Digitale Connectiviteit

In 2025 is de Metropool Amsterdam dé hub voor data gedreven innovatie. Dat kan alleen als wij de baas zijn over data, en niet andersom. Wij initiëren en versnellen daarom projecten die bijdragen aan een eerlijke en betrouwbare digitale samenleving. Lees meer

Ecosysteem

De beloften van het gebruik van data en nieuwe technologieën zijn groot; onze steden worden groener en leefbaarder, de gezondheidszorg effectiever en het onderwijs toegankelijker. Maar naast grote beloften zijn er ook grote vragen. Profiteert bijvoorbeeld iedereen evenredig van de digitale revolutie? Wat gebeurt er met de beschikbare data, nu steeds meer verkeer online verloopt? En hoe zorgen we voor eerlijk digitaal speelveld?

 

Ambitie

In 2025 is de Metropool Amsterdam dé hub voor data gedreven innovatie. Dat kan alleen als wij de basis zijn over data, en niet andersom. Wij initiëren en versnellen daarom projecten die bijdragen aan een eerlijke en betrouwbare digitale samenleving.

Speerpunten

Om onze ambitie te bereiken zet de Board in op de volgende speerpunten:

Resultaten

Tada

  • Tada: ondertekening door 400 personen (o.m. gemeente Amsterdam en H’meer)
  • 150+ personen getraind in workshops
  • Summerschool georganiseerd i.s.m. Ministerie BZL

AMDEX

  • Prijsvraag van 750K euro gelanceerd
  • Workshop met 3 usecases georganiseerd
  • Twee bijeenkomsten met Europese Commissie over de toekomst van de data economie
  • Werkgroep van 18 actieve partijen gelanceerd

Blockchain

  • 4 meetups op grootstedelijke uitdagingen
  • Start verkennende gesprekken over een blockchain accelerator
  • Start gesprekken voor een blockchain liaison (i.s.m. gemeente Amsterdam)

initiatieven

Filter op

Amsterdam Blockchain City

Blockchain is een van de technologieën die de komende jaren toonaangevend zal worden in de economie. Het is van belang dat (groei)bedrijven gemakkeli...

Lees Meer

gerelateerde partners

Rol Board

Rol van de Board

We initiëren initiatieven, brengen partijen samen om slimme oplossingen te vinden voor de 5 grootstedelijke uitdagingen, ontwikkelen nieuwe business modellen, brengen vraag en aanbod samen en schalen op waar mogelijk.

Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropoolregio Amsterdam.

De rollen van de Board verschillen per initiatief. Soms is er één duidelijke rol, vaak zijn er meerdere rollen. Dit kunnen zijn: 

Verkennen/onderzoeken

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het verkennen van de haalbaarheid van een initiatief, toetsen van draagvlak bij partijen, verkrijgen van inzichten/visie en vormgeving van een initiatief (in de voorfase) zoals het signaleren en aanjagen van innovatieve kansen en het aanbieden van data-gedreven informatie over groei, innovatie en leefbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam.

Initiëren

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het tot stand brengen van een project/initiatief zoals het opzetten van experimenten en het bouwen van netwerken.

Aanjagen/mobiliseren

Actieve rol van de Boardorganisatie op het moment dat een initiatief in uitvoering gaat of al is zoals het maken van concrete afspraken met partijen voor het opbouwen en verder brengen van initiatieven door het ontwikkelen van nieuwe business modellen en het vergroten van opschalingskansen.

Platform geven

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het bieden van een platform aan een project voor het bouwen van een netwerk zoals het organiseren van een live event en het communiceren op de communicatie kanalen van de Board.

Uitvoeren

De Boardorganisatie is zelf in de lead bij de uitvoering van een initiatief zoals bijvoorbeeld bij strategische projecten zoals de warmteregisseur bij het Warmteprogramma.

Rol Board

Highlights

Youtube Twitter Linkedin