Algemeen

De stadslogistiek in de Metropoolregio Amsterdam moet slimmer en schoner worden. Daar werken we binnen de Green Deal ZES MRA met z’n allen aan! In 2025 zijn in de grotere gemeenten in de regio zero emissiezones ingesteld. Verladers, transporteurs en logistiek dienstverleners worden nu gestimuleerd om de overstap te maken naar inzet van schone elektrische transportvoertuigen.

Deze Meetup zal in het teken staan van ons jaarlijkse en feestelijke moment voor nieuwe ondertekenaars van de GreenDeals ZES MRA. Ook geven we ons netwerk de kans om hun innovatieve ideeën te pitchen aan elkaar. Binnenkort wordt het programma bekend gemaakt op deze pagina.

Achtergrondinformatie

In 2025 zijn vrachtvoertuigen in de stad emissievrij. Logistieke en verkeersdata zijn slim gekoppeld. Slimme en schone (stads)logistiek is een belangrijke voorwaarde voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van de regio. In de transitie naar slimme en schone stadslogistiek is de ondertekening van de GDZES MRA in 2019 op en 2020 – op initiatief van de Board – door meer dan 60 partijen van grote betekenis geweest.

Partijen die zich hebben aangesloten bij de Green Deal ZES MRA willen bijdragen aan een slimme, groene en gezonde regio: ze delen hun logistieke data, stappen over naar zero-emissie voertuigen en werken aan een schone leefomgeving.
In 2021 bouwen we hierop voort en bouwen we het ecosysteem verder uit. We blijven kennis delen, inspireren en samenwerken.