Samenwerking is essentieel bij oplossen van netcongestie

Het overvolle elektriciteitsnetwerk is een heel complex probleem, dat niet één partij kan oplossen. Netcongestie vraagt om een gezamenlijke aanpak. De eerste editie onze nieuwe eventserie Netcongestie Learn & Share trapte af met een masterclass: wat maakt netcongestie zo ingewikkeld?

Hoe ernstig zijn de problemen op ons elektriciteitsnet nu eigenlijk – en wie is verantwoordelijk voor de oplossing? Hoe staat onze energievoorziening er nu voor? Met een toelichting op zulke vragen startte Allianders regio lead Paul van Engelen dit event. Eenduidige, simpele antwoorden waren er niet. Duidelijk is, dat er nog veel te doen staat. Er is wetgeving die oplossingen in de wielen rijdt. Maar vooral is een goede samenwerking nodig, tussen alle betrokken partijen. Vanuit de gedeelde overtuiging dat we alleen gezamenlijk tot doorbraken kunnen komen.

Ruimte voor energie

Een break-out sessie met Casper van Raaij en Floor hooge Venterink (Alliander), ging over planologie: hoe plan je de beschikbare ruimte in – onder én boven de grond – voor energie? Want de plannen voor het energiesysteem van de toekomst vragen letterlijk om veel ruimte. Denk aan parken met windturbines, zonnepanelen, stadswarmte en het aanleggen van dikkere elektriciteitskabels. Daarbij hebben stakeholders heel uiteenlopende belangen. Hoe ga je dat gesprek nu aan? En welke zaken krijgen prioriteit?

De sessie toonde aan hoe je vanuit verschillende rollen kunt kijken naar vraagstukken. En dat netcongestie veel complexer is dan het op het eerste gezicht lijkt. Zulke inzichten zijn waardevol bij het vormgeven van het energiesysteem van de toekomst.

Flexibel omgaan met energieverbruik

In een andere sessie ging Hugo Niesing (Resourcefully) in op mogelijkheden voor flexibilisering. Kunnen we, door slim om te gaan met energieverbruik, congestieproblemen oplossen? Bijvoorbeeld door het elektrische wagenpark op te laden buiten piekmomenten? Sommige bedrijven hebben hierdoor geen grotere netaansluiting nodig.

Flexibilisering heeft vooral effect wanneer een bedrijfsterrein een integraal overzicht heeft van energie vraag- en verbruik. Hiervoor is het nodig om informatie met elkaar te delen. Over wie wanneer welke capaciteit op het net nodig heeft – of juist overcapaciteit heeft. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven met bedrijfsprocessen die op verschillende momenten op de dag elektriciteit vragen. Door gezamenlijk netcongestie in kaart te brengen, en vraag/aanbod flexibel op elkaar af te stemmen, kan de piekbelasting afnemen. Deze sessie maakte duidelijk dat samenwerking essentieel is.

Zelfvoorzienende wijken

In verschillende wijken voeren gemeenten pilots uit om te experimenteren met mogelijke oplossingen voor netcongestie. In de derde break-out vertelden Gerben Vermeulen (Spectral) en Järvi de Vlugt (gemeente Almere) hier meer over. Bijvoorbeeld over het woningbouwproject Republica in Amsterdam-Noord. Hier deelt de hele gemeenschap (bewoners en bedrijven) één netaansluiting. Zij hebben dus geen eigen energiemeter. Met als doel: extreem lokaal energiegebruik, lagere tarieven en lagere kosten.

In Almere zijn plannen voor de bouw van de BalansWijk. De ambitie is om hier 30.000 nieuwe woningen grotendeels in de eigen elektriciteitsvoorziening te laten voorzien. Zodat de wijk geen extra druk legt op het elektriciteitsnet. Voor de compleet andere aanpak die zo’n wijk vraagt, is het nodig de vraagstukken vanuit een heel nieuw perspectief te benaderen. Door anders te kijken en anders te doen.

Vervolg met Netcongestie Learn & Share

Er is een hoop mogelijk om de spanning op het net te verlichten. Daarbij blijft het belangrijk de verbinding te zoeken met elkaar, zodat we zo snel mogelijk kunnen werken aan alle mogelijke oplossingen. Tijdens de volgende editie van Netcongestie Learn & Share, op 16 september, gaat het over onze verkenning Energietransitie via lokale daadkracht. Wil je hierbij zijn? Laat het weten via een e-mail aan Claire Teurlings.

24 juni 2024

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten