Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek MRA

In 2019 heeft de Board het initiatief genomen om een regionale impuls te geven aan de (landelijke) Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES MRA). Meer dan 75 publieke en private organisaties uit de Metropool Amsterdam hebben inmiddels de Green Deal ZES MRA getekend. In 2022 versterken we het netwerk met nog eens 10 nieuwe partners, schalen we verder op en dragen we het initiatief over.

Wat is GDZESMRA

De Green Deal ZES MRA draait vooral om samenwerking en kennis delen tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Deelnemers aan de Green Deal ZES MRA testen niet alleen nieuwe praktische logistieke oplossingen, maar ook combinaties van nieuwe technologieën, publiek-private samenwerking en aangepaste regelgeving. Voorbeelden in de regio zijn o.a. “CityBarging”, “Green Collecting/Open Waste”, “City Logistics Innovation Campus” en “Coding the Curbs”. De Amsterdam Economic Board stimuleert samenwerking en kennisdeling, agendeert actuele onderwerpen en geeft een podium aan relevante oplossingen. En activeert partijen om vooral mee te tekenen en daarmee een belangrijke te leveren aan de toekomst van de Metropool Amsterdam!                                                                                                                

Ondertekening juni 2019

Wil je ook meedoen?

Loop je met een voorstel, idee of vraagstuk rond, of wil jij graag meer informatie over het ondertekenen van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek MRA? Neem dan contact op met onze collega Richard Hoving, Lead Mobiliteit bij de Board.

Hier werken we aan in 2022

 • Organiseren van (minimaal) twee Meetups i.s.m. partners in de regio.
 • Agenderen relevante thema’s zoals, laadinfrastructuur op bedrijventerreinen, effecten van retourlogistiek, nkopen emissieloze voertuigen, etc.

Dit hebben we bereikt in 2021

 • Overdracht van initiatief naar partner(s) in de regio
 • 10 nieuwe toetreders/deelnemende samenwerkingspartners
 • Green Deal ZES MRA is onderdeel van de ‘Regionale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek’

Ondertekening 2021

Waarom GDZESMRA

Slimme en schone (stads)logistiek is een belangrijke voorwaarde voor een duurzame economie en een aantrekkelijke regio en steden. Het zorgt ervoor dat internetbestellingen worden afgeleverd, restaurants hun gasten kunnen bedienen, winkels op tijd de nieuwste collectie in huis hebben, afval wordt ingezameld en een verbouwing probleemloos verloopt. We zien ook dat, door de veranderende klanteneisen, de dagelijkse bevoorrading van stad en regio steeds fijnmaziger en steeds vaker just-in-time wordt. Stadslogistiek wordt steeds belangrijker en blijft groeien. Samenwerking tussen bedrijven en overheden draagt bij aan de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de veiligheid.

Om klimaatverandering tegen te gaan wil de rijksoverheid in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Dat kan zij niet alleen. Het verduurzamen van stadslogistiek is een van de manieren om dit te doen, bijvoorbeeld via nieuwe regelgeving (o.a. zero-emissiezones) en stimuleringsmaatregelen. Ook het bedrijfsleven zal moeten gaan inzetten op het verduurzamen van de logistieke ketens. Een gezamenlijke inzet van zowel het bedrijfsleven als de overheden in de Metropool Amsterdam is hard nodig om de klimaatdoelstelling voor 2030 te halen!

Reeks Meetups

Via de reeks thematische ‘GDZESMRA-Meetups’ die we organiseren, komen bedrijven, overheden en kennisinstellingen met elkaar in contact en is er de mogelijkheid om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Hieronder vind je een overzicht en de verslagen van de Meetups die tot nu toe zijn georganiseerd:

Uitnodiging tot samenwerking

Hier vind je meer informatie over wat het ondertekenen van de Green Deal ZES MRA kan betekenen voor jouw organisatie. Laten we samen werken aan een slimme en schone stadslogistiek!

Neem contact op

 • Richard Hoving

  Richard Hoving

  Lead Mobiliteit

  Amsterdam Economic Board

 • Andrea Joosse | Amsterdam Economic Board

  Andrea Joosse

  Manager Communicatie

  Amsterdam Economic Board

Delen