Textile Loops

De Metropool Amsterdam als koploper in een fundamenteel andere, circulaire textielsector: dat is de ambitie van een groot netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen uit de regio. Inspirerende circulaire esthetiek en forse opschaling van recycling zijn de speerpunten van de nieuwe visie.

De Metropool Amsterdam is een vooraanstaande regio op het gebied van textiel en mode. Zo’n kwart van de Nederlandse textielindustrie heeft hier haar thuis en samen zorgen deze bedrijven voor zo’n 10.000 directe en nog eens 10.000 indirecte banen. Maar de sector heeft ook een keerzijde: er zijn veel sociale misstanden in de textielketen en de sector staat in de top 3 van meest vervuilende sectoren ter wereld. De belangrijkste redenen daarvoor zijn CO2-uitstoot, waterverbruik en -vervuiling en afvaIproductie. Alleen al in onze regio wordt jaarlijks zo’n 36 miljoen kilo textiel afgedankt, waarvan tweederde in het restafval eindigt. 

Deelnemers aan de  Green Deal Circulair Textiel werkten de afgelopen maanden aan een radicaal nieuwe visie op de toekomst van deze veelzijdige sector, op initiatief van de Amsterdam Economic Board, Gemeente Amsterdam en het MRA Bureau. In verschillende sessies gingen bedrijven, overheden en kennisinstellingen in gesprek over deze visie, onder meer in het Experience Center van PwC. Het ambitieuze doel: in 2030 is de textielsector in de regio voor 70 procent circulair, om daarna zo snel mogelijk volledig circulair te worden 

Wat is de Green Deal Circulair Textiel

De Green Deal Circulair Textiel richt zich op de innovatieve en vernieuwende manieren voor het sluiten van de keten. De GreenDeal is een consortium van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die intenties hebben ondertekend voor de transitie naar een circulaire economie. De partners werken aan verschillende initiatieven. De Board pakt hierin een regisserende rol. In 2022 ligt de nadruk op het versterken van het ecosysteem en het fundament voor het uitbouwen en opschalen van circulaire activiteiten. Met de key partners ondersteunen we (nieuwe) regionale consortia rond het recyclen van niet-herbuikbaar textiel en circulaire esthetiek; en bouwen we aan waardevolle samenwerkingen die bijdragen aan hetzelfde doel en het ecosysteem. 

De gespecialiseerde teams werken aan specifieke ambities in hun werkveld, zoals repair service modellen die alle kledingmerken aan hun klanten kunnen aanbieden, beschermende jassen voor de zorg, minimale toevoeging van post-consumer recycled materiaal in jeans, toename van het verzamelen en verbeteren van het sorteren van afgedankt textiel, toenemende awareness van de waarde van textiel bij consumenten, langere levensduur van hotellinnen, ontwikkeling van garen van lokale textielstromen. En de modeopleidingen werken samen aan samenwerking tussen hun studenten. Al deze initiatieven dragen bij aan de duurzame, innovatieve metropool. 

Hier werken we aan in 2022 

In 2022 ligt de nadruk op het versterken van het ecosysteem en het fundament voor het uitbouwen en opschalen van circulaire activiteiten. Met de regionale visie voor circulair textiel wordt de specifieke route voor deze regio duidelijk, nodig is om op te schalen en te versnellen. We zetten in op twee thema’s: circulaire esthetiek inzetten om anderen te inspireren en opschalen van hoogwaardige recycling.  

Met de partners ondersteunen we (nieuwe) regionale consortia rond het recyclen van niet-herbuikbaar textiel en circulaire esthetiek; en bouwen we aan waardevolle samenwerkingen die bijdragen aan hetzelfde doel en het ecosysteem.  

Zie jij kansen en wil je meedoen? Neem dan contact op met Claire Teurlings.

Samen maken we de economie circulair

Ellen Mensink (eigenaar van Brightloops en Loop.a.life) & Hans Bon (eigenaar van Wieland Textiles en Textiles2Textiles) over duurzaam & circulair produceren:

Building a Circular Future

Boardlid Jacqueline Cramer heeft enorme ervaring met het opzetten en verder brengen van tal van circulaire initiatieven in Nederland zoals matrassen, luiers, biomassa en circulair bouw- en sloopmateriaal. In haar boeken pleit Cramer voor de kracht van netwerksturing; door structuur te creëren in de samenwerking met rollen en verantwoordelijkheden tussen koplopers binnen bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en burger-initiatieven.

Download gratis de publicaties van Jacqueline Cramer.

Uitnodiging voor samenwerking

Wil je ook een bijdrage leveren aan circulair textiel? Neem dan contact op met Claire Teurlings, Lead Circulaire Economie.

Neem contact op

 • Claire Teurlings

  Claire Teurlings

  Lead Circulaire Economie

  Amsterdam Economic Board

 • Marjan Schrama

  Relatiemanager

  Amsterdam Economic Board

 • Antonio Carretero de Jong

  Senior Strateeg en Adjunct-Directeur

  Amsterdam Economic Board

Delen