TOMAS

TOMAS is hét instrument voor bedrijfsleven, onderwijs en overheden om samenwerkingspartners voor talentontwikkeling te zoeken. Lees meer over TOMAS in de nieuwsberichten en event-verslagen.

Waarom TOMAS?

De mismatch op de arbeidsmarkt, door een kwalitatief en kwantitatief tekort aan de juiste talenten, is een groeiend probleem in onze regio. TOMAS zorgt voor een structurele oplossing met een matching platform voor talentontwikkeling. Vraag en aanbod worden hier overzichtelijk en inzichtelijk bij elkaar gebracht, met alle mogelijkheden voor omscholing en bijscholing in de Metropool Amsterdam. Hierdoor komen de juiste mensen met de juiste skills op de juiste plek.

Er is een groeiende behoefte aan lokale & regionale match van vraag en aanbod van talent, met aandacht voor inclusieve en diverse teams. Een leven lang ontwikkelen en talenten laten bloeien is daarbij cruciaal. Opleidingen willen meer maatwerk bieden, bedrijven willen actief bijdragen aan het beter afstemmen van vraag en aanbod. Overheden stimuleren deze ontwikkeling.

Resultaten met TOMAS

TOMAS heeft sinds 2022:

  • 159 initiatieven voor talentontwikkeling in IT en techniek in kaart gebracht
  • 249 leden aan de community toegevoegd
  • 9 evenementen voor de community georganiseerd
  • 33 bedrijven bij lokale talentontwikkeling betrokken
  • 15 exploratory partnerships gevormd.

Rol van Amsterdam Economic Board

Amsterdam Economic Board is initiator en één van de samenwerkingspartners van TOMAS. Wij hebben een belangrijke, regisserende rol gespeeld in de creatie van het platform vraaghettomas.nl. We hebben relevante spelers in de regio verbonden aan het platform. Ook offline hebben we relevante verbindingen gelegd tussen talentinitiatieven en werkgevers.

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit initiatief