Investeringsagenda moet transities versnellen

Samen slimmer investeren: daar werken Amsterdam Economic Board en Metropoolregio Amsterdam aan met de ‘Transitieversneller voor de Metropool Amsterdam’. Met dit inspiratiedocument versnellen we de transities die nodig zijn voor de slimme, groene en gezonde metropool van morgen.

De afgelopen maanden spraken we met bedrijven, overheden en kennisinstellingen over de investeringen die nodig zijn om de belangrijkste transities in de Metropool Amsterdam te versnellen. “Die gesprekken lieten zien dat er sterkere samenwerking nodig én mogelijk is voor investeringen in de duurzame en digitale transitie”, zegt Amsterdam Economic Board-directeur Nina Tellegen. “We brengen publiek en privaat geld samen en investeren dat gericht, zodat we onze transitie-impact vergroten en zorgen dat partijen elkaar goed kunnen vinden als het gaat om innovatie.”  

Tekst gaat verder onder de infographic. Klik om in te zoomen.

Infographic Transitieversneller voor de Metropool Amsterdam | Amsterdam Economic Board

Acht investeringsthema’s

We hebben acht investeringsthema’s geselecteerd: gezondheidsbevordering en preventie, waterstof, slimme elektriciteit, circulaire bouw, slimme mobiliteit, veilig data delen, artificial intelligence (AI) en een duurzame digitale infrastructuur. Deze thema’s bouwen voort op de kracht van onze regio en zijn in lijn met de financiële mogelijkheden en doelen vanuit Den Haag en Brussel.  

Het thema waterstof is daarvan een goed voorbeeld. In de Port of Amsterdam en Schiphol werken al verschillende coalities aan de ontwikkeling van een waterstofeconomie en er zijn ook landelijke en Europese fondsen die daar graag in investeren. 

“Door onze ambities op een rij te zetten en te prioriteren, wordt het voor grote en kleine spelers in de Metropool Amsterdam makkelijker samen te werken aan structurele oplossingen”, zegt Emiel Reiding, directeur van de Metropoolregio Amsterdam. “Bedrijven, van corporate tot mkb, maar ook wetenschappers en maatschappelijke organisaties kunnen hun eigen plannen afstemmen op de verwachte grote investeringen in de regio.” 

Download de Transitieversneller voor de Metropool Amsterdam

Investeren in de metropool van morgen

Dit is de eerste keer dat de Amsterdam Economic Board en de Metropoolregio Amsterdam een gezamenlijke transitieversneller voor innovatie opstellen. Het is een startpunt voor betere en intensievere gesprekken over het versnellen van de transities in de Metropool Amsterdam, hun randvoorwaarden en schuurpunten.  

Het is geen compleet of bestuurlijk vastgesteld stuk, maar een dynamisch document dat we met enige regelmaat zullen actualiseren. De wereld verandert immers continu, waardoor ook inhoud, focus en urgentie kunnen verschuiven. Het document sluit aan bij het Koersdocument 2022-2026 van Amsterdam Economic Board (pdf download) en bij de MRA Agenda 2020-2024 van de regionale overheden. 

Transities samen versnellen

Partner in de Metropool Amsterdam kunnen mee investeren – net als Rijks- en EU-partners – om samen de nodige transities te versnellen. De komende maanden gaan we hierover verder in gesprek en maken we praktische afspraken over de uitvoering ervan. Wil je meer weten over deze transitieversneller of wil je samenwerken rondom één van de investeringsthema’s? Mail dan naar info@amecboard.com.

Tekst: Mirjam Streefkerk

29 juni 2022

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten