Jacqueline

Jacqueline Cramer

Regisseur circulaire economie / Lid Agendacommissie

Prof. dr. Jacqueline Cramer is zelfstandig adviseur op het gebied van duurzaam innoveren en lid van de Agendacommissie van de Board.

Jacqueline zet haar kennis en ervaring in om binnen verschillende netwerken de circulaire economie en de energietransitie tot stand te helpen brengen.

“Het is inspirerend en hoopgevend om met coalities van welwillende partijen de wereld duurzamer te maken. Als partijen de krachten bundelen in doelgerichte netwerken, kunnen wij enorme stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. De Board – en ook ikzelf – spelen daarbij een intermediaire rol als aanjager, verbinder en bouwer van coalities; wanneer een initiatief loopt, nemen de partijen de regie over.”

Lees het boek van Jacqueline Cramer over de kracht van netwerksturing om tot een circulaire economie te komen: Tien bouwstenen voor een slimme, groene, gezonde Metropool Amsterdam. De werkwijze van de Amsterdam Economic Board is gebaseerd op de hierin beschreven uitgangspunten van netwerksturing.

Jacqueline Cramer is aangesloten bij onze initiatieven Inkopen met Impact, Textile Loops, Upcycling van grondstofstromen en het thema Energie.

Initiatieven

Nieuws