Investeren in de Metropool Amsterdam doen we samen

Helder in kaart brengen welke investeringen nodig zijn in de transitie naar een slimme, groene en gezonde metropool van morgen. In opdracht van Amsterdam Economic Board en de MRA Directie is Birch – onderzoeks- en adviesbureau voor de publieke sector – hiermee aan de slag gegaan.

Uitgangspunt van dit rapport zijn de acht investeringsthema’s uit de Transitieversneller, een document waarmee Amsterdam Economic Board en de Metropoolregio Amsterdam  in juni 2022 richting gaven aan de investeringsagenda van de Metropool Amsterdam. De thema’s bouwen voort op de kracht van onze regio en zijn in lijn met de financiële mogelijkheden en doelen vanuit Den Haag en Brussel. Zo zetten we als partners in de Metropool Amsterdam gezamenlijk in op investeren in gezondheid en  preventie om de oplopende zorgkosten, personeelstekorten en gezondheidsverschillen terug te dringen. En op investeren in waterstof als groene energiedrager. Waarbij naast investeringen in energie-infrastructuur ook investeringen in talent en innovatie bijdragen aan het versnellen van de transitie naar waterstof.

De investeringsplannen zijn met elkaar een belofte aan de regio, maar ook een aanbod en uitnodiging aan het Rijk. Veel plannen leveren een bijdrage aan de landelijke transities maar kunnen niet alleen privaat worden gefinancierd. De plannen doen een beroep op het Rijk om mee te investeren, naast Europese en regionale middelen. In het rapport zijn per thema kansrijke financieringsmogelijkheden in beeld gebracht. De thema’s variëren in concreetheid. Voor sommige thema’s bestaat al enige tijd een coalitie, een bestuur en een begroting en is de weg naar Groeifonds, Mobiliteitsfonds of Klimaatfonds al ingeslagen. Bij andere thema’s is pas recent gestart met het werken aan coalitie, plannen en begroting.

Opmaat naar een investeringsagenda

Birch heeft de acht investeringsthema’s beoordeeld en verder uitgewerkt als opmaat naar een investeringsagenda. Hiervoor zijn gesprekken geweest met vele betrokkenen. Dit rapport inventariseert de ambities en plannen die consortia van kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden nu hebben of waar ze aan werken. En analyseert ook wat er nog moet gebeuren. Dat zijn belangrijke vervolgstappen die genomen moeten worden in de regio. Dit verschilt per thema en varieert van het versterken van een triple helix coalitie, een meer concreet plan met begroting tot het opschalen van toepassingen. Een voorbeeld voor het investeringsthema Artificial Intelligence (AI): De Metropool Amsterdam heeft een sterke positie in AI. Meer dan nu kan de regio haar eigen maatschappelijke uitdagingen daarin agenderen bij onderzoekers en bedrijven.

Vergroten regionale investeringsmogelijkheden

Amsterdam Economic Board en MRA Directie bouwen, samen met betrokken partijen per thema, door op de aanbevelingen uit het rapport. We zullen gericht kijken wat wij als organisaties kunnen toevoegen aan de plannen per investeringsthema. Zo hebben we – samen met ROM InWest – al het initiatief genomen tot een werkdiner preventie in gezondheidszorg. Daarnaast is dit rapport een bouwsteen voor agenda’s als de nieuwe MRA Agenda 2024-2028 en het aangescherpte koersdocument van Amsterdam Economic Board. En ook voor de rijksregio-uitvoeringsagenda die opgesteld gaat worden in het kader van NOVEX-MRA. Onderdeel hiervan is een strategische innovatie agenda. Ook hopen we dat de investeringsthema’s sturend zijn op financieringsinstrumenten van partners in de regio, waar we graag over mee denken en aan mee werken. Mooi voorbeeld hiervan is de subsidieregeling Kansen voor West III, pijler innovatie, die is gekoppeld aan de acht investeringsthema’s. Hiermee wordt de mogelijkheid tot investeren in de hele metropool vergroot.

Anders kijken, anders doen

Tot slot zullen wij qua werkwijze bij de vervolgacties in het kader van de investeringsagenda aansluiten bij de oproep Anders kijken, anders doen en kiezen voor wat nodig is voor de Metropool van Morgen.

17 juli 2023

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten