Ketentransities: nog steeds een delicaat proces

Circulaire producten en diensten kunnen enorme reducties in broeikasgassen opleveren en onze overconsumptie en schaarste van grondstoffen terugdringen. De overheid heeft hierin een cruciale rol door krachtig beleid en gerichte maatregelen. Maar zij heeft de gezamenlijke inzet van bedrijfsleven, lokale overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties nodig om het beleid uit te voeren. Netwerksturing kan hierin versnelling brengen.

Lees hier het interview met Boardlid Jacqueline Cramer op innovationorigin.com.

Versnellen

De Board zet de kracht van netwerksturing in om structuur te creëren in de samenwerking tussen koplopers binnen bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en burger-initiatieven, waardoor innovaties sneller en beter van de grond komen. En als zo’n innovatie in de praktijk nuttig blijkt te zijn, dan haken er ook steeds meer partijen aan. Dan gaat het balletje rollen.

Dat geldt voor veel circulaire initiatieven, die in een netwerk van partijen tot stand moet komen. Een circulair initiatief is niet in een keer perfect, maar elke stap opent wel de deur naar volgende grote stappen.

“Netwerksturing is geen informele ‘we-kijken-wel-hoe-het-loopt’-samenwerking. Het is een geformaliseerde structuur waarin iedereen een vooraf afgesproken — en later preciezer ingevulde en soms eventueel bijgestelde — rol vervult die bijdraagt aan het eindresultaat.”

Boardlid Jacqueline Cramer

Tien bouwstenen

Cramer schreef een boek over ‘De kracht van netwerksturing; Tien Bouwstenen voor een Slimme, Groene en Gezonde Metropool Amsterdam’ dat houvast geeft bij de uitvoering van netwerksturing. Het is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en decennialange ervaring met transitie-initiatieven. De bouwstenen zijn bruikbaar voor allerlei soorten transities: voor grote landelijke en regionale initiatieven zoals het initiatief LEAP, waarbij partners werken aan het versnellen van de duurzame digitale infrastructuur, het vormen van een ecosysteem voor emissievrije stadslogistiek (Green Deal ZES), van alle textiel-initiatieven in de Amsterdamse regio een regionale Circular Textile Valley opzetten en ook bijvoorbeeld buurten die hun wijk willen vergroenen of energiezuiniger willen maken. Alle partijen hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid in het netwerk. Pakken ze die niet, dan loopt het transitie-initiatief vertraging op.

Klik om het boek te downloaden

Sneak preview nieuw boek

Haar tweede boek verscheen in maart 2022. Het biedt inzicht in de overeenkomsten en verschillen in het wereldwijd besturen van de circulaire economie. Dit helpt changemakers over de hele wereld bij hun inspanningen om een circulaire economie op te bouwen. Download het Engelstalige boek door op het plaatje te klikken.

Klik om het boek te downloaden

18 januari 2022

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten