Inkopen met Impact

Via Inkopen met Impact dragen organisaties uit de Metropool Amsterdam – van startup tot mkb en corporate – bij aan een eerlijk, duurzaam en innovatief inkoopspeelveld. We richtten ons op werving en behoud van medewerkers op strategisch en managementsniveau: Diversiteit en Inclusie. En op facilitaire inkoop.

De focus van de werkgroep Inkopen met Sociale Impact, die Amsterdam Economic Board met partners heeft gevormd, lag op de inkoop van personeel op strategisch en managementsniveau. We richten ons op het bevorderen van diversiteit en inclusie en maken barrières op het gebied van D&I bespreekbaar.

Inkopen met Impact – facilitair

Bij de start van het initiatief Inkopen met Impact lag de focus op facilitair. Want voor de eigen core business kopen alle organisaties hun specifieke grondstoffen, diensten en producten in. Andere zaken heeft vrijwel élke organisatie nodig, zoals energie, werkruimte, ICT, catering, kantoormeubilair en vervoer. Als we allemaal impact maken bij het inkopen, inhuren of leasen van deze facilitaire zaken, dan levert dat veel op:

  • Het stimuleert de vraag naar en het aanbod van zaken die bijdragen aan een slimme, groene en gezonde toekomst, zoals: schoon vervoer, circulaire meubels en gezonde catering;
  • Het vermindert de vraag naar zaken waar we eigenlijk afscheid van willen nemen, zoals: fossiele energie en wegwerpartikelen.

Bekijk de nieuwsberichten en onze quickstarts voor meer informatie over Inkopen met Impact.

Daarnaast wijzen we ons netwerk graag op het landelijke informatiepunt ikwilcirculairinkopen.nl. Hier vind je ook de quickstarts die we hebben ontwikkeld. Deze bieden verschillende sectoren concrete tips en praktische handvaten voor facilitair inkopen met impact in de eigen organisatie.

Bij al onze initiatieven bekijken we hoe we Inkopen met Impact kunnen inzetten. Zo werken diverse organisaties samen aan de inkoop van circulaire softshell jassen en zetten in op inkoopkennis rondom circulaire en energiezuinige dataservers.

Resultaten Inkopen met Impact

Inmiddels heeft een groot deel van ons netwerk (facilitair) inkopen met impact omarmd. Zij vragen en bieden steeds vaker producten en diensten die bijdragen aan een slimme, groene en gezonde toekomst. Dat vermindert ook de vraag naar niet-duurzame spullen. De inzet van Amsterdam Economic Board heeft het volgende opgeleverd:

  • De Checklist voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) (Excel download) geeft je eenvoudig zicht op hoe circulair je al inkoopt voor een aantal belangrijke facilitaire productgroepen. Deze tool is gebaseerd op de criteria voor MVI van PIANOo.
  • We verzamelen relevante inkoopcriteria voor dataservers en circulaire zonnepanelen, voorkomend uit de Circular Labs die we samen met de Universiteit van Utrecht en AMS Institute organiseerden. We ontsluiten die voor ons netwerk.
  • We hebben een werkgroep samengesteld die onderzoekt welke vragen er zijn op het gebied van Inkopen met Sociale Impact.

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit initiatief