TOMAS

Wat is TOMAS?

TOMAS geeft eenvoudig overzicht en toegang tot alle talentinitiatieven in de Metropoolregio Amsterdam. Van Haarlem tot Hilversum en van Uitgeest tot Uithoorn. TOMAS staat voor Talent Ontwikkeling, Match & Select. Daarmee koppelen we vraag en aanbod van alle mogelijkheden voor omscholing, bijscholing en talentontwikkeling. We bieden een professioneel matchingplatform om samen te werken aan een leven lang ontwikkelen. Met de slimme interactive mapping tool kun je nu heel gericht zoeken met alle voor jou relevante filters.

Voor wie is TOMAS?

TOMAS is hét instrument voor bedrijfsleven, onderwijs en overheden om samenwerkingspartners voor talentontwikkeling te zoeken. Denk aan HR-directeuren, HR-managers, directeuren diversiteit en inclusie en andere sleutelfiguren uit het bedrijfsleven die verantwoordelijk zijn voor strategische talentontwikkeling. En natuurlijk aan scholen, opleiders, bedrijven, PPS-en en overheden. Allemaal vinden ze bij TOMAS een matchingplatform om hun uitdagingen gezamenlijk aan te pakken.

Waarom TOMAS?

De mismatch op de arbeidsmarkt, door een kwalitatief en kwantitatief tekort aan de juiste talenten, is een groeiend probleem in onze regio. TOMAS zorgt voor een structurele oplossing met een matching platform voor talentontwikkeling. Vraag en aanbod worden hier overzichtelijk en inzichtelijk bij elkaar gebracht, met alle mogelijkheden voor omscholing en bijscholing in de Metropool Amsterdam. Hierdoor komen de juiste mensen met de juiste skills op de juiste plek.
Er is een groeiende behoefte aan lokale & regionale match van vraag en aanbod van talent, met aandacht voor inclusieve en diverse teams. Een leven lang ontwikkelen en talenten laten bloeien is daarbij cruciaal. Opleidingen willen meer maatwerk bieden, bedrijven willen actief bijdragen aan het beter afstemmen van vraag en aanbod. Overheden stimuleren deze ontwikkeling. Maar waar komt het allemaal bij elkaar? Ga naar Vraag het TOMAS.

Wat doet TOMAS in 2022?

In 2021 is de eerste versie van Tomas ontwikkeld en gelanceerd. In de komende jaren willen we TOMAS inzetten om:

 • Het complete ecosysteem en de samen- werkingsbehoeften zichtbaar en toegankelijk te maken voor alle partijen in de Metropool Amsterdam
 • Samenwerking (strategisch) voor intersectorale mobiliteit en gebundelde investeringen te faciliteren en aan te jagen
 • Een snelle verbinding tussen vraag en aanbod (bijvoorbeeld voor omscholing en bijscholing) zonder de directe tussenkomst of interventies van de overheid te faciliteren
 • De inzet en impact van de bestaande talentontwikkelingsinitiatieven te vergroten.

In 2022 werken we aan de doorontwikkeling van TOMAS.

Bekijk hier de video van de lancering van TOMAS:

Uitnodiging tot samenwerking

Ben je zelf op zoek naar een overzicht van initiatieven voor levenslang leren, om- en bijscholing in de regio en/of wil je betrokken worden bij TOMAS? Neem dan contact op met Arjen Schuiten, Kwartiermaker.

Blijf op de hoogte via LinkedIn of schrijf je in voor de nieuwsbrief van TOMAS.

Neem contact op

 • Rolinka Kok

  Eventmanager

  Amsterdam Economic Board

 • Björn Schouten | Amsterdam Economic Board

  Björn Schouten

  Community Manager

  TOMAS

Delen