Nieuwe economische modellen

Op weg naar een toekomstbestendige economie verkent Amsterdam Economic Board nieuwe economische modellen om de conventionele economische mentaliteit, gericht op kwantitatieve groei, te herdefiniëren.

Nieuwe economische modellen bieden andere perspectieven om de economie te beschouwen als onderdeel van een samenleving. Met handvatten om die economie rechtvaardiger en duurzamer in te richten. Op zoek naar een nieuwe economische balans, waarin ‘voldoende’ goed genoeg is en ‘welzijn’ voorrang krijgt boven een stijgend bruto binnenlands product. Enkele voorbeelden zijn: Doughnut Economics, Postgroei en de Betekeniseconomie.

Lees ook de nieuwsberichten over Nieuwe economische modellen.

Wat zijn nieuwe economische modellen?

Nieuwe economische modellen, gestoeld op postgroei-principes, worden gekenmerkt door:

 • Kwaliteit van leven. Niet alleen inkomen, maar ook gezondheid, onderwijs en cultuurtoegang tellen mee
 • Ecologische duurzaamheid. Met respect voor de grenzen van onze planeet en de natuurlijke hulpbronnen
 • Sociale rechtvaardigheid. Gericht op ongelijkheid verminderen en een eerlijke welvaartsverdeling bevorderen

Amsterdam Economic Board onderzoekt of (en hoe) we deze benaderingen kunnen toepassen in praktische initiatieven.

Hier werken wij aan

Amsterdam Economic Board werkt met partners aan de verkenning van nieuwe economische modellen in onderstaande trajecten:

1. Proeftuinproject ‘Nieuw economisch denken, Nieuw economisch doen’

In dit proeftuinproject werken gebruikers en omwonenden, beleidsmakers en vernieuwende economie-experts op het Marineterrein samen aan sociaaleconomische en ecologische experimenten. We onderzoeken wat het betekent als we de focus verleggen van kwantitatieve groei naar kwalitatieve groei.

Met onze kernpartner AMS Institute monitoren we de verwachte én onverwachte resultaten. Zo leren wij en de regio wat nodig is om een lokale economie te laten bloeien als die handelt binnen planetaire grenzen. Nu werken we aan vier sociaaleconomische experimenten:

 • Wijkwerk-coöperatie

  Het opzetten van een wijkwerk-coöperatie, in samenwerking met Katten- en Wittenburg, de buren van het Marineterrein. Een wijkwerk-coöperatie creëert lokaal werkgelegenheid door in- en uit te besteden (in plaats van aanbesteden). Zo blijft werk in de buurt, wordt de lokale economie gestimuleerd en sociale cohesie vergroot.

 • Steward owned Marineterrein

  Op het Marineterrein woont vooralsnog niemand. Wel zijn er 52 organisaties gevestigd. Samen met deze organisaties werken we aan een eerlijk en duurzaam langetermijn, missiegedreven bedrijfsmodel dat bijdraagt aan een lokale mini-economie die handelt binnen de grenzen van de planeet.

 • True pricing

  Samen met ondernemers op het Marineterrein experimenteren we wat ‘True Pricing’ doet in het maken van keuzes voor wat en hoe we consumeren, door verborgen kosten voor milieu, dier en mens in prijzen voor consumptiegoederen op het Marineterrein mee te nemen.

 • Ruimte delen

  De (kantoor)ruimte op het Marineterrein beter benutten, door buiten werktijden de ruimte beschikbaar te stellen aan omwonenden voor buurtrecreatie en de opvang van economisch daklozen. Het efficiënter en effectiever benutten van ruimte moet direct bijdragen aan de leefbaarheid op en rond het Marineterrein en het vergroten van sociaaleconomische gelijkheid.

2. Leerreis ‘Bloeien zonder te groeien’ (afgerond)

Samen met ondernemers uit de mode- en textielindustrie hebben we onderzocht hoe we de focus kunnen verleggen van kwantitatieve naar kwalitatieve groei, met respect voor de planetaire grenzen, onze omgeving en bewoners.

Wil je meer weten over deze leerreis? In het rapport ‘Bloeien zonder te groeien – Postgroei in textiel: van theorie naar praktijk‘ lees je alls overhoe we samen met de mode- en textielondernemers, Amsterdam Transition Institute, de Groene Afslag en Hogeschool van Amsterdam invulling proberen te geven aan dit nieuwe economische paradigma. Het rapport bevat adviezen voor de landelijke overheid om mede vorm te geven aan de mode- en textielindustrie van morgen.

Doe mee in de proeftuin

Ben je benieuwd en wil je meer weten over onze experimenten met nieuwe economische modellen? Zie je manieren om met jouw organisatie bij te dragen aan deze verkenning?

Erik Lückers | Amsterdam Economic Board

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit initiatief