Platform TOMAS maakt slimmer investeren in lokaal talent mogelijk

• Oplopend aantal onvervulbare vacatures steeds grotere bedreiging voor digitale en energietransitie • Bundeling van 120+ talentontwikkelings-initiatieven moet versnippering landschap tegengaan en zorgen voor meer mensen met juiste skills • Eerste stap in het efficiënter en effectiever op maat investeren om de instroom van lokaal talent met de juiste skills verder te bevorderen.

Online matching platform TOMAS – Talent Ontwikkeling Match & Select – trekt ten strijde tegen de oplopende tekorten op de arbeidsmarkt. Met de bundeling van 120+ talent-initiatieven in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) op ‘VraaghetTomas’, willen de makers inzicht bieden in – en toegang verschaffen tot – het complete landschap van talentontwikkeling. Deze inzichten moeten datagedreven beleid mogelijk maken, waardoor lokaal efficiënter en effectiever ‘op maat’ kan worden geïnvesteerd in talentontwikkeling. 

Het platform stelt bedrijfsleven, onderwijs en overheden in staat om samenwerkingspartners voor talentontwikkeling te zoeken en te vinden, waardoor vraag en aanbod voor omscholing, bijscholing en talentontwikkeling beter aan elkaar worden gekoppeld. Zo moeten méér mensen met de juiste skills op de juiste plek terechtkomen en wordt een ‘leven lang leren’ gestimuleerd.

In Nederland worden tot 2026 ruim 2 miljoen vacatures verwacht. Zo’n 16% hiervan bevindt zich in de MRA. Met name in technische beroepen is een groeiend personeelstekort, veroorzaakt door overmatige uitstroom door vergrijzing en een beperkte instroom. Grootstedelijke opgaven zoals de digitale transformatie en de energietransitie hebben hieronder te lijden. Ook beschikt een groeiend deel van de beroepsbevolking niet over vaardigheden die in de toekomst nodig zijn.

“Het is voor onze metropoolregio Amsterdam essentieel dat onze bewoners zich blijven ontwikkelen. Talentontwikkeling is daarnaast nodig om o.a. de energietransitie vorm te geven én om personeelstekorten tegen te gaan. TOMAS zorgt voor een overzicht van de vele talent-ontwikkelingsinitiatieven in onze regio, zodat vraag en aanbod beter matchen. Want of het nou om bij- of omscholing, financieringsmogelijkheden of zij-instroom gaat: een toekomstbestendige arbeidsmarkt maken we door elkaar te vinden. TOMAS maakt dat gemakkelijk”, aldus Victor Everhardt, wethouder Financiën en Economische Zaken van gemeente Amsterdam.

Versnipperd landschap vraagt om efficiënter en effectiever investeren

Talent-ontwikkelingsinitiatieven zijn er om de instroom van talent met de juiste vaardigheden verder te bevorderen, maar dan moeten ze wel optimaal functioneren. ‘Vraaghettomas.nl’ moet datagedreven beleid mogelijk maken, waardoor efficiënter en effectiever op maat kan worden geïnvesteerd in talentontwikkeling.

“Er is de afgelopen jaren al veel gedaan om de mismatch op de arbeidsmarkt tegen te gaan: publieke private samenwerkingen, programma’s, nieuwe opleidingen, netwerken en organisaties. Zo zijn er in de MRA bijvoorbeeld ruim 75 initiatieven die op verschillende manieren bijdragen aan een ‘leven lang leren’ op gebied van energietransitie. Er zijn goede stappen gemaakt, maar het is ook vaak versnipperd, kleinschalig en initiatieven bestaan naast elkaar. We horen verhalen dat bedrijven in de regio maandelijks tot wel 12 keer benaderd worden door verschillende initiatieven met dezelfde vraag. Dit gaat ten koste van de kern van talent-ontwikkelingsinitiatieven: het effectief klaarstomen van talent met de juiste skills voor de arbeidsmarkt van morgen.”, aldus Natalija Counet, Talent Lead bij de Amsterdam Economic Board.

Ambities TOMAS voor meer krachtenbundeling

Om bruggen te slaan en verbindingswegen te bouwen, wil TOMAS in 2022 de eerste 50 samenwerkingen voor elkaar krijgen. Samenwerkingen die zorgen voor juiste beslissingen richting een betere match van vraag en aanbod rond talent, met aandacht voor inclusieve en diverse teams.

Over TOMAS

TOMAS – Talent Ontwikkeling, Match & Select – koppelt vraag en aanbod van alle mogelijkheden voor omscholing, bijscholing en talentontwikkeling, door overzicht en toegang tot alle talentinitiatieven in de Metropoolregio Amsterdam te bieden. TOMAS is een professioneel matchingplatform om samen te werken aan een leven lang ontwikkelen. Het platform is een initiatief en samenwerking van de Amsterdam Economic BoardGemeente AmsterdamDigital Society School HvAMetropoolregio Amsterdam (MRA bureau) en StartupAmsterdam.

TOMAS in de media

AGConnect publiceerde een interview met Natalija Counet.

16 november 2021

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten