Energietransitie via lokale daadkracht

Een toekomstbestendig energiesysteem vraagt om ongebruikelijke oplossingen. In de verkenning Energietransitie via lokale daadkracht onderzoeken we welke rol Amsterdam Economic Board en haar netwerk kunnen nemen in het stimuleren van energiegemeenschappen.

Ons elektriciteitsnet is overbelast, de arbeidsmarkt is oververhit en er is veel beperkende wet- en regelgeving. Die combinatie geeft de transitie van fossiele energiebronnen naar een duurzaam systeem geen wind in de zeilen.

Wat is Energietransitie via lokale daadkracht?

Wat zou het betekenen als we in 2050 minimaal 50% van de energie opwekken vanuit een energiegemeenschap? Bijvoorbeeld via lokale energie-coöperaties, die in hun eigen energie voorzien voor mobiliteit en gebouwen. Nu doen zij dit al, vooral om kosten te drukken. Steeds vaker wordt ook netcongestie een belangrijkere drijfveer om een energiegemeenschap te vormen. Bedrijven en burgers gaan hierin samen aan de slag en vormen een ‘gedistribueerd energiesysteem’, dat optimaal gebruik maakt van lokale behoeften en mogelijkheden. Zo kan de gemeenschap in een gebied met veel restwarmte deze bijvoorbeeld benutten voor de verwarming van gebouwen. Welke impact zou dat hebben op de spanning op ons energienetwerk?

De keuze voor een gedistribueerd energiesysteem – naast het huidige, centrale energiesysteem – biedt verschillende typen organisaties ruimte om op een gelijkwaardige manier samen te werken. Lokale initiatieven dragen bij aan de lokale economie. Ze maken inwoners en het mkb tot een gelijkwaardige partner in het energie-speelveld. En het belangrijkste is: de impact die ze hebben op de vermindering van netcongestie. Zodat ondernemers weer verder kunnen met hun vernieuwende activiteiten.

Hier werken we aan

  • Amsterdam Economic Board verkent met partners uit ons unieke, brede netwerk, welke rol zij kunnen spelen in deze transitie naar een gedistribueerd systeem. Bijvoorbeeld door aandacht te vragen voor coöperaties en lokale initiatieven en hun maatschappelijke bijdrage mee te nemen in besluitvorming, financiering en kennisuitwisseling. We dragen hiermee bij aan de oproep van het Nationaal Klimaat Platform, voor versterking van lokale initiatieven.

  • Samen met Waag Futurelab organiseren wij werksessies, met coöperatie-pioniers, gemeenten, banken en andere experts.

  • Via onze eventserie Netcongestie Learn & Share wisselen we kennis uit, verbinden partners aan elkaar, en identificeren welke oplossingen nodig zijn voor netcongestie. Bekijk onze events.

Sluit je aan

Wil jouw organisatie ook een bijdrage leveren aan de verkenning Energietransitie via lokale daadkracht? Wil je meedenken of aanhaken? Neem contact op met Claire Teurlings.

Claire Teurlings | Amsterdam Economic Board

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit initiatief