Uitgangspunten bij Anders kijken, anders doen

Anders kijken en anders doen: ga er maar aan staan! Niets doen is geen optie en verandering is noodzakelijk. Maar: hoe pak je dat aan en wat zijn je uitgangspunten? Welke nieuwe perspectieven zijn nodig om een toekomst te realiseren voor de Metropool Amsterdam, waarin het voor iedereen prettig wonen en werken is?

Anders kijken, anders doen, de beweging die Amsterdam Economic Board inzet met de Metropoolregio Amsterdam, vraagt om een andere blik op het initiatief, het vraagstuk of plan waar je mee bezig bent. Bekijk vraagstukken vanuit de negen uitgangspunten bij Anders kijken, anders doen. Durf en moed zijn nodig om dit echt anders te doen. Betrek alle belanghebbenden bij je vraagstuk – ook buiten je eigen ‘bubbel’ – en stel hen (én jezelf) deze andere vragen.

Wil je zelf aan de slag?

De methodiek voor Anders kijken, anders doen is nieuw voor Amsterdam Economic Board en ons netwerk. De komende maanden ontwikkelen we deze verder door, ook via de ervaringen die we met elkaar opdoen, bijvoorbeeld tijdens werkateliers.

Meer weten over Anders kijken, anders doen? Leren hoe je dit concreet toepast? Doe mee met een van de werkateliers Anders kijken, anders doen. Dit najaar gaan we hiermee van start.

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan en ontvang uitnodigingen en nieuws over Anders kijken, anders doen.

Negen uitgangspunten bij Anders kijken, anders doen

Door de vraagstukken waar we als regio voor staan steeds te toetsen aan de negen uitgangspunten voor Anders kijken, anders doen, ontstaan nieuwe inzichten, oplossingen en andere keuzes. In de kern gaat het hierbij om met elkaar te bouwen aan de regio waar het voor iedereen prettig wonen en werken is.

Bepaal in gesprekken met alle belanghebbenden welke perspectieven uit de methodiek relevant zijn voor jouw situatie. En wat dat betekent voor je plannen en acties.

Natuurlijke ecosystemen Individu Organisatievormen
Nieuwe identiteiten – iedereen in de regio doet ertoe en doet mee 1. Brede welvaart is het uitgangspunt. We werken aan een gezonde en duurzame leefomgeving waarin iedereen toegang heeft tot woonruimte, mobiliteit, energie en natuur. 4. Inwoners hebben dezelfde kansen en mogelijkheden om zichzelf te ontplooien en een bijdrage te leveren aan de maatschappij. 7. We richten de manier waarop we keuzes maken en de besluiten die daarvoor nodig zijn die inwoners raken anders in.
Nieuwe normen en waarden – gedeelde gedragscodes voor de samenleving 2. Mens en natuur zijn met elkaar in balans. 5. Inwoners voelen zich thuis en hebben toegang tot (sociale) netwerken voor verbondenheid en steun 8. We staan open voor nieuwe, eerlijke vormen van eigenaarschap die bijdragen aan de transitie.
Nieuwe uitingen – wat waardevol is voor de maatschappij 3. We werken aan de benodigde transities op basis van eerlijke verdienmodellen en eerlijke prijzen. 6. Het uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen aan de transities. Als dat toch niet lukt, is er een goed vangnet. 9. We moeten ervoor zorgen dat het gemakkelijker wordt om van elkaar te leren en samen te werken aan innovaties.

Hoe is de methodiek ontstaan?

Met een breed samengestelde groep van creatieve denkers, bestuurders, ondernemers en wetenschappers vanuit verschillende disciplines en achtergronden zijn we langdurig en diepgaand in gesprek gegaan. Bekijk wie betrokken waren bij deze sessies.

De input van de deelnemers is samengevat en met elkaar in samenhang gebracht door het team van Reframing Studio. Daarmee ontstond een gezamenlijk beeld over de missie van de regio en de opgaven om mee aan de slag te gaan om te komen tot brede welvaart. Download het rapport van Reframing Studio. Het beschrijft niet de individuele missies van de deelnemers, die vaak zijn gerelateerd aan hun eigen organisaties. Vanzelfsprekend was er binnen de groep een diversiteit aan manieren van kijken en hebben we in dit document de rode draad opgeschreven.

Uit die sessies zijn negen uitgangspunten ontstaan, die iedereen kan toepassen. Het zijn richtlijnen voor een Metropool Amsterdam, waarin mensen centraal staan en een brede welvaart de norm is.

Bekijk de video met Pallas Agterberg, Challenge Officer bij Alliander, over ‘samenwerken op een andere manier’. Of lees verder.

Lees ook de interviews met samenwerkingspartners over Anders kijken, anders doen.

Stel andere vragen, buiten je ‘bubbel’

Anders kijken, anders doen vraagt om een andere uitgangspunten voor het vraagstuk of plan waarmee je bezig bent en het doel waar je naar toewerkt. Ga hiervoor in gesprek met mensen buiten je eigen bubbel en stel andere vragen dan je gewend bent:

 • Wie zitten er aan tafel? Is iedereen die hier belang heeft voldoende gerepresenteerd (direct of indirect)?
 • Wat is de stip op de horizon? Werken we aan een nieuwe toekomst, waarin elke inwoner meedoet?
 • Heeft het vraagstuk of plan mogelijk negatieve gevolgen voor bepaalde groepen? Vergroot dit de ongelijkheid?
 • Wat is het effect van je plan, bijvoorbeeld op duurzaamheid of de arbeidsmarkt?
 • Werken we vanuit vertrouwen? Wat is hiervoor nodig?

Lees meer over Anders kijken, anders doen.
En doe mee met onze werkateliers.

Deelnemers Anders kijken, anders doen

Randstad, Marjolein ten Hoonte | Waag, Marleen Stikker | ROC Amsterdam/Hilversum, Jeroen Ankersmit | De Alliantie, Koen Westhoff | De Groene Afslag, Lucas Mol | Rabobank, Otto Raspe | Cascoland, Roel Schoenmakers | Nova College, Talitha van den Elst | Gemeente Amsterdam, Tijs Roelofs | Masterplan Zuid-Oost, Saundra Williams | Vrije Universiteit, Henri de Groot | AMS Institute, Eveline van Leeuwen | Port of Amsterdam, Koen Overtoom | Young on Board, Amina Hassan Sheikh Ali | Ombudsman Metropool Amsterdam, Munish Ramlal| IXA Amsterdam, Ted Veldkamp | Alliander, Pallas Agterberg | Studiezalen, Abdelhamid Idrissi | Ballast Nedam, Onno Dwars | Staatsbosbeheer, Harry Boeschoten | MRA Directie, Addy Verschuren, Emiel Reiding | Amsterdam Economic Board, Nina Tellegen

6 juli 2023

Meer weten over

Neem contact op

 • Claire Teurlings | Amsterdam Economic Board

  Claire Teurlings

  Lead Circulaire Economie

  Amsterdam Economic Board

 • Lia Hsu | Amsterdam Economic Board

  Lia Hsu

  Strategisch Adviseur

  Amsterdam Economic Board

 • Nina Tellegen | Amsterdam Economic Board

  Nina Tellegen

  Directeur-bestuurder

  Amsterdam Economic Board

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, Twitter en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten