Toekomstgericht techniekonderwijs aan het werk

Voor de introductie van ons initiatief TOMAS in Flevoland bundelde het talentontwikkelingsplatform de krachten met het MBO College Almere, de regionale techniek opleider met een nieuwe visie op onderwijs. Deelnemers aan het event TOMAS CONNECT #5 gingen zo niet alleen in gesprek over talentontwikkeling, maar zagen het talent ook op de vloer aan het werk. En dat inspireert.

“We noemen ons onderwijs ‘toekomstgericht techniekonderwijs’. En dat is niet: naar het klaslokaal gaan, een rooster volgen en leren uit boeken”, zegt Mirte Smeenk, projectleider bij het MBO College Almere. “Onze visie bestaat uit drie pijlers: iedere student zijn eigen pad, intensieve begeleiding en samenwerken met het bedrijfsleven om het onderwijs vorm geven.”

Dat trekt een diverse groep studenten aan: “We hebben voltijd- en deeltijdstudenten, maar ook met bijvoorbeeld een STAP-budget heb je de mogelijkheid om hier trajecten te volgen. Hbo’ers van Hogeschool Windesheim komen hier, net als mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Alles loopt door elkaar. Qua leeftijd loopt het uiteen van 16 tot 62 en niet onbelangrijk: er zijn ook meisjes te vinden op onze techniek afdeling.”

“Ik ben heel enthousiast over de manier waarop we hier werken”, sluit Mirte af. “Ik gun echt elke student een manier waarop je jezelf op alle mogelijke manieren kunt ontplooien en als opleider proberen wij daar handvatten en vorm aan te geven.”

Lokale talent-initiatieven

TOMAS CONNECT is een interactief evenement, waar je als deelnemer zelf de mogelijkheid hebt om bij te dragen. Community manager Björn Schouten: “TOMAS is ontstaan vanuit de wens om de vele talent-initiatieven in de regio bijeen te brengen op één platform. Het overzicht is er nu, maar we moeten elkaar ook leren kennen. Dat doen we via deze evenementen, maar ook door in gesprek te gaan met verschillende partijen. We willen vooral samen naar problemen gaan kijken. We staan allemaal voor dezelfde uitdagingen, die we alleen met elkaar kunnen oplossen.”

Vier lokale talent-initiatieven stellen zich voor:

Lelytalent

Het project Lelytalent richt zich primair op jongeren uit de Entree-opleidingen en niveau 2 mbo-opleidingen van MBO College Lelystad. “We zijn bijna 5 jaar bezig en hebben een enorm waardevolle samenwerking met het bedrijfsleven weten te creëren”, vertelt Carlijn Pastoor. Erwin van der Laan vervolgt: “Vanuit het bedrijfsleven is er enorm veel vraag naar technisch talent. Daarom hebben we het onderwijs volledig anders ingericht. We gaan de schoolbanken uit en naar een bedrijf toe. Het specialisme ligt in de praktijk – niet op school. En dat proberen we onze studenten ook bij te brengen. Dat gaat niet zomaar, daar hebben we talent-coaches voor nodig.”

Stichting Werkwijzer naar Werk | Amsterdam Economic BoardStichting Werkwijzer naar Werk

Clarence Dosoe, directeur van Stichting Werkwijzer naar Werk, zet zich in om gelijkwaardigheid te creëren op de arbeidsmarkt en om diversiteit en inclusie te bevorderen. “Wij outreachen naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die de taal misschien niet spreken en moeilijk te bereiken zijn. Wij werken met tot nu toe 86 sleutelfiguren, lokale bewoners die zelf werkloos zijn en de taal van de gemeenschap spreken. Die weten hoe je iemand moet activeren om mee te doen met de trajecten die er zijn.” De dienstverlening van de stichting is actief en op maat: “We kijken naar wat iemand kan en introduceren diegene bij bedrijven uit ons netwerk. De inzet is duurzaamheid: we proberen af te dwingen dat mensen 6 maanden en minstens 24 uur per week aan het werk kunnen, zodat ze uit de bijstand komen en weer kunnen gaan leven.”

ICT Tribe

Ivo Schrijvers presenteert ICT Tribe. “Onze missie is om meer en beter IT-talent op te leiden en te creëren, zowel voor mensen met als zonder een baan, hier in de regio Flevoland. Enerzijds om maatschappelijk impact te maken, maar zeker ook vanuit economisch perspectief om de bedrijven in de regio te laten groeien. Alles wat we doen is in verbinding met relevante stakeholders hier in de regio en langs drie pijlers: ontdekken, opleiden en matchen. We willen mensen interesseren voor een baan in IT. Opleiden kan wat ons betreft niet zonder matchen, dus we zoeken ook actief naar samenwerking met het bedrijfsleven.”

Digilab Flevoland

Digilab Flevoland is een samenwerkingsverband tussen het MBO College Almere, MBO College Lelystad, ROC Friese Poort en HBO Windesheim Almere waarbij studenten digitale vraagstukken beantwoorden van het lokale midden- en kleinbedrijf. “Denk aan een website die vernieuwd moet worden, marketingvraagstukken die er liggen”, vertelt projectleider Carlijn Pastoor. “We richten ons vooral op het kleine mkb, omdat we zien dat daar niet altijd de kennis, kunde en tijd in huis is om daarmee aan de slag te gaan. Voor studenten is het een mooie manier om de praktijk te leren kennen en te groeien als professional. Tot nu toe hebben we 260 vraagstukken beantwoord, waarmee we ook hopen bij te dragen aan het matchen van bedrijven en talent in de regio.”

Na de matchmaking ronde tussen de initiatieven en andere deelnemers presenteert TOMAS ook nog drie best practices:

Björn Schouten | TOMAS CONNECT 5 | Amsterdam Economic BoardNLwerktaanwerk

NLwerktaanwerk is een project van de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Net als TOMAS zet het project zich in om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken. Project-regisseur Bernadet van Veldhuizen: “We zetten ons in om met werkgevers in gesprek te gaan, succesvolle initiatieven op te halen, ze een podium te geven en ze op die manier te inspireren. Dat is landelijk natuurlijk een enorme klus, daarom zijn er landelijk regisseurs bij gekomen, waaronder voor de regio Flevoland. We zijn hier vandaag omdat we jullie als initiatief een podium willen geven, het liefst met werkgevers samen, om landelijk te inspireren.”

Stichting MyTec

Mathijn Korf is Programmamanager bedrijven bij Stichting MyTech: “Bedrijven willen breed opgeleide, multidisciplinaire technici hebben. De technici van de toekomst. Die leiden we op en dat doen we met 18 bedrijven in verschillende sectoren. We zijn nu vier jaar bezig, wat betekent dat de eerste studenten nu uitstromen. Er hebben nu zo’n 130 studenten een diploma opgehaald. Het mooie is dat het bedrijfsleven heel nauw betrokken is en dat ze ook betalen om vraagstukken in de opleiding te brengen.” Opleidingsmanager Erdogan Ozturk vult aan: “Het unieke aan deze opleiding is dat wij niet voor het bedrijfsleven opleiden, maar met het bedrijfsleven de opleiding vormgeven. De doorsnee onderwijsinstelling loopt 10 jaar achter op ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Wij leiden op met de kennis van nu.”

TechGrounds

“TechGrounds is de ultieme IT-kweekvijver”, vertelt Talent-manager Bart van Zijl. Het is een initiatief van ons programma TechConnect. “We helpen bedrijven anders te kijken naar talent, waarbij we focussen op vrouwen en op culturele diversiteit. We zagen een tekort op de arbeidsmarkt, maar tegelijk een focus op dezelfde profielen. Zo gaan we het probleem niet oplossen.” Het traject bij TechGrounds bestaat uit drie stappen: ontdekken, oriënteren en opleiden. “Al onze opleidingen zijn online en studenten worden begeleid door coaches. We leiden op met baangarantie, in samenspraak met werkgevers. De werkgever betaalt de opleiding, dus die is voor studenten gratis. Zo kunnen we zoveel mogelijk mensen het ecosysteem in laten gaan.”

Een slim netwerk

Lars Beenen, kwartiermaker bij TOMAS, sluit het programma af met een vraag: “Met wat voor gedachte kwam je hier naartoe, en met welke gedachte ga je weg?” Erdogan Ozturk, die voor het eerst bij TOMAS CONNECT is: “Het is soms zoeken bij welke evenementen je wilt aansluiten. Hier vinden we het netwerk waarmee we in gesprek willen gaan.” Sheyla Saadat (Xilio) werkt langer met TOMAS samen. “Het vinden van talenten, vooral in de moedertaal, is altijd een uitdaging. Zo heb ik uiteindelijk mijn persoonlijke netwerk met mensen voor het vinden van die juiste matches. TOMAS is een heel slim netwerk, dank daarvoor. You guys rock!

Tekst: Hester Gersonius
Fotografie: Brenda de Vries

Meer weten over TOMAS?

Bekijk de initiatiefpagina van TOMAS voor meer informatie over dit talentontwikkelingsplatform en waar we dit jaar aan werken. Of bezoek het platform Vraag het TOMAS rechtstreeks. TOMAS is één van de activiteiten waarmee Amsterdam Economic Board zich in de Metropool Amsterdam inzet voor het thema Waardevol werk voor iedereen.

27 januari 2023

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten