Green Deals – Duurzaam uit de Crisis

In korte tijd zijn lopende initiatieven versneld tijdens de coronapandemie (2019-2021). Er zijn interessante coalities ontstaan of bestaande coalities versterkt van partijen die zich willen inzetten op thema’s als circulair textiel, de regio als fietsmetropool en nieuwbouwwoningen van hout. Het uitgangspunt was dat voor verschillende thema’s concrete investeringsproposities werden ontwikkeld of andere stevige afspraken voor werkgelegenheid en een slimme, groene en gezonde regio.

Green Deal Fiets

Het comfort van de auto… met het plezier van de fiets. Fiets-versneller die leidt tot groei van de economie, werkgelegenheid en een vitale bevolking.

Krachtige samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden om dé internationale Fietsmetropool te blijven door innovatieve geïntegreerde services en diensten aan te bieden op buurt-, stads- en regionaal niveau.

Vanaf 2022 is de Green Deal Fiets een initiatief van Amsterdam Economic Board. Lees meer over ons initiatief Green Deal Fiets.

Green Deal Circulair Textiel

Een circulaire textielindustrie veroorzaakt minder milieubelasting en levert extra werkgelegenheid op.

Binnen de Green Deals Circulair Textiel committeren verschillende partijen zich aan de ambitie om de komende drie jaar toe te werken naar een circulaire aanpak van textiel. Dit betekent het ontwikkelen van circulaire collecties, langer gebruik, reparatie en regionale herverwerking tot nieuwe garens. Dit betekent investeren in kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de verwerking van afgedankt textiel, kennisopbouw en disseminatie van circulaire principes, bewustwording bij eindgebruikers en inkopen van circulair textiel als strategie inzetten.

Vanaf 2021 is de Green Deal Circulair Textiel een initiatief van Amsterdam Economic Board. Lees meer over ons initiatief Green Deal Circulair Textiel.

Woningproductie naar 20% in circulaire houtbouw

Om sneller en duurzamer nieuwe woningen toe te voegen werkten partijen in de Metropool Amsterdam toe naar een Deal met als doel dat minimaal 20% van de woningproductie in hout wordt uitgevoerd vanaf 2025. Dat levert jaarlijks een reductie van ca. 220.000 ton CO2 op (gelijk aan de gemiddelde uitstoot van 22.000 huishoudens) en een aanzienlijke vermindering van stikstofuitstoot.

Voorwaarde voor een dergelijke deal is continuïteit in aanbod van locaties voor circulaire, biobased houtbouwwoningen. Voordelen: de doorlooptijd in bouw wordt korter, woningen betaalbaarder en er is minder bouwafval. Naast de overheden worden bij de uitwerking van de deal relevante stakeholders betrokken in de vastgoed- en bouwsector (van startups tot de grote bedrijven), de corporatiesector, opleidingsinstituten, kennisinstellingen, bestaande platforms en netwerken.

Vanaf 2020 is houtbouw belegd bij de Metropool Amsterdam overheden. Lees hier meer over houtbouw in de Metropool Amsterdam.

Lees verder:

Resultaten

  • Concept afspraken door de Metropool Amsterdam overheden voor Duurzaamheidstop 2021. Lees meer over de afspraken.
  • Op 2 december 2020 zijn tijdens het event ‘State of the Region’ voor een aantal thema’s de eerste resultaten van het traject Green Deals Duurzaam uit de crisis gepresenteerd. Bekijk het verslag van State of the Region en de speech van Femke Halsema, voorzitter van Metropoolregio Amsterdam en van Amsterdam Economic Board.

Rol Amsterdam Economic Board

Initiëren, aanjagen partners, agendasetting

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit initiatief