Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek MRA (GDZES MRA)

Algemeen

In 2025 zijn vrachtvoertuigen in de stad emissievrij. Logistieke en verkeersdata zijn slim gekoppeld. Slimme en schone (stads)logistiek is een belangrijke voorwaarde voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van de regio.

Waarom GDZES

In de transitie naar slimme en schone stadslogistiek is de ondertekening van de GDZES MRA in 2019 op en 2020 – op initiatief van de Board – door meer dan 60 partijen van grote betekenis geweest.

Wat is GDZES

Partijen die zich hebben aangesloten bij de Green Deal ZES MRA willen bijdragen aan een slimme, groene en gezonde regio: ze delen hun logisiteke data, stappen over naar zero-emissie voertuigen en werken aan een schone leefomgeving.
In 2021 bouwen we hierop voort en bouwen we het ecosysteem verder uit. We blijven kennis delen, inspireren en samenwerken. Nieuw in 2021 is dat we naast de reguliere (thematische) meetups ook innovatietracks gaan organiseren.

Resultaat 2021

  • 25 nieuwe partijen hebben zich aangesloten bij Green Deal ZES.
  • Twee kansrijke ontwikkelingen of innovaties zijn in coalitieverband via innovatietracks “opgewerkt” en schaalbaar gemaakt voor de gehele Metropool Amsterdam.
  • GDZES MRA is verbonden aan het Regionaal Mobiliteitsprogramma voor de Metropool Amsterdam en de Regionale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek (i.o.) en is daardoor een plek waar overheden en kennisinstellingen met het bedrijfsleven in gesprek kunnen gaan.
  • Inzicht in de potentiële impact van GDZES MRA, bijvoorbeeld in de bijdrage aan CO2-reductie.

 

Activiteiten 2021

  • Activeren van overheden, bedrijven en kennisinstellingen om aan te sluiten bij de GDZES MRA beweging en community.
  • Organisatie van minimaal drie GDZES MRA Meetups rond thema’s als facilitaire inkoop, retourstromen, hubs en digitalisering en specifieke sectoren binnen de stadslogistiek, zoals bouw, horeca, service, afval en pakketjes.
  • Initiëren van twee GDZES Innovationtracks via samenwerking rond kansrijke impactvolle en schaalbare innovaties, zoals concepten rondom Waterstof/E-fuels, service- of voedsellogistiek.
  • Communicatie via onder meer onze GDZES MRA nieuwsbrief en via de Board-website met een interviewreeks met GDZES-ondertekenaars, blogs naar aanleiding van de GDZES MRA Meetups en de voortgang op de twee tracks.

Uitnodiging tot samenwerking

Wil je ook een bijdrage leveren aan de Green Deal ZES MRA door het inbrengen van een kansrijke innovatie en je aan te sluiten bij de beweging? Neem een kijkje op deze webpagina of neem contact op met Richard Hoving, Lead Mobiliteit.