Talent voor de Toekomst

De geschiedenis leert ons dat het onderwijssysteem zich in vorige industriële revoluties niet snel genoeg op grote schaal heeft kunnen aanpassen aan veranderende behoeften vanuit de arbeidsmarkt. Daarom wil de Metropool Amsterdam er nu voor zorgen dat haar onderwijs en arbeidsmarkt in 2025 de meest adaptieve van Europa zijn. Lees meer

Ecosysteem

Ambitie

De Metropool Amsterdam heeft het in zich om de meest succesvolle regio te worden wat betreft het benutten, behouden en aantrekken van talent. In 2025 hebben we de meest adaptieve arbeidsmarkt van Europa. 

Voor het behalen van deze ambitie is inclusieve groei cruciaal. Iedereen moet mee kunnen profiteren van de economische groei en daarnaast de mogelijkheid hebben om zich een leven lang te ontwikkelen en op die manier actief te blijven meedoen op de sterk veranderende (digitale) arbeidsmarkt.

Speerpunten

Om deze ambitie te bereiken zet de Board in op de volgende speerpunten:

Resultaten

Start TechConnect programma

In samenwerking met Booking.com, TomTom, Rabobank en opleidingsfonds CA-ICT en op initiatief van de Board met o.a. volgende concrete initiatieven:

    • TechGrounds: lancering van de MolenGeek franchise in NL. Een tech hub midden in kwetsbare wijken. Eerste locatie opent in oktober 2019 in Amsterdam Nieuw-West.
    • TeachForAmsterdam: met dit project zorgen we ervoor dat informatica weer op elke middelbare school gegeven wordt door binnen vier jaar 300 hybride informatica docenten op te leiden i.s.m. het bedrijfsleven
    • TekkieWorden.nl: de gids voor studeren en werken in tech, voor ieder opleidingsniveau. 1.0 versie gelanceerd in 2.0 versie is in de maak. Daarnaast is ook de eerste Tekkieworden workshop gegeven aan 20 jongeren uit Nieuw-West.

Artikel TechConnect met Corinne Vigreux, Barbara Baarsma, Gillian Tans en Nina Tellegen

in Parool 14 juli

Manifest ‘Circulair & Onderwijs

Ondertekend door 26 onderwijsinstellingen in de MRA en platform toekomstmakers.nl gelanceerd tijdens WeMakeThe.City

Artikelenreeks over circulair en onderwijs

Met inspirerende voorbeelden van koplopers in het onderwijs die werken aan de overgang naar een circulaire economie

Brave New Learning

Succesvolle conferentie over de toekomst van leren tijdens het 100 jarig bestaan van de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

initiatieven

Filter op

Circulair Onderwijs

Het is onze ambitie om in 2025 een slimme, groene en gezonde Metropool te zijn. Een toekomstbestendig studenten- en onderwijssysteem is daarvoor van e...

Lees Meer

Talent voor Health & AI

De Metropool Amsterdam heeft alles in huis om uit te groeien tot de Europese Life Sciences & Health hub. In 2020 is vanuit het actieprogramma Life Sci...

Lees Meer

TechConnect

Begin 2018 is de Board begonnen met het ontwikkelen van TechConnect, het tech talent programma van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om tech banen inc...

Lees Meer

gerelateerde partners

Rol Board

Rol van de Board

We initiëren initiatieven, brengen partijen samen om slimme oplossingen te vinden voor de 5 grootstedelijke uitdagingen, ontwikkelen nieuwe business modellen, brengen vraag en aanbod samen en schalen op waar mogelijk.

Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropoolregio Amsterdam.

De rollen van de Board verschillen per initiatief. Soms is er één duidelijke rol, vaak zijn er meerdere rollen. Dit kunnen zijn: 

Verkennen/onderzoeken

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het verkennen van de haalbaarheid van een initiatief, toetsen van draagvlak bij partijen, verkrijgen van inzichten/visie en vormgeving van een initiatief (in de voorfase) zoals het signaleren en aanjagen van innovatieve kansen en het aanbieden van data-gedreven informatie over groei, innovatie en leefbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam.

Initiëren

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het tot stand brengen van een project/initiatief zoals het opzetten van experimenten en het bouwen van netwerken.

Aanjagen/mobiliseren

Actieve rol van de Boardorganisatie op het moment dat een initiatief in uitvoering gaat of al is zoals het maken van concrete afspraken met partijen voor het opbouwen en verder brengen van initiatieven door het ontwikkelen van nieuwe business modellen en het vergroten van opschalingskansen.

Platform geven

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het bieden van een platform aan een project voor het bouwen van een netwerk zoals het organiseren van een live event en het communiceren op de communicatie kanalen van de Board.

Uitvoeren

De Boardorganisatie is zelf in de lead bij de uitvoering van een initiatief zoals bijvoorbeeld bij strategische projecten zoals de warmteregisseur bij het Warmteprogramma.

Rol Board

Highlights

Youtube Twitter Linkedin