Er is sprake van een arbeidsmarktcrisis: de energietransitie loopt vast door gebrek aan personeel, net als in tal van andere sectoren. Zo vraagt de digitalisering naar een andere kijk op werk. Tegelijkertijd daalt de beroepsbevolking in de regio vanwege vergrijzing en hebben veel mensen nog geen werk.

De huidige aanpak binnen sectoren (zorg, bouw, onderwijs, etc.) en de focus op diploma’s maakt het lastig de mismatch tussen vraag- en aanbod te overbruggen.  

Talenten activeren op basis van skills en leven lang ontwikkelen houdt mensen inzetbaar 

We richten ons specifiek op de energietransitie en digitalisering, met waardevol werk voor iedereen als doel.  

 • Leren van succesvolle arbeidsmarktinitiatieven zoals TechConnect. We onderzoeken of we die aanpak kunnen gebruiken bij andere grote maatschappelijke opgaven. Zoals voor de energietransitie, via ons initiatief E-Connect.
 • Inzet op een leven lang ontwikkelen om ieders talenten te benutten en voor duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. 
 • In kaart brengen wat versneld nodig is in het onderwijs en op de arbeidsmarkt om het enorme aantal vacatures in te vullen en talenten te begeleiden naar opleidingen en werk. 

Neem contact op

Onno Koers | Amsterdam Economic Board

Strategisch adviseur

Initiatieven

 • In verkenning
  De energietransitie gaat niet snel genoeg, deels door tekort aan personeel. E-Connect helpt ...
 • Opgeleverd
  Via Inkopen met Impact dragen organisaties uit de Metropool Amsterdam – van startup tot ...
 • Opgeleverd
  TOMAS is hét instrument voor bedrijfsleven, onderwijs en overheden om samenwerkingspartners voor ...

Nieuws