Supermarktlogistiek (ITSLOG)

In 2017 ging in Amsterdam onder leiding van HvA-lector stadslogistiek Walther Ploos van Amstel het ITSLOG-project van start. Doel: onderzoeken hoe met slimme technologie de planning van stedelijk goederenvervoer kan worden verbeterd. Hetzelfde volume vervoeren, met minder vrachtwagens. Inmiddels zijn de eerste resultaten van het onderzoek bekend. De belangrijkste factor in het succes van technologische oplossingen: de mens.

Congestie maakt stadslogistiek onvoorspelbaar en onnodig duur. Met ITSLOG wilden we onderzoeken hoe we met data het onvoorspelbare voorspelbaar kunnen maken, zodat er minder – bovendien gevaarlijke en vervuilende – vrachtwagens rondrijden in de stad. Daarvoor hebben we een grootschalig experiment uitgevoerd bij laad- en losplekken bij diverse Albert Heijn-winkels in Amsterdam.

Partners

Met een consortium van de Hogeschool van Amsterdam, Simacan, Ahold Delhaize, Peter Appel Transport, Tafel Ruimte & Infrastructuur (ALB), Provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam, Gemeente Amsterdam, CWI, TU Delft en de Board hebben is dit project opgezet.

Rol Board:

De Boardorganisatie is partner in dit onderzoeksproject, met als belangrijkste taak/rol:

  • verkennen van kansen voor regionale opschaling op het niveau van de Metropoolregio;
  • (mede) faciliteren van workshops/netwerkbijeenkomsten;
  • ontsluiten van onderzoeksvragen en resultaten naar het Board-netwerk.

Relevantie Metropoolregio Amsterdam

De bevoorrading van winkels, bedrijven en bewoners door voertuigen met een lage beladingsgraad tijdens de spits is een belangrijke oorzaak van doorstromingsproblemen met onnodige zoekkilometers en ongewenste emissie uitstoot in de stedelijke gebieden binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Relevantie Slimme Supermarktlogistiek: diverse gemeenten, Ahold en dataleverancier Simacan schatten in dat met de slimme in-car-tool zo’n 20% van de spitsbewegingen door vrachtauto’s kan worden gereduceerd en nog eens 20% van de spitsbewegingen kan worden afgewikkeld via andere, minder druk bezette routes.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met onze Challenge Lead mobiliteit, Richard Hoving.