Er is sprake van een arbeidsmarktcrisis: de energietransitie loopt vast door gebrek aan personeel, net als in tal van andere sectoren. Zo vraagt de digitalisering naar een andere kijk op werk. Tegelijkertijd daalt de beroepsbevolking in de regio vanwege vergrijzing en hebben veel mensen nog geen werk.

De huidige aanpak binnen sectoren (zorg, bouw, onderwijs, etc.) en de focus op diploma’s maakt het lastig de mismatch tussen vraag- en aanbod te overbruggen.  

Talenten activeren op basis van skills en leven lang ontwikkelen houdt mensen inzetbaar 

We bundelen in 2023 vier activiteiten onder ons programma House of Skills met waardevol werk voor iedereen als doel. We richten ons specifiek op de energietransitie en digitalisering. 

  • Werken aan verdere verdieping en verspreiding van de skillsgerichte aanpak. 
  • Leren van succesvolle arbeidsmarktinitiatieven zoals TechConnect. We onderzoeken of we die aanpak kunnen gebruiken bij andere grote maatschappelijke opgaven. 
  • Inzet op een leven lang ontwikkelen om ieders talenten te benutten en voor duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. 
  • In kaart brengen wat versneld nodig is in het onderwijs en op de arbeidsmarkt om het enorme aantal vacatures in te vullen en talenten te begeleiden naar opleidingen en werk. 

Neem contact op

Kim Hooiveld | House of Skills | Amsterdam Economic Board

Programmadirecteur
House of Skills

Initiatieven

Wij werken aan verschillende initiatieven die de Metropool Amsterdam slimmer, groener en gezonder maken.

Programma’s

Met onze programma’s maken we duurzaam een positieve impact op mensen en organisaties in de regio.

Nieuws