Green Deal Circulair Textiel

De Metropool Amsterdam als koploper in een fundamenteel andere, circulaire textielsector: dat is de ambitie van een groot netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen uit de regio. Inspirerende circulaire esthetiek en forse opschaling van recycling zijn de speerpunten van de nieuwe visie.

De Metropool Amsterdam is een vooraanstaande regio op het gebied van textiel en mode. Zo’n kwart van de Nederlandse textielindustrie heeft hier haar thuis en samen zorgen deze bedrijven voor zo’n 10.000 directe en nog eens 10.000 indirecte banen. Maar de sector heeft ook een keerzijde: er zijn veel sociale misstanden in de textielketen en de sector staat in de top 3 van meest vervuilende sectoren ter wereld. De belangrijkste redenen daarvoor zijn CO2-uitstoot, waterverbruik en -vervuiling en afvalproductie. Alleen al in onze regio wordt jaarlijks zo’n 36 miljoen kilo textiel afgedankt, waarvan tweederde in het restafval eindigt.

Lees ook de nieuwsberichten over circulair textiel.

Wat is Green Deal Circulair Textiel

Green Deal Circulair Textiel richt zich op de innovatieve en vernieuwende manieren voor het sluiten van de keten. De Green Deal is een consortium van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die intenties hebben ondertekend voor de transitie naar een circulaire economie. De partners werken aan verschillende initiatieven. Amsterdam Economic Board pakt hierin een regisserende rol. Het ambitieuze doel: in 2030 is de textielsector in de regio voor 70 procent circulair, om daarna zo snel mogelijk volledig circulair te worden. Dragen jouw medewerkers al circulaire bedrijfskleding?

Hier werken we aan in 2023

In 2023 ligt de nadruk op het versterken van het ecosysteem en het fundament voor het uitbouwen en opschalen van circulaire activiteiten. Met de regionale visie voor circulair textiel wordt de specifieke route voor deze regio duidelijk, nodig is om op te schalen en te versnellen. We zetten in op twee thema’s: circulaire esthetiek inzetten om anderen te inspireren en opschalen van hoogwaardige recycling.

Met de partners ondersteunen we (nieuwe) regionale consortia rond het recyclen van niet-herbruikbaar textiel en circulaire esthetiek; en bouwen we aan waardevolle samenwerkingen die bijdragen aan hetzelfde doel en het ecosysteem.

Zie jij kansen en wil je meedoen? Neem dan contact op met Claire Teurlings.

Circular workwear | Amsterdam Economic Board

Draag jij ook circulaire bedrijfskleding?

Verschillende leden van onze Network Council vinden circulair textiel zó belangrijk, dat zij dit toepassen in de eigen organisatie. Hun medewerkers dragen circulaire bedrijfskleding. Dat is niet heel ingewikkeld of kostbaar. Lees bijvoorbeeld over de ervaringen van KPN en Shell. En bekijk de quickstart met tips over hoe je circulaire werkkleding invoert in jouw organisatie.

21 Network Councilleden gingen je voor

AM | Provincie Noord-Holland | Ahold Delhaize | OLVG | KLM | KPN | Gemeente Amstelveen | Patagonia | Reade | Meerlanden | Royal Flora Holland | Vattenfall | ABN AMRO | BAM | Technische Unie | Renewi | Shell | Pantar | Alliander | Tata Steel | Iron Mountain

De medewerkers van deze Network Councilleden (en/of hun facility partners, zoals kantinepersoneel of beveiligers) dragen al circulaire werkkleding. Ben jij lid van onze Network Council en staat jouw organisatie hier nog niet tussen? Laat het weten via onze contactpersonen!

Zo werken onze partners aan circulair textiel

Bekijk de korte video’s met partners als Ellen Mensink (Brightloops en Loop.a.life), Marten Boels (Metropoolregio Amsterdam), Hans Bon (Wieland Textiles en Textiles2Textiles), Borre Akkersdijk (BYBORRE) en Judith Kolen (Hotel Casa).

Building a Circular Future

Jacqueline Cramer – voorheen lid van onze Board  – heeft ervaring met het opzetten en verder brengen van tal van circulaire initiatieven in Nederland zoals matrassen, luiers, biomassa en circulair bouw- en sloopmateriaal. In haar boeken pleit Cramer voor de kracht van netwerksturing; door structuur te creëren in de samenwerking met rollen en verantwoordelijkheden tussen koplopers binnen bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en burger-initiatieven.

Download gratis de publicaties van Jacqueline Cramer.

Uitnodiging voor samenwerking

Wil je ook een bijdrage leveren aan circulair textiel? Neem dan contact op met Claire Teurlings, Lead Circulaire Economie.

Neem contact op

Delen