Prioriteiten langs de lat van brede welvaart

Jouw organisatie heeft belangrijke prioriteiten. Hoe weeg je de effecten daarvan mee op brede welvaart, wanneer je werkt aan maatschappelijke opgaves in de Metropool Amsterdam? Die vraag stond centraal tijdens de meeting met Network Councilleden op 10 oktober.

De Network Council bestaat uit vooraanstaande decisionmakers binnen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties in de Amsterdamse regio. Allemaal voelen zij de noodzaak om nu rekening te houden met langetermijneffecten op mens en milieu. Met aandacht voor brede welvaart. Maar hoe pak je dat aan?

Talent vinden en behouden, diversiteit en inclusie inbedden in de organisatie, de woningnood oplossen en het overbelaste elektriciteitsnetwerk aanpakken – die thema’s hebben prioriteit voor de aanwezige Network Councilleden. Wat gebeurt er als we naar deze prioriteiten kijken vanuit een heel ander perspectief? En ze benaderen vanuit de uitgangspunten van Anders kijken, anders doen?

“Wanneer we de barrières neerhalen tussen overheden, ondernemers, maatschappelijke partners en kennisinstellingen, ontstaat een betere balans tussen groei en leefbaarheid.”

Lex de Boer van Pantar benadrukt hoe belangrijk werk is. Juist voor de kwetsbare groep mensen. Er zijn ook voor hen zoveel mogelijkheden, maar dat vraagt wel om een andere blik op werk. Kijk eens naar het gehele werkproces: kun je dat efficiënter inrichten door bepaalde werktaken op te knippen? Door op een andere manier naar de werkprocessen te kijken en de aanpak te veranderen, kunnen individuen excelleren.

En er zijn zoveel meer mooie voorbeelden van Anders kijken, anders doen in de regio. Een vervuilde en gevaarlijke straat als de Amsterdamse Stadhouderskade heeft de ambitie om een Green Mile te worden. Dankzij COOP Centraal hebben meer inwoners in de regio toegang tot betaalbare en duurzame stroom.

Actief aan de slag

De uitgangspunten bij Anders kijken, anders doen bieden inzicht in de langetermijneffecten op het welzijn voor mens en milieu van besluiten die we nu nemen.

Uitgangspunten voor Anders kijken, anders doen

Uitgangspunten voor Anders kijken, anders doen (klik om te vergroten)

Onder leiding van gespreksleiders pakten de deelnemers verschillende uitgangspunten met elkaar beet.

Zoals toegang tot bestaanszekerheid: hoe zorgen we ervoor dat iedereen toegang heeft tot een woning, zorg en onderwijs. Of toegang tot uitwisselen: hoe bieden we de mogelijkheid voor nieuwe manieren van samenwerken, uitwisselen en leren van elkaar?

Het uitwisselen van kennis en ervaringen stond deze sessie centraal. Dat bood al veel nieuwe inzichten en er werden kleine stappen gezet. Een greep uit de reacties:

“Het is tijd dat de huidige modellen op de schop gaan.” En: “Vertrouwen is belangrijk en is nu vaak een ontbrekende factor.”

Ook zien spelers in dat ze zelf vaak onderdeel zijn van het probleem door systemen in stand te houden. Zij kunnen dus ook onderdeel van de oplossing zijn. Het helpt om in gesprek te blijven met degenen die hinder ervaren. Als relevante spelers geen toegang hebben tot besluiten is dat een enorme innovatiestopper.

Deelnemers vonden de methode met de uitgangspunten een fijne manier om het gesprek aan te gaan en wilden dat ook in de eigen organisatie en het netwerk gebruiken.

Klik op de foto’s om te vergroten. Of lees verder.

Ook Anders kijken, anders doen?

De komende maanden is Amsterdam Economic Board actief aan de slag met Anders kijken, anders doen. We gaan dit toepassen op meerdere thema’s waar we aan werken:

Het eerste werkatelier Preventie & Gezondheid stond dan ook geheel in het teken van Anders kijken, anders doen.

In november gaan directeuren en bestuurders uit de regio met elkaar in gesprek over Goede zaken doen loont. Samen creëren zij randvoorwaarden, waardoor ondernemen economisch én maatschappelijk loont. Dat kan door samen bruggen te bouwen. De overheid kan daarbij een sleutelrol vervullen. Wil je ook aansluiten? Laat het ons weten.

23 oktober 2023

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten