Green Deal Fiets

Vervoer per fiets heeft veel voordelen: fietsen is goed voor het milieu én het is goed voor de eigen gezondheid. Voor een duurzame, gezonde Metropool Amsterdam met vitale bewoners en werknemers is het daarom belangrijk het gebruik van de fiets te stimuleren.

Dat doen we door organisaties te verbinden aan de Green Deal Fiets om innovaties te ontwikkelen voor meer fietsgebruik en drempels die fietsers ervaren te verkleinen of weg te halen. Amsterdam Economic Board is initiatiefnemer, net als het MRA Bureau, de Vervoerregio Amsterdam en BYCS. Samen met bedrijven, overheden en kennisinstellingen staan wij op de pedalen om meer bedrijven en bewoners te laten kiezen voor de fiets als vervoermiddel.

Lees meer over Green Deal Fiets in onze publicaties en event-verslagen.

Wethouder Marja Ruigrok vertelt over Green Deal Fiets. Lees verder onder de video.

Wat doet Green Deal Fiets?

Van alle Nederlanders vanaf 6 jaar fietst tweederde dagelijks tot enkele keren per week. Een kwart van die groep fietst (bijna) nooit, ook in de Metropool Amsterdam. Green Deal Fiets wil die grote kans benutten om het fietsgebruik in de regio te stimuleren. En zo bijdragen aan minder CO2-uitstoot, betere bereikbaarheid, meer gezonde inwoners en vitale werknemers in de regio. Met eind 2025 als horizon werken we met partners aan de ontwikkeling van vier thema’s:

1. Regionaal netwerk van innovatieve fietsservicepunten

Eind 2025 zijn er drie tot vijf fietsservicepunten in de Metropool Amsterdam, bij voorkeur regionaal gespreid en gevarieerd naar doelgroep (fietsforens, sportfietser, recreatiefietser etc.)

De fiets is een heel goed en snel middel om van A naar B te komen – ook over iets langere afstanden. Wel is er juist dan behoefte aan meer service onderweg; reparaties, schuilen voor een regenbuitje, een versnapering kopen of de accu laden. Daarom onderzoeken de regionale overheden – samen met de Green Deal-partners –welke locaties langs doorgaande fietsroutes in de regio geschikt zijn voor een fietsservicepunt.

In het voorjaar van 2024 opent een eerste fietsservicepunt in Schiphol-Noord. De lessen van deze pilot, passen we toe bij toekomstige fietsservicepunten (pdf).

2. Fietsvriendelijke arbeidsvoorwaarden

Ongeveer 60% van de werknemers woont binnen 20 km van het werkadres. Van deze groep pakt ruim de helft minimaal eenmaal per week de fiets voor woon-werkverkeer. Iets minder dan de helft fietst (bijna) nooit naar het werk. Dat kan en moet anders! Ons doel is om zoveel mogelijk regionale werkgevers en werknemers gebruik te laten maken van fietsvriendelijke arbeidsvoorwaarden. Denk aan een aantrekkelijke fietskilometervergoeding, fietsleasemogelijkheden, kleedruimtes op het werk, etc. Dat stimuleert fietsers in het woon-werkverkeer, de CO2-uitstoot vermindert en werkgevers krijgen vitalere werknemers.

Green Deal Fiets zoekt, in samenwerking met Breikers, de verbinding met informatie- en dienstenaanbieders als Da’s zo gefietst, Zo Werkt Het, Fietsersbond, Kies de Fiets en Anders Reizen. Samen kunnen wij een eenvoudige, aantrekkelijke propositie ontwikkelen voor (HR-managers bij) werkgevers. In september 2023 hebben Green Deal Fiets partners, samen met MKB Amsterdam, een Impact Deal ondertekend. Deze stimuleert het fietsgebruik onder werknemers in het mkb. Ondertussen lobbyen regionale overheden en Green Deal Fiets-partners voor eenvoudige, begrijpelijke wet- en regelgeving voor fietsgebruik, zodat zoveel mogelijk werknemers gaan kiezen voor de fiets.

3. Kinderen en jongeren op de fiets (2-20 jaar)

Steeds minder kinderen en jongeren gebruiken de fiets om naar huis, school, sport of vrienden te gaan. Één op de drie kinderen gaat nooit op de fiets naar de basisschool. In Amsterdam kan een kwart van de kinderen niet fietsen. Ons doel is zoveel mogelijk kinderen en jongeren op het fietszadel te helpen en zo de fietscultuur in de regio te behouden. Hiervoor onderzoeken we wat ‘het kunnen beschikken over een fiets’ betekent voor (jonge) kinderen. We initiëren concrete pilots (video) die jongeren helpen bij de keuze voor de fiets.

Green Deal Fiets heeft het programma START succesvol ontwikkeld en opgeschaald. Hiermee werken we aan het uitbouwen van de fietscultuur door te beginnen bij de allerjongste kinderen (t/m 6 jaar) en hun ouders/verzorgers. START is er voor steden die inzetten op gezondheid, brede welvaart en inclusie, voor kinderdagverblijven en basisscholen die zich richten op gelijke kansen en bewegen en voor iedereen die meer wil met de fiets.

4. Inzicht in impact van meer fietsgebruik

Fietsen moet (weer) aantrekkelijk worden voor een brede doelgroep. Hiervoor is het belangrijk kennis en data te verzamelen, te ontsluiten en beschikbaar te stellen aan organisaties, bedrijven en onderzoekers binnen en buiten de regio. Deze kennis geeft beter inzicht de impact van meer fietsgebruik in de Metropool Amsterdam. Het Waardecreatiemodel Green Deal Fiets (pdf), dat wij hebben ontwikkeld met het Impact Institute, vormt daarvoor een goede basis.

Bekijk de video over Green Deal Fiets, of lees verder.

Wil je ook opstappen met de Green Deal Fiets?

Heb jij een voorstel, idee of vraagstuk in je fietstas? Of wil je meer informatie over het ondertekenen van de Green Deal Fiets? Neem dan contact op met Richard Hoving, Lead Mobiliteit.

Bekijk ook de flyer van Green Deal Fiets.

Richard Hoving | Amsterdam Economic Board

Wat hebben inwoners hieraan?

Met Green Deal Fiets dragen we bij aan minder CO2-uitstoot, een betere bereikbaarheid, meer gezonde inwoners en vitale werknemers in de regio.

Rol van Amsterdam Economic Board

Amsterdam Economic Board is in een coördinerende rol betrokken bij de Green Deal Fiets. In 2024 werken wij aan:

  • Experimenteren met gebieds/wijkgerichte Green Deal Fiets aanpak in de Metropool Amsterdam. Aansluiting zoeken met het sociale domein/brede welvaart en ons initiatief Gezondheid & Preventie.
  • 15 werkgevers in regio Amsterdam gaan aan de slag met fietsvriendelijk arbeidsvoorwaarden aan de hand van een heldere propositie. We delen 5 voorbeelden op onze communicatiekanalen. 
  • Verbinden Green Deal Fiets met City Deal Fiets (ministerie van I&W) en met het programma Actieve Mobiliteit van Provincie Noord-Holland inclusief additionele financiering voor uitvoering activiteiten of borging buiten Amsterdam Economic Board. 
  • Opening van het eerste fietsservicepunt bij Schiphol-Noord in voorjaar 2024.

Neem contact op

Delen