Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek MRA (GDZES MRA)

 • Mobiliteit
 • In 2019 heeft de Board het initiatief genomen om een regionale impuls te geven aan de (landelijke) Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES MRA). Ruim 60 publieke en private organisaties uit de Metropool Amsterdam hebben inmiddels de Green Deal ZES MRA  getekend

  Waarom GDZES

  Slimme en schone (stads)logistiek is een belangrijke voorwaarde voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van steden en de regio als geheel. Het zorgt ervoor dat internetbestellingen thuis of op het werk worden afgeleverd, restaurants hun gasten kunnen bedienen, winkels op tijd de nieuwste collectie in huis hebben, afval wordt ingezameld en een verbouwing probleemloos verloopt. We zien ook dat, door de veranderende klanteneisen, de dagelijkse bevoorrading van stad en regio steeds fijnmaziger en steeds vaker just-in-time wordt. Stadslogistiek wordt steeds belangrijker en blijft groeien. Als we als bedrijven en overheden niets doen, kan dit ten koste gaan van de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de veiligheid.

  Om klimaatverandering tegen te gaan wil de rijksoverheid in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Dat kan zij niet alleen. Het verduurzamen van stadslogistiek is een van de manieren om dit te doen, bijvoorbeeld via nieuwe regelgeving (o.a. zero-emissiezones) en stimuleringsmaatregelen. Ook het bedrijfsleven zal moeten gaan inzetten op het verduurzamen van de logistieke ketens. Een gezamenlijke inzet van zowel het bedrijfsleven als de overheden in de Metropool Amsterdam is hard nodig om de klimaatdoelstelling voor 2030 te halen!

  Wat is GDZES

  De Green Deal ZES MRA draait vooral om samenwerking en kennis delen tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Deelnemers aan de Green Deal ZES MRA testen niet alleen nieuwe praktische logistieke oplossingen, maar ook combinaties van nieuwe technologieën, publiek-private samenwerking en aangepaste regelgeving. Voorbeelden in de regio zijn o.a. “Amsterdam Vaart”, “Green Collecting” en de Logistieke Hub van de HvA/UvA. De Amsterdam Economic Board ondersteunt en stimuleert samenwerking en kennisdeling op het gebied van duurzame (stads)logistiek bij bedrijven, overheden en kennisinstellingen. En activeert partijen om vooral mee te tekenen en daarmee een belangrijke te leveren aan de toekomst van de Metropool Amsterdam!


                                                                                                                     Ondertekening juni 2019

  Reeks Meetups:

  Via de reeks thematische ‘GDZESMRA-Meetups’  die we organiseren, komen bedrijven, overheden en kennisinstellingen met elkaar in contact en is er de mogelijkheid om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Hieronder vind je een overzicht en de verslagen van de Meetups die tot nu toe zijn georganiseerd:

  Wil je ook meedoen?

  Loop je met een voorstel, idee of vraagstuk rond, of wil jij graag meer informatie het ondertekenen van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek MRA? Neem dan contact op met onze collega Richard Hoving, Lead Mobiliteit bij de Board.

  Hier vind je meer informatie over wat het ondertekenen van de Green Deal ZES MRA kan betekenen voor jouw organisatie

   

  Nieuws

  Thumbnail van Metropoolregio Amsterdam kiest voor groene koers
  | Nieuws

  Metropoolregio Amsterdam kiest voor groene koers

  Lees artikel
  Thumbnail van GDZES MRA Meetup #8: Updates, calls en handtekeningen!
  | Nieuws

  GDZES MRA Meetup #8: Updates, calls en handtekeningen!

  Lees artikel
  Thumbnail van Green Deal ZES MRA: Hoe is het nu met de Vervoerregio?
  | Nieuws

  Green Deal ZES MRA: Hoe is het nu met de Vervoerregio?

  Lees artikel
  Thumbnail van Green Deal ZES MRA: Hoe is het nu met Parcls?
  | Nieuws

  Green Deal ZES MRA: Hoe is het nu met Parcls?

  Lees artikel