Bouwen aan lokale mini-economie binnen planetaire grenzen

Groei is een doel op zich, dicteert het huidige economische model. Want alleen groei zou onze economie draaiende houden en onmisbaar zijn om verder te verduurzamen. Tegelijkertijd raakt onze planeet uitgeput door die drang naar groene groei.

Wordt het tijd om economische groei als maatschappelijk ideaal los te laten? En wat zijn dan werkbare, socialere alternatieven?

Waarden verschuiven

Nieuwe economische denkramen verleggen de focus naar een economie die is gericht op het herstellen van ecologische en sociale waarden. Enkele voorbeelden zijn: Doughnut Economics, Postgroei en de Betekeniseconomie.

Steeds meer ondernemers kiezen voor een duurzame bedrijfsvoering. Zij nemen genoegen met minder financiële winst om waardevol werk te kunnen doen, met positieve sociale en ecologische impact. De opkomst van de commons-beweging, woon-, energie- en voedselcoöperaties en maatschappelijke initiatieven in zorg en welzijn, laten zien dat mensen zich samen sterk willen maken voor andere waarden dan financieel gewin.

Haalbare en reële alternatieven

Nieuwe economische modellen bieden andere perspectieven om de economie als onderdeel van een samenleving te beschouwen. Ze bieden handvatten om die economie rechtvaardiger en duurzamer in te richten. Toch wordt het nieuwe economisch denken nog vaak weggezet als onrealistisch en niet haalbaar. Alleen door deze theorieën in de praktijk uit te proberen kunnen we aantonen dat dit reële alternatieven zijn.

Nieuw economisch denken, Nieuw economisch doen

Om te kunnen experimenteren met nieuwe economische theorie en modellen in de praktijk, verkent Amsterdam Economic Board  deze in de verkenning Nieuwe economische modellen. In april introduceerden we het proeftuinproject ‘Nieuw economisch denken, Nieuw economisch doen’ op het Marineterrein in Amsterdam. Hierin werken we aan sociaaleconomische experimenten, samen met AMS Institute, AHK Culture Club, And The People, Bureau Marineterrein, Kennisland, The Next Speaker en de kenniscoalitie ‘Art, Tech & Science’.

Het Marineterrein is de ideale plek om dit te doen, omdat het een officieel ‘experimentterrein’ is. Bovendien zijn de hier gevestigde bedrijven vaak al bezig met circulaire en sociale projecten. Culturele instellingen en organisaties op het Marineterrein kunnen op hun beurt verbeelden hoe bloei zonder economische groei er uit kan zien en ons verlangen aanwakkeren naar een nieuwe economie.

Sociaaleconomische experimenten

We onderzoeken wat het betekent als we de focus verleggen van kwantitatieve groei naar kwalitatieve groei. We monitoren met onze kernpartner AMS de verwachte én onverwachte resultaten. Zo leren wij en de regio wat nodig is om een lokale economie te laten bloeien als die handelt binnen planetaire grenzen. Nu werken we aan vier sociaaleconomische experimenten:

 • Wijkwerk-coöperatie

  Het opzetten van een wijkwerk-coöperatie, in samenwerking met Katten- en Wittenburg, de buren van het Marineterrein. Een wijkwerk-coöperatie creëert lokaal werkgelegenheid door in- en uit te besteden (in plaats van aanbesteden). Zo blijft werk in de buurt, wordt de lokale economie gestimuleerd en sociale cohesie vergroot.

 • Steward owned Marineterrein

  Op het Marineterrein woont vooralsnog niemand. Wel zijn er 52 organisaties gevestigd. Samen met deze organisaties werken we aan een eerlijk en duurzaam langetermijn, missiegedreven bedrijfsmodel dat bijdraagt aan een lokale mini-economie die handelt binnen de grenzen van de planeet.

 • True pricing

  Samen met ondernemers op het Marineterrein experimenteren we wat ‘True Pricing’ doet in het maken van keuzes voor wat en hoe we consumeren, door verborgen kosten voor milieu, dier en mens in prijzen voor consumptiegoederen op het Marineterrein mee te nemen.

 • Ruimte delen

  De (kantoor)ruimte op het Marineterrein beter benutten, door buiten werktijden de ruimte beschikbaar te stellen aan omwonenden voor buurtrecreatie en de opvang van economisch daklozen. Het efficiënter en effectiever benutten van ruimte moet direct bijdragen aan de leefbaarheid op en rond het Marineterrein en het vergroten van sociaaleconomische gelijkheid.

Doe mee in onze proeftuin!

Ons oude economische systeem is ecologisch, sociaal en zelfs economisch onhoudbaar. Nieuwe economische theorieën laten zien hoe het ook zou kunnen. Op het Marineterrein brengen we vernieuwende economische theorie en modellen in praktijk, vanuit onze verkenning Nieuwe economische modellen. We laten zien dat het eerlijker, socialer en duurzamer kan. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te experimenteren in onze sociaaleconomische proeftuin. Stuur hiervoor een e-mail naar Erik Lückers.

Dit is een geüpdatete versie van een eerder verschenen artikel over het proeftuinproject ‘Nieuw economisch denken, Nieuw economisch doen’.

14 juni 2024

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten