Gezondheidsdata Infrastructuur

 • Verantwoorde digitale Metropool
 • De hoeveelheid medische gegevens neemt toe. Door deze data slim te ontsluiten, kunnen we een positieve bijdrage leveren aan de volksgezondheid. Het analyseren van grote hoeveelheden anonieme gezondheidsdata en de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) helpt inzicht te geven in hoe we mensen langdurig gezond kunnen houden.

  Op dit moment zijn medische gegevens nog niet overal goed toegankelijk. Vanwege het gebrek aan een geharmoniseerde technische infrastructuur, toepassingen van standaarden, en vanwege de noodzakelijke juridische, ethische en privacy kaders. Gelukkig beseffen we steeds beter dat het veilig beschikbaar maken van zulke data veel voordelen heeft bij het voorkomen en genezen van ziektes. 

  Waarom een Gezondheidsdata Infrastructuur? 

  Het analyseren en monitoren van grote hoeveelheden data kan ziekenhuisopnamen en overbehandeling voorkomen. De data geven inzicht in wat werkt voor heel verschillende mensen, zodat we behandelingen kunnen personaliseren. De kennis op basis van data biedt ook de mogelijkheid om veel eerder diagnoses te stellen. Voor veel (welvaarts)ziekten kunnen we zelfs preventief gaan werken en daarmee voorkomen dat mensen ziek worden.  

  Lees waarom Nederland NU een Gezondheidsdata Infrastructuur nodig heeft.

  Meer voordelen

  Een nationale, geïntegreerde Gezondheidsdata Infrastructuur draagt niet alleen bij aan een betere gezondheid en hogere zorgkwaliteit. Ook geeft de kennis zorgverleners betere tools in handen om hun werk goed te kunnen doen. Met een infrastructuur voor gezondheidsdata maken we beschikbare data toegankelijk voor sneller en beter medisch onderzoek. Al die verbeteringen maken ook economische impact. Voor de Metropool Amsterdam gaat het naar schatting om zo’n €195 tot 315 miljoen euro per jaar. Dat is waardevol gebruik van beschikbare medische data voor een gezonde toekomst voor alle inwoners. 

  Hier werken we aan in 2022 

  • Opbouw en positionering van de Gezondheidsdata Infrastructuur in de Metropool Amsterdam, implementatie van de eerste toepassingsgebieden en de verbinding met andere landelijke initiatieven; 
  • Een uitgewerkt governance model voor het verantwoord en veilig delen van data, onderzoek naar publiek draagvlak en juridische en ethische aspecten; 
  • Een startklaar programmateam dat aan de slag kan met verdere implementatie; 
  • Aantrekken van financiering voor de volgende fasen. 

  Wat we hebben bereikt in 2021 

   Amsterdam Economic Board agendeert sinds 2020 de noodzaak om het delen van data en de inzet van AI in de gezondheidszorg fors te verbeteren. Met 7 samenwerkingspartners uit de regio hebben wij in 2021 een plan uitgewerkt, opgezet en startfinanciering gevonden. Grote ziekenhuizen, universiteiten, Philips, gemeente Amsterdam en de een kopgroep van Boardleden hebben zich gecommitteerd aan dit plan en hebben startfinanciering beschikbaar gesteld. 

  Eind 2021 is een kwartiermaker geworven die deze infrastructuur in de komende jaren gaat realiseren. Eerst regionaal, om daarna landelijk op te schalen.  

  Lees meer over onze kwartiermaker. 

  Uitnodiging tot samenwerking

  Wil je ook een bijdrage leveren aan Gezondheidsdata Infrastructuur? Wil je meedenken of aanhaken? Neem contact op met een van de mensen aan de rechterkant van deze pagina. 

  Nieuws

  Thumbnail van Waarom kunnen mensen en machines niet met elkaar opschieten?
  | Nieuws

  Waarom kunnen mensen en machines niet met elkaar opschieten?

  Lees artikel
  Thumbnail van State of the Region 2022: Samenwerken aan de Metropool van Morgen
  | Nieuws

  State of the Region 2022: Samenwerken aan de Metropool van Morgen

  Lees artikel
  Thumbnail van Sanquin: Utopische ambities voor bloedbank van de toekomst
  | Nieuws

  Sanquin: Utopische ambities voor bloedbank van de toekomst

  Lees artikel
  Thumbnail van Samenwerking ROM InWest en Amsterdam Economic Board bekrachtigd
  | Nieuws

  Samenwerking ROM InWest en Amsterdam Economic Board bekrachtigd

  Lees artikel