WRR: Goede zaken lonen economisch én maatschappelijk

Recycling, scholing, duurzame energie: bedrijven hebben een enorm potentieel om het verschil te maken. Dat vraagt wel om consequent en werkbaar overheidsbeleid. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) pleit daarom voor een omslag in beleid. Innoveren moet makkelijker worden voor bedrijven. Ondernemen moet economisch én maatschappelijk lonen. De overheid kan daarbij een sleutelrol vervullen.

Nederland staat voor urgente opgaven op het gebied van klimaat, arbeidsmarkt, gezondheid en het toekomstige verdienvermogen. Bedrijven zijn onmisbaar bij de aanpak van deze opgaven. Waar de ene onderneming inzet op hergebruik van materialen en afvalstromen, investeert de ander in praktijklessen op een regionaal opleidingscentrum.

Tegelijkertijd constateert de WRR in haar rapport ‘Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen’ dat ondernemingen te gemakkelijk verdienen aan zaken die schade toebrengen aan mens en milieu. Zo is het goedkoper om nieuw plastic te maken dan oud plastic te recyclen. Ook is telkens nieuwe uitzendkrachten inhuren goedkoper dan het vaste personeel omscholen.

Anders kijken, anders doen

De overheid onderkent de zakelijke realiteit van bedrijven onvoldoende. Ook houdt het regeringsbeleid gevestigde ondernemingen te veel uit de wind. Dat belemmert vernieuwing vanuit het bedrijfsleven. Daardoor missen overheden en bedrijven cruciale kansen om maatschappelijke oplossingen tot de kern te maken van het verdienmodel van ondernemingen.

Het is dus tijd om anders te kijken en anders te doen. Door een voedingsbodem te creëren voor innovatie en nieuwe business modellen. Door elkaars drijfveren te snappen en de gezamenlijke urgentie aan te pakken met noodzakelijke doorbraken, zoals bij de thema’s waar we aan werken.

Op 20 november gaan directeuren en bestuurders in de regio Amsterdam hierover in gesprek. Het doel is om samen regionale randvoorwaarden te creëren, om de maatschappelijke kracht van bedrijven in de Metropool Amsterdam nog beter te benutten. Meer weten over deze bijeenkomst?

Aanbevelingen rapport

De drie belangrijkste aanbevelingen in het rapport:

  1. Laat goede zaken lonen: zet in op ambitieuze combinaties van beprijzing en normering en versterk de regie over regulering en toezicht.
  2. Wees terughoudend met subsidies en fiscale regelingen: bied steun alleen als tijdelijk zetje voor maatschappelijke oplossingen.
  3. Ontketen investeringen voor transities: maak aanbestedingsbeleid opgave-gericht en vergroot de slagkracht van investeringen via een publiek-private bank.

Afbeelding bovenaan met dank aan de WRR.

25 september 2023

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten