Met de Green Deal Fiets naar de tweede versnelling

Meer medewerkers en bewoners vaker laten fietsen: dat is het doel van de Green Deal Fiets. Fietsen is goed voor het milieu en voor de eigen gezondheid. In de eerste werksessie van 2022 zorgden de enthousiaste deelnemers ervoor dat de Green Deal Fiets nu in de tweede versnelling staat. “We moeten ons goed in het bestaande fietsnetwerk positioneren.”

De Green Deal Fiets maakt steeds meer vaart. Na de eerste gesprekken in 2021, staat het convenant nu in de steigers. De komende weken worden er concrete zaken aan toegevoegd: bijvoorbeeld wat organisaties zelf kunnen doen om meer mensen vaker te laten fietsen. 

Ook komt er een jaarplan, dat wordt gevoed door de werksessie van vandaag en andere meetups. “Zo kunnen we met z’n allen de progressie maken die nodig is — demarreren om uiteindelijk een sprint te kunnen trekken”, zegt Richard Hoving van de Amsterdam Economic Board.  

Impact maken en meten 

Het doel van de Green Deal Fiets is duidelijk: impact maken. Maar wat is dat eigenlijk, en hoe meet je dat? De Green Deal Fiets richt zich op vier thema’s: fietsservicepunten, fietsvriendelijke arbeidsvoorwaarden, kennisbundeling en jongeren op de fiets. Met het Impact Institute wordt er nu gekeken wat de precieze impact van de Green Deal Fiets kan zijn.  

Volgens het Impact Institute is impact het verschil dat je maakt door effect te hebben op dingen die waardevol zijn. Die waarde gaat verder dan de traditionele winst- en verliesrekening. “Wij kijken ook naar de financiële impact op de maatschappij, op mensen”, legt Roland van Keeken van het Impact Institute uit. “En naar andere vormen van kapitaal dan het financiële kapitaal, zoals milieu, sociaal en intellectueel kapitaal.”  

De komende tijd neemt het Impact Institute de Green Deal onder de loep. Er komt een waardecreatiemodel, dat in een oogopslag laat zien op welke manier de Green Deal impact maakt. Dat wordt per thema verder uitgewerkt en vervolgens wordt onderzocht hoe je het effect kunt meten. 

Vier thema’s

Op elk van de vier thema’s zijn verschillende partijen aan het werk. In breakouts bespreken zij de stand van zaken en hoe ze in 2022 verder gaan.  

Fietsservicepunten 

Dit jaar opent het fietsservicepunt in Schiphol-Noord. De deelnemers aan de break-outs hopen dat het servicepunt een blauwdruk kan worden voor andere servicepunten in de Metropool Amsterdam, uiteraard afgestemd op de specifieke omgeving. Een student van de Hogeschool van Amsterdam gaat helpen met onderzoek hiernaar.  

Kennis bundelen

Een fietskenniscluster in de vorm van een online platform: dat is het idee dat uit deze deelsessie naar voren komt. “We moeten de kennis die er is goed ontsluiten en zorgen dat we elkaar beter weten te vinden”, licht Femke Haccou van het AMS Institute toe. “Het platform moet interessant zijn voor het onderwijs, maar ook voor HR-specialisten die met arbeidsvoorwaarden bezig zijn en voor de ambtenaar die zijn stad fietsvriendelijker wil maken. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat we niet het zoveelste platform rondom fietsen worden, we moeten ons goed in het bestaande fietsnetwerk positioneren.” 

Arbeidsvoorwaarden 

Voor het thema arbeidsvoorwaarden ligt er al een jaarplan. Een belangrijke activiteit is het netwerk rondom dit onderwerp vergroten, omdat er bij werkgevers nog veel onbekendheid is over de verschillende regelingen. Ook worstelen werkgevers met het gebrek aan goede en veilige fietsparkeerplaatsen, zo bevestigt Frans Klaver van Cordaan, een organisatie met meer dan 100 locaties in de stad. Hierover gaan de deelnemers in gesprek met ambtenaren van de gemeente en provincie. 

De term arbeidsvoorwaarden voor dit thema is eigenlijk net iets te smal, zo concluderen de aanwezigen. Want ook buiten de arbeidsvoorwaarden om zijn er voldoende mogelijkheden om werknemers op de fiets te krijgen. Daar zijn al een paar inspirerende voorbeelden van en die worden dit jaar bij bijeenkomsten gedeeld.  

Daarnaast wordt de lobby richting Den Haag verstevigd. “Er is nu nog een perverse fiscale prikkel om fietsgebruik voor werk te ontmoedigen”, zegt Rein Aarts van Breikers. Richard Hoving begrijpt van zijn contacten bij het ministerie van IME dat ze daar meer inzicht willen hebben in wat precies de pijnpunten zijn, dus het idee is ook om die goed inzichtelijk te maken de komende tijd. Den Haag kan ook wat doen aan de norm voor fiets parkeerplekken in parkeergarages die stamt uit de jaren tachtig en dus hopeloos achterhaald is.  

Kinderen op de fiets 

Steeds minder kinderen en jongeren gebruiken de fiets om naar huis, school, sport of vrienden te gaan. Belangrijke focus bij dit thema is de veiligheid rondom scholen en het imago van de fiets bij kinderen. Er loopt vanuit de Green Deal Fiets al een eerste pilot bij een kinderdagverblijf. De deelnemers van vandaag werken de besproken onderwerpen zoals data over fietsbezit/fietstoegang, angstperceptie bij ouders uit tot een gezamenlijk plan. 

Ook meedoen?

Wil jij ook meedenken over een van de thema’s of de ontwikkelingen volgen? Neem dan contact op met Richard Hoving, Lead Mobiliteit bij Amsterdam Economic Board.

Green Deal Fiets is een initiatief van de Amsterdam Economic Board, in nauwe samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam, de Vervoerregio en BYCS.

 

26 januari 2022

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten