Samen op weg naar één Health Data Infrastructuur

Onze droom is dat in 2025 inwoners van de Metropoolregio Amsterdam twee gezonde levensjaren extra hebben. Onze regio beschikt over toonaangevende instituten en is excellent in het analyseren van data. Daarnaast blinken we uit op een aantal medische gebieden. Onze visie is dat we de verbetering van de gezondheid en preventie van ziekte door slimme toepassingen van data-analyses kunnen realiseren. Hoe kunnen we dit gebruiken op weg naar een gezondere Metropoolregio Amsterdam? In de eerste van een reeks interviews geven we dit keer Jeroen Tas, Chief Innovation & Strategy Officer Philips en tevens lid van de Board het woord.

Efficiëntie en data infrastructuur

Welke impact zou het werken met één gezamenlijke Health Data Infrastructuur, in de hele regio, hebben op onze gezondheidszorg?

Eén Health Data Infrastructuur kan de zorggegevens van patiënten in Amsterdam en omgeving veilig toegankelijk maken. Een belangrijk struikelblok voor samenwerking tussen alle verschillende zorgverleners in de regio zou daarmee worden opgelost. Dit zou ook een belangrijke stap zijn voor het realiseren van onze droom om voor iedere inwoner van de regio Amsterdam twee gezonde levensjaren toe te kunnen voegen door beter en efficiëntere zorg.

Het zou een grote bijdrage betekenen voor de efficiëntie van onze zorg. Zorgverleners kunnen zien wat collega’s al gedaan hebben. Het directe effect zal zijn dat sommige herhaalonderzoeken niet meer hoeven te gebeuren, en daarmee wordt ongemak bij patiënten bespaard en zorgkosten in het algemeen. Coördinatie van de zorg kan soepeler verlopen als de teamleden en patiënten dezelfde inzage hebben en de data geïnterpreteerd kan worden voor mogelijke afwijkingen of verslechtering.

Een andere verbetering is de patiëntervaring. Het maakt het eenvoudiger om zorggegevens terug te geven aan de patiënt, ze inzichtelijk te maken, zodat ook patiënten betere handvatten hebben om hun gezondheid te managen.

We zien ook mogelijkheden tot verbetering van effectiviteit: betere uitkomsten. Eén Health Data Infrastructuur maakt het mogelijk patronen te gaan onderzoeken in grote hoeveelheden data van de populatie. Dat geeft inzicht in probleemgebieden en risicogroepen. Specifieke programma’s kunnen worden ingericht om uitkomsten voor deze risicogroepen, bijvoorbeeld patiënten met diabetes en hartproblemen, te verbeteren. Deze programma’s kunnen worden bijgestuurd op basis van data inzichten. Het verzamelen, normaliseren en gebruiken van gezondheidsdata maakt ook wetenschappelijke verbeteringen en innovatie van de zorg mogelijk.

Patiënt centraal

Wat zijn volgens jou de belangrijkste obstakels op weg daarna toe? En welke voorwaarden moeten worden vervuld om die ene infrastructuur voor elkaar te krijgen?

Er zijn een aantal belangrijke technische obstakels. We moeten verschillende systemen aan elkaar gaan koppelen. Interoperabiliteit is daarom zeer belangrijk. Hoe kunnen we zorginformatie in het juiste formaat veilig en snel uitwisselen? Deze problemen zijn in verhouding makkelijker oplosbaar dan de organisatorische en politieke obstakels. We moeten aspecten als privacy, het geven van toestemming door patiënten om informatie te delen, goed aanpakken. En die patiënt zelf moet goed betrokken worden bij de invulling van een nieuw systeem.

We zullen bestaande silo’s moeten afbreken. Technologie maakt veel mogelijk, maar zorgverleners moeten ook veranderen. Zij zullen een nieuwe manier van werken moeten gaan omarmen, waarin zij tezamen een zorgnetwerk vormen en de patiënt meer centraal staat.

Samenwerking als voorwaarde

Welke voorwaarden zijn nodig?

Een initiatief als dit moet volgens mij de regio zelf kunnen organiseren.  De Amsterdam Metropoolregio kan landelijk een voortrekkersrol nemen samen met grote ziekenhuizen zoals AvL, OLVG en Amsterdam UMC. Het zou een internationaal karakter moeten hebben. Want met 27 miljoen toeristen op jaarbasis moet er een ambitie zijn om ook de internationale bezoekers goed te faciliteren als zij zorg nodig hebben. Samenwerking tussen gemeente, zorgverleners, verzekeraars, kennisinstellingen, universiteiten en technologie is een voorwaarde. Wij werken graag samen aan de opzet van een stichting die de health data infrastructuur neerzet. De technologie is grotendeels beschikbaar. Leiderschap en politieke wil kan dit op korte termijn realiseerbaar maken.   

Een gezondere Metropoolregio Amsterdam

Dit interview is deel 1 uit de serie ‘Samen op weg naar gezondere Metropoolregio Amsterdam (MRA)’ waarmee de Board de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de MRA zichtbaar maakt. Onze droom is dat in 2025 inwoners van de Amsterdamse regio twee gezonde levensjaren extra hebben. We zetten daarom in op verbetering van gezondheid en op preventie van ziekte door slimme toepassingen van data-analyses. Door het slim combineren van deze kennis, kunnen inwoners zelf de regie voeren over hun eigen gezondheid en zo langer gezond blijven.

Meedoen?

Wil je meedenken en/of bijdragen aan een gezonde MRA of specifiek de ontwikkeling van één Health Data Infrastructuur, neem dan contact op met  Jeroen Maas (j.maas@amecboard.com), Challenge Lead Gezondheid. Lees hier meer over al onze andere initiatieven op weg naar een slimme, groene en gezonde Metropool van de toekomst.

12 november 2018

Meer weten over

Neem contact op

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten