Michiel van Vlimmeren (Salesforce): ‘Bundel je krachten’

Of het nu gaat om diversiteit, duurzaamheid of gezondheid: vaak staan de thema’s waar Amsterdam Economic Board aan werkt ook hoog op de agenda bij onze Network Councilleden. We praten met Michiel van Vlimmeren, senior vice president en general manager Salesforce Nederland. De dienstverlener op het gebied van CRM-technologie levert op verschillende manieren een bijdrage aan deze thema’s.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijk voor jullie. Waarom?

“Dit is inderdaad een prominent thema voor ons, wat alles te maken heeft met een van onze kernwaarden: gelijkheid”, zegt Van Vlimmeren. “Wij geloven dat wij als bedrijf kunnen bijdragen aan sociale verandering door ons hierop te richten. In Nederland vertaalt zich dat vooral naar een focus op genderdiversiteit. Daar ligt de grootste uitdaging. De afgelopen jaren hebben we ons ingezet om het percentage vrouwen te verhogen. We zitten nu op 29 procent, dus continue aandacht en sturing blijft belangrijk. Het is mijn persoonlijke doelstelling dat 50 procent van het managementteam in Nederland uit vrouwen bestaat en daar zitten we bijna aan.”

Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?

“Door concrete doelen te stellen en daar allerlei initiatieven aan te koppelen. Zo hebben wij een heel actief women’s network dat elkaar niet alleen opzoekt en ontmoet, maar dat ook actief meedenkt over ons beleid. Bijvoorbeeld over hoe we onze functiebeschrijvingen in de werving meer op vrouwen kunnen richten, hoe we de sollicitatieprocedure beter kunnen inrichten en hoe we vrouwelijke collega’s kunnen behouden. We onderzoeken ook elk jaar hoe het zit met gelijke beloning en stellen de beloning bij als dat nodig is.”

Je werkt nu zelf ook in een vrij divers team. Wat merk je daarvan?

“De kracht van een team zit ‘m niet zozeer in dat iedereen heel goed is in z’n vak. De balans maakt het succes in een team. Diverse achtergronden zorgen voor verschillende inzichten en ervaringen. Die komen uiteindelijk de kwaliteit van de besluitvorming en dus de kwaliteit van de organisatie ten goede.”

Dat jullie hieraan veel aandacht besteden, is ook bedrijfstechnisch interessant: de groep potentiële werknemers neemt zo sterk toe.

“Dat is zeker waar. Er zijn in onze branche momenteel zo’n 85.000 vacatures. Als we als land concurrerend willen blijven, moeten we dus meer mensen interesseren voor het digitale domein, goed laten zien dat je niet alleen maar een programmeur hoeft te zijn om in de technologiesector te werken. Dat begint al in het basisonderwijs. Ik ben bestuurslid van brancheorganisatie NLdigital en heb daar de portefeuille onderwijs en arbeidsmarkt. Vanuit die rol werk ik er ook aan om dit in onze onderwijssystemen ingebed te krijgen.
Er zijn veel mooie initiatieven rondom dit onderwerp en bedrijven zijn er zelf vaak al mee bezig, maar de kunst is om de krachten te bundelen, initiatieven op te schalen en impact te vergroten. Wij ondersteunen bijvoorbeeld Techgrounds, een initiatief van TechConnect. Hier leiden we mensen in korte tijd op tot onder meer Salesforce-consultant of -ontwikkelaar. De mensen die die training volgen, krijgen baangarantie, bij onze partners of bij onze eindklanten. Dit werkt heel goed voor ons, wij kunnen vanuit onze kennis een bijdrage leveren en geven daarmee invulling aan bredere behoefte aan Salesforce-professionals. En het belangrijkst: we helpen zo mensen die een afstand hebben tot deze arbeidsmarkt en geven hen betere kansen.”

Je noemde al dat er veel mooie initiatieven rondom dit thema zijn. Waarom lukt het dan toch niet om grote stappen te zetten?

“Het gaat niet zozeer om wat we doen: er gebeuren al veel mooie dingen die ook effect hebben. Alleen: dat effect is nog klein. De grootste uitdaging is dus de schaalbaarheid en het benutten van ieders kracht. Dat kan alleen als de driehoek van overheid, onderwijs en bedrijfsleven goed samenwerkt. Daar levert Amsterdam Economic Board natuurlijk een belangrijke bijdrage aan. Onderwijsinstellingen waren voorheen vaak wat sceptisch over deelname van het bedrijfsleven aan dit soort initiatieven, maar ik denk dat we als branche nu wel hebben laten zien dat we echt een bijdrage willen leveren en dat het ons niet alleen gaat om het invullen van de eigen vacatures. Co-Teach Informatica laat dat bijvoorbeeld goed zien: hierin werken we samen met universiteiten en bedrijven aan beter informatica-onderwijs op middelbare scholen. Ook de overheid is belangrijk voor deze uitdaging: die moet de kaders stellen, zorgen voor regelgeving rondom curricula.”

Jullie houden je – net als Amsterdam Economic Board – ook bezig met data-uitwisseling in de zorg. Zo ondertekende Salesforce in 2019 het Manifest Samen Vooruit. Dat richt zich op het versnellen van een veilige en gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens in de zorg.

“Klopt. Wij geloven dat digitalisering een significante bijdrage kan leveren aan het betaalbaar houden én verbeteren van de zorg. Maar de complexiteit van de keten maakt dit een lastig dossier. Je hebt te maken met een grote diversiteit aan leveranciers, met verschillende gezondheidsinstellingen, met verzekeraars en met strikte regelgeving. Om gegevens uit te kunnen wisselen, is bijvoorbeeld integratie nodig tussen partijen die medische apparatuur aanbieden en partijen die die data kunnen ontsluiten en verwerken en weer naar de patiënt kunnen brengen. Dat moet in open systemen gebeuren. Het gaat ons er dus niet om dat dat alleen via Salesforce-software kan. Daarom zitten we ook in de Gezondheidszorg-commissie van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland. Net als bij Amsterdam Economic Board werken er ook hier verschillende soorten bedrijven samen aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Ik weet van jullie initiatief met de Gezondheidsdata Infrastructuur. Wij zijn nog aan het onderzoeken welke bijdrage we daarin kunnen leveren of wat we daarvan kunnen leren. Ik denk namelijk dat we rondom dit onderwerp, maar ook rondom diversiteit en inclusie veel kennis te delen hebben en tegelijkertijd nog veel inspiratie bij andere organisaties kunnen brengen en ophalen.”

Tekst: Mirjam Streefkerk

9 mei 2022

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten