De textielindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Vijf specifieke intenties zijn uitgesproken om de komende drie jaar mee te werken aan een circulaire aanpak van textiel in regio Amsterdam: refuse, reduce, reuse, repair, repurpose of recycling en regionale verwerking. Vele partijen in de regio ondertekenden de intenties. Een circulaire textielindustrie veroorzaakt minder milieubelasting en levert extra werkgelegenheid op.

Waarom Textile Loops

Het initiatief Textile Loops richt zich op circulair textiel. Gebruikt textiel verdwijnt niet langer tussen het afval maar krijgt een langere levensduur door onderhoud en reparatie en niet herbruikbaar textiel wordt verwerkt tot nieuwe producten. In 2025 is 20% van al het textiel in de Metropool Amsterdam circulair. Textile Loops draagt daarmee bij aan de groene Metropool van de toekomst. De Board is initiator van het initiatief en werkt samen met de gemeente Amsterdam als onderdeel van het Reflow Programma en het Metropoolregio Amsterdam bureau waarvoor textiel prioriteit is. De eerste resultaten zijn de GreenDeal Circulair Textiel.

Wat is de Green Deal Circulair Textiel

De Green Deal Circulair Textiel richt zich op de innovatieve en vernieuwende manieren voor het sluiten van de keten. De GreenDeal is een consortium van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die intenties hebben ondertekend voor de transitie naar een circulaire economie. De partners werken aan verschillende initiatieven.De Board pakt hierin een regisserende rol. In 2022 ligt de nadruk op het versterken van het ecosysteem en het fundament voor het uitbouwen en opschalen van circulaire activiteiten. Met de key partners ontwikkelen en implementeren we met netwerk sturing de organisatorische structuur van de GreenDeal, ondersteunen we (nieuwe) regionale consortia rond het recyclen van niet-herbuikbaar textiel en bouwen we aan waardevolle samenwerkingen met vernieuwende en innovatieve partijen die bijdragen aan dezelfde doelen en het ecosysteem.

Als er een revolutie is, moet er een leidende visie zijn. Zonder de vooruitziende blik om schijnbaar fictieve of vergezochte ideeën te vatten en ze in de realiteit te verankeren, is het onmogelijk om het zogenaamde traditionalisme en zijn volgelingen te verslaan. Zonder visie lukt het ons niet om verandering te bewerkstelligen.”

Gespecialiseerde teams werken aan specifieke ambities in hun werkveld, zoals repair service modellen die alle kledingmerken aan hun klanten kunnen aanbieden, beschermende jassen voor de zorg, minimale toevoeging van post-consumer recycled materiaal in jeans, toename van het verzamelen en verbeteren van het sorteren van afgedankt textiel, toenemende awareness van de waarde van textiel bij consumenten, langere levensduur van hotellinnen, ontwikkeling van garen van lokale textielstromen. En dat modeopleidingen samenwerken aan circulaire leerplannen. Al deze initiatieven dragen bij aan de duurzame, innovatieve metropool.

Hier werken we aan in 2022 

Het doel voor 2022 is de ontwikkeling van een regionale visie voor circulair textiel en daarmee de focus aanbrengen voor onze inspanningen en de route voor verandering die nodig is om op te schalen en versnellen. Financiering om next steps mogelijk te maken is daarbij cruciaal. We werken hierbij intensief samen met de gemeente Amsterdam en Metropoolregio Amsterdam.

Lees de Visie & Roadmap Circulair Textiel.

Video van Ellen Mensink (eigenaar van Brightloops en Loop.a.life) & Hans Bon (eigenaar van Wieland Textiles en Textiles2Textiles)  over duurzaam & circulair produceren:

Video van BYBORRE over circulair garens:

Video van Judith Kolen, Front Office Manager bij Hotel Casa Amsterdam, over circulair hotellinnen:

Video van Network Councillid Reade over het duurzaam gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen:

Boek ‘Tien leidende Principes voor bouwen Circulaire Economie’

Boardlid Jacqueline Cramer heeft enorme ervaring met het opzetten en verder brengen van tal van circulaire initiatieven in Nederland zoals matrassen, luiers, biomassa en circulair bouw- en sloopmateriaal. In haar boek pleit Cramer voor de kracht van netwerksturing; door structuur te creëren in de samenwerking met rollen en verantwoordelijkheden tussen koplopers binnen bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en burger-initiatieven. Begin maart verschijnt haar tweede boek met een internationaal perspectief. Lees hier meer. 

Uitnodiging voor samenwerking

Wil je ook een bijdrage leveren aan circulair textiel? Neem dan contact op met Claire Teurlings, Lead Circulaire Economie.

Nieuws

Thumbnail van Nieuwe raads- en Statenleden schuiven aan
| Nieuws

Nieuwe raads- en Statenleden schuiven aan

Lees artikel
Thumbnail van Michiel van Vlimmeren (Salesforce): ‘Bundel je krachten’
| Nieuws

Michiel van Vlimmeren (Salesforce): ‘Bundel je krachten’

Lees artikel
Thumbnail van The Green Mile: een groene, duurzame Stadhouderskade
| Nieuws

The Green Mile: een groene, duurzame Stadhouderskade

Lees artikel
Thumbnail van Amsterdamse metropool neemt voortrekkersrol in circulair textiel
| Nieuws

Amsterdamse metropool neemt voortrekkersrol in circulair textiel

Lees artikel