De handen ineen voor een emissievrije stadslogistiek in de Metropoolregio Amsterdam

Richard Hoving, Business Connector bij de Board, over de “Green Deal MRA Zero Emissie Stadslogistiek 2025”, het regionale initiatief voor emissievrije stadslogistiek, onderdeel van de uitdaging Mobiliteit.

Het landelijke initiatief Green Deal MRA Zero Emission Stadslogistiek (ZES) brengt bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen in het streven naar het emissievrij maken van al het stedelijk vervoer in 2025. De Board wil dit programma regionaal intensiveren en brengt betrokken partijen samen om tijdens de State of the Region, die op 20 juni 2018 plaatsvindt, een aantal concrete initiatieven te kunnen presenteren. Richard Hoving licht toe: “In de aanloop naar de State of the Region hebben we met de Board vier doelen gesteld, die emissievrije stadslogistiek moeten bewerkstelligen.

Doelen

Ons eerste doel is om zoveel mogelijk partijen bewust te maken van het belang van zero emission en ze te laten aansluiten bij ons regionale Green Deal ZES-project. De gemeenten Amsterdam en Haarlem hebben het landelijke programma al ondertekend en voeren reeds een aantal duurzame maatregelen op het gebied van personen- en goederenvervoer uit. Denk bijvoorbeeld aan het faciliteren van meer oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Maar we willen het emissievrij maken van specifiek het goederenvervoer graag veel breder trekken in de Metropoolregio Amsterdam, omdat we alleen dan het verschil kunnen maken.

Het tweede doel is om alle lopende projecten en initiatieven op het gebied van duurzame (schone en slimme) stadslogistiek in de regio in de etalage te zetten, zodat zichtbaarder wordt hoeveel er al concreet gebeurd. Geïnteresseerde partijen kunnen zich dan ook makkelijker ergens bij aansluiten en kennis met elkaar delen. Bovendien willen we succesvolle, lokale plannen opschalen naar de regio, zodat het niet alleen bij een pilot blijft, maar we het project echt verder kunnen brengen.

Het derde doel is om logistieke dienstverleners met regelgevers en onderzoekers samen te brengen in experimenteerruimtes; living labs. Inmiddels blijkt uit de praktijk dat je door versoepelde regelgeving, ondernemingen kunt stimuleren om duurzaam te opereren. Denk bijvoorbeeld aan een voorrangspositie voor transporteurs die de binnenstad bevoorraden met een elektrisch voertuig. Deze maatregelen bestaan al, maar met de living labs willen we partijen (gemeenten en transportbedrijven) uitdagen om daar met elkaar in te investeren.

Tot slot willen we een interactief regionaal platform oprichten, waarop partijen elkaar kunnen ontmoeten, plannen kunnen bespreken en kennis kunnen delen, om zo tot energieke coalities te komen. Dit platform wordt zowel digitaal als fysiek vormgegeven, bijvoorbeeld in de vorm van meetups.

Best practices

Op 20 oktober hebben we de kick-off van dit project gehad en op 16 november vond het eerste werkdiner plaats met partijen die al hebben toegezegd te willen meewerken. Dat zijn onder andere het lectoraat City Logistics van de HvA, Connekt (de landelijke organisatie achter Green Deal ZES), brancheorganisaties Transport en Logistiek Nederland en Evofenedex, de provincie Noord-Holland, Shell, PostNL, de Vervoerregio en de gemeenten Amsterdam en Haarlem. Deze partijen zijn bereid om hun kennis en netwerken in te zetten en hun achterban te motiveren mee te denken over emissievrije stadslogistiek.

Concrete actie

Dat zijn al heel wat interessante spelers, maar we willen graag nog veel meer partijen betrekken bij deze beweging. We roepen iedereen op om mee te denken, ook kleinere ondernemingen. Verhuisbedrijven, horecaleveranciers, dienstverleners in afval- of bouwlogistiek; er zijn talloze uitvoerders van goederenstromen in de Metropoolregio Amsterdam die kunnen bijdragen aan de noodzakelijke verandering. De Board fungeert daarbij als connector: “Wij brengen partijen samen en bieden inhoudelijke ondersteuning. Maar partijen moeten zelf het initiatief nemen en echt met elkaar aan de slag gaan. Hopelijk kunnen we in juni bij de State of the Region al een aantal succesvolle initiatieven presenteren. Als we vanaf nu onze gezamenlijke ambitie om gaan zetten in concrete actie, wordt emissievrije stadslogistiek in de Metropoolregio Amsterdam in 2025 steeds reëler.”

State of the Region

De State of the Region is een initiatief van de overheden in de Metropoolregio Amsterdam, Amsterdam Marketing en de Amsterdam Economic Board. Het evenement is de aftrap van het innovatiefestival WeMakeThe.City, dat plaatsvindt van 20 tot 24 juni 2018. Tijdens de State of the Region komen de 500 kernspelers uit de Metropoolregio Amsterdam bij elkaar. Ze gaan in gesprek over hun visie op vijf grootstedelijke uitdagingen: Circulaire Economie, Mobiliteit, Gezondheid, Talent voor de Toekomst en Digitale Connectiviteit. In de aanloop naar de State of the Region op 20 juni 2018 staat per uitdaging een initiatief centraal.

Interview: Ronne Theunis

11 december 2017

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten