Circulair inkopen van ICT

Computers, laptops en beeldschermen hebben een enorme impact op het milieu. De potentie voor slimmere en circulaire oplossingen is groot, maar onvoldoende benut. Circulair inkopen kan een belangrijk instrument zijn om daar verandering in te brengen.

Vragen die centraal staan tijdens het online event Circular Economy Lab #22- georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute en de Amsterdam Economic Board: Hoe kunnen we de circulaire oplossingen voor ICT op de werkplek bereikbaar en opschaalbaar krijgen? Hoe kunnen we de inkopers handvatten geven zodat zij circulaire oplossingen kunnen inkopen?

Circulaire producten

In de eerste paneldiscussie wordt duidelijk op welke manier circulaire producten binnen handbereik komen. Lowi Vervoorn van Schiphol Group laat zijn licht schijnen op display as a service en het belang van top level commitment en intern draagvlak. En er is bijvoorbeeld meer wisselwerking nodig met leveranciers. Lees ook het boekje ‘Circulair Inkopen: Zo doet Schiphol het’.

Robbert Hoeffnagel van Stichting Green IT Amsterdam pleit voor oplossingen als een professionele marktplaats, waar je (niet meer) gebruikte producten kunt aanbieden en goede informatie krijgt om aankopen te ondersteunen, en het invoeren van statiegeld om inname van oude apparaten te stimuleren.

Christina Geierlehner, duurzaamheidsmanager bij HP Inc., ziet dat bij klanten duurzaamheid steeds belangrijker wordt. De organisatie werkt aan oplossingen in samenwerking met klanten en partners en probeert door de uitwisseling van (duurzaamheids)informatie de vraag naar circulaire oplossingen te stimuleren.

Wat is er nu al mogelijk op korte termijn?

Robbert en Lowi zien hergebruik als een belangrijke stap. Wat nu vervangen wordt, is vaak nog prima te gebruiken. Daarnaast zal het helpen om te vragen naar transparantie bij leveranciers, bijvoorbeeld wat er gebeurt met afgedankte apparatuur. En moet het echt altijd het nieuwste van het nieuwste zijn? Volgens Robbert is dat niet altijd beter. HP biedt end-of-life opties aan, zodat klanten hun oude apparatuur van alle merken terug kunnen geven (device recovery service). Door het inzetten van energie- en duurzaamheidslabels zie je snel welk apparaat energiezuiniger is.

Redesign

Om grote stappen te kunnen zetten naar circulaire oplossingen speelt herontwerp een belangrijke rol, want alleen dan komen vernieuwende producten op de markt (redesign). Producten moeten makkelijk terug kunnen naar de individuele componenten voor hergebruik en terugwinning van kritieke metalen. Maar het is vooral ook een samenspel van vraag en aanbod. Inkopende organisaties moeten het gaan vragen en leveranciers moeten het gaan aanbieden. Om de ambities te halen, heeft de markt hierin een grote verantwoordelijkheid. Op Europees niveau is er beleid ontwikkeld voor het circulair herontwerpen van producten, de Ecodesign Directive – bijvoorbeeld door eisen te stellen aan repareerbaarheid. Het is een van de pijlers van het Europese circulaire beleid. Het is belangrijk om hiervoor te lobbyen bij onder andere de industrie omdat daar nogal veel verzet is.

Handvatten voor inkopers

De tweede paneldiscussie biedt concrete handvatten voor inkopers bij het inkoopproces van circulaire producten en op welke manier het circulair inkopen van ICT versneld kan worden.

Nieuwe MVI-criteria voor ICT hardware

Klaas van der Sterren van Rijkswaterstaat presenteert de duurzame inkoopcriteria voor werkplekapparatuur die eind 2020 geactualiseerd worden vanuit de Rijksoverheid. De MVI-criteria zijn direct toepasbaar in een aanbestedingstraject.

Handreiking Duurzame Inkoop Informatievoorziening

Sybren Bosch van Copper8 heeft samen met Metabolic de Handreiking Duurzame Inkoop Informatievoorziening ontwikkeld. De handreiking biedt verdieping in vier productgroepen en inzicht in waar impact te maken is en daarmee gerichte aanbevelingen voor duurzame inkoop. Het is complementair aan het MVI-criteria instrument en is gratis te downloaden, dus kun je als inkoper meteen aan de slag.

Ervaringen met circulair inkopen

Rudie de Vries van gemeente Haarlem heeft ervaring met het circulair inkopen van dataservers en met circulaire oplossingen voor desktops en mobiele hardware. Een goede marktconsultatie was het startpunt en leverde waardevolle inzichten op. Er moet een brug geslagen worden met de budgethouder omdat kennisniveau en begrip van het onderwerp vaak grote verschillen vertonen. Ook helpt het om op bestuurlijk niveau ambities vastgelegd te hebben – wat in Haarlem het geval is – en landelijk meer druk te zetten door MVI-criteria verplicht te maken.

Michel Strijker van gemeente Almere heeft vorig jaar een IT duurzaamheidsplan opgesteld. Het meenemen van collega’s bleek essentieel. Dat werkt alleen als de interne opdrachtgever weet wat hij wil. Duurzaam inkopen is een complex proces. Je hebt als inkoper te maken met veel regels, dus het gaat alleen in kleine stapjes.

Inkopen met Impact

De Amsterdam Economic Board werkt aan een beweging voor Inkopen met Impact in de hele Metropool Amsterdam; voor elke euro die je aan inkopen uitgeeft kies je voor het eerlijke en duurzame alternatief. Ook voor het circulair inkopen van ICT pakt de Board een regierol om samen met onder andere De Buyer Group ICT en partners in de regio Amsterdam de krachten te bundelen om op korte termijn een laagdrempelige handreiking of instrument te maken waarmee inkopers direct aan de slag kunnen.

Doe mee

Wil je je ook aansluiten bij Inkopen met Impact of meer weten over circulair inkopen van ICT? Neem dan contact op met Claire Teurlings, Challenge Lead Circulaire Economie.

Lees hier het uitgebreide verslag van het Circular Economy Lab of bekijk de filmopname van deze bijeenkomst.

Lees hier het verdiepende artikel met feiten en cijfers over circulaire ICT op Insights.

Lees hier het het artikel in tijdschrift Milieu over Circulair Inkopen van ICT.

Circular Economy Lab #23 – Energiebesparing van dataservers

Het volgende lab is op 1 december en gaat over energiebesparing van dataservers.

23 oktober 2020

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten