AMdEX

Met AMdEX ontwikkelen we een digitale notaris. Deze notaris levert contracten aan organisaties die data willen delen. Ook dwingt AMdEX de voorwaarden in deze contracten af. De contracten ondersteunen eenvoudige datatransacties tussen twee organisaties. Maar ook complexe AI-algoritmen, die toegang moeten hebben tot data die op meerdere plekken is opgeslagen.

Waarom AMdEX

In de huidige economie hebben niet alle organisaties in gelijke mate toegang tot data en de mogelijkheid om gegevens te gebruiken voor innovatie. Onzekerheid over beveiliging, privacy en data-eigendom maakt het delen van data duur en juridisch ingewikkeld. Hierdoor is het voor ondernemingen met minder middelen lastig om toegang te krijgen tot data. Dit belemmert een eerlijke concurrentie en zo laten we grote kansen liggen.

Door data-contracten eenvoudiger, goedkoper en sneller te beschikbaar te maken, creëert AMdEX een eerlijk speelveld, waarin alle organisaties gelijke toegang hebben tot data.

Lees meer over AMdEX in deze nieuwsberichten.

Wat is AMdEX

In AMdEX werken verschillende bedrijven en instellingen samen om data delen eenvoudig te maken voor organisaties. AMdEX biedt en handhaaft (standaard)contracten. Organisaties kunnen deze gebruiken om zorgeloos hun data te delen. Zij stellen zelf de voorwaarden op waaronder zij hun data beschikbaar willen stellen.

Deze voorwaarden vertaalt AMdEX in een contract. Ook is er een keuze uit standaardcontracten in de AMdEX-bibliotheek. Net zoals een notaris in het echte leven wettelijk goedgekeurde, rechtsgeldige contracten aanbiedt aan een klant. De technologiebedrijven die de praktische uitvoering van het datadelen verzorgen, passen de voorwaarden uit het gekozen contract toe op de transactie.

Bekijk de twee video’s over wat AMdEX doet. Tekst gaat verder onder de video’s.

AMdEX volgt het Trias Politica principe van scheiding der machten. De data-eigenaren en -gebruikers bepalen het beleid voor het delen van data bepalen (zie ook ons Datacommons initiatief). AMdEX en betrokken dienstverleners voeren dit beleid uit. Geschillen worden beslecht via de rechtsgeldige AMdEX contracten. Hierbij kunnen professionele, gerechtelijke instanties worden betrokken.

Vergelijkbaar met internet exchanges over de hele wereld wordt AMdEX op termijn juridisch opgericht als een niet-commerciële, publieke entiteit. Bijvoorbeeld in een vereniging met stakeholders als leden – voornamelijk betalende klanten en gelieerde dienstverleners – die het bestuur van de publieke AMdEX vormgeeft.

Tekst gaat verder onder de infographic. Klik om te vergroten.

AMdEX infographic - Op weg naar een eerlijke data-economie | Amsterdam Economic Board

Hier werken wij aan

In het AMdEX fieldlab ontwikkelt Amsterdam Economic Board met partners:

  • Een prototype AMdEX die de basisfunctionaliteit biedt om eerlijke en betrouwbare dataconsortia mogelijk te maken;
  • Usecases om de functionaliteiten van AMdEX te testen in praktijkomstandigheden;
  • Governance en businessmodellen voor opschaling van AMdEX naar een zelfstandige vereniging;
  • Een veelheid aan door AMdEX geïnspireerde regionale, nationale en internationale interacties en samenwerkingen.

Wil je betrokken zijn bij de ontwikkeling van AMdEX? Lees meer over de mogelijkheden voor deelname.

Rol van Amsterdam Economic Board

Amsterdam Economic Board is een van de initiatiefnemers van AMdEX. Het initiatief wordt in 2024 geprivatiseerd voor verdere ontwikkeling en opschaling. In het AMdEX fieldlab is Amsterdam Economic Board onder meer verantwoordelijk voor:

  • Via communicatie, marketing en storytelling – vanuit workshops, webinars en onze online kanalen – verbinden wij een divers netwerk van overheden, bedrijven en onderzoekers aan AMdEX;
  • Ontwikkelen van strategische allianties op regionaal, nationaal en Europees niveau;
  • Onderzoeken van (markt)behoefte voor datadelen, technieken en bottlenecks;
  • In co-creatie identificeren en ontwikkelen van testcases. Bijvoorbeeld in samenwerking met ons initiatief Health Data Space Amsterdam.

Uitnodiging tot samenwerking

Wil je ook een bijdrage leveren aan AMdEX en heb je een interessante testcase? Bekijk alle mogelijkheden om te participeren in AMdEX. Of neem contact op met Willem Koeman, Lead Digitaal.

Volg AMdEX via LinkedIn en X. Wil je de AMdEX nieuwsbrief ontvangen en uitnodigingen voor onze events? Meld je dan aan.

De ontwikkeling van AMdEX wordt financieel ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Provincie Noord-Holland.

AMdEX subsidie EFRO

Province Noord-Holland | Amsterdam Economic Board

Usecase partners

Amsterdam Data Science | Data Sharing Coalition | Dell Technologies | FacilityApps | H20 Esports Campus | iSHARE | KLM | KPN | Luminis | Marineterrein Amsterdam | SAE ITC | Tapp | TNO | UNL

Neem contact op

Delen