E-Connect

De energietransitie gaat niet snel genoeg, deels door een tekort aan personeel. Zo halen we klimaatdoelen niet en laten we de generaties na ons met nog grotere problemen achter. Ook staat nog veel onbenut arbeidspotentieel langs de kant, doet minder dan ze kunnen of willen, of zij hebben een baan zonder perspectief.

Met het initiatief E-Connect willen we via wijkgerichte experimenten een bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie, te beginnen in Amsterdam Zuidoost. Tegelijkertijd scholen we mensen om voor werk dat de energietransitie mogelijk maakt. We leren samen hoe we obstakels hierbij lokaal kunnen oplossen. Deze learnings schalen we individueel of gezamenlijk op.

Waarom E-Connect?

Aanleiding voor Amsterdam Economic Board om met dit vraagstuk aan de slag te gaan is ingegeven door de successen van het programma TechConnect. Dit programma van Amsterdam Economic Board activeerde van 2019 t/m 2022 verborgen IT-talent via een wijkgerichte aanpak.

Met E-Connect passen we de succesvolle onderdelen van de TechConnect-aanpak toe op de energietransitie. Daarmee dragen we bij aan het creëren van waardevol werk voor iedereen in de Metropool Amsterdam.

Hier werken we aan

  • Een volledig arbeidsmarktoverzicht van de banen die horen bij energietransitie
  • Een compleet overzicht van alle initiatieven in de Metropool Amsterdam die zich bezighouden met het opleiden, omscholen, bijscholen van mensen voor de energietransitie
  • 100 mensen uit Amsterdam Zuidoost via bestaande initiatieven scouten, selecteren, werkfit maken, opleiden en onboarden naar een baan in de energietransitie
  • Een incubatorteam gaat zorgen dat de initiatieven talent activeren en toegang krijgen tot funding/subsidies en netwerken
  • Een scoutingsnetwerk vormen en toegankelijk maken voor initiatieven
  • Een plan van aanpak voor de acceleratiefase en experimenteerfase. Uitgangspunt: niks nieuws doen en een wijkgerichte aanpak.

Resultaten met E-Connect

  • Tientallen gesprekken gevoerd met onderwijs, overheid en bedrijfsleven om te verkennen hoe E-Connect eruit kan komen te zien.

Sluit je aan

Wil jouw organisatie ook een bijdrage leveren aan E-Connect? Wil je meedenken of aanhaken? Neem contact op met Viktor Bos.

Viktor Bos | Amsterdam Economic Board

Neem contact op

Delen