Preventie: Gezond, actief leven in de Metropool van Morgen

Het voorkomen van lichamelijke en mentale gezondheidsproblemen moet centraal staan, niet de genezing ervan. Preventie is altijd de beste aanpak. Vooral met aandacht voor een gezonde leefstijl binnen een duurzaam gezonde leefomgeving.

Op weg naar een slimme, groene en gezonde Metropool van Morgen kan onze regio het zich niet langer veroorloven om zich alleen te richten op ziekte en zorg. In dit preventie-initiatief verkennen we hoe de regio gezondheidsverschillen kan verkleinen – met als doel een brede welvaart voor alle inwoners. Ook onderzoeken we mogelijkheden voor het terugdringen van oplopende zorgkosten en toenemende personeelstekorten.

Lees onze nieuwsberichten en eventverslagen over Preventie.

Amsterdam Economic Board nodigt – in samenwerking met ROM InWest en Metropoolregio Amsterdam – regionale partners uit om samen te werken aan versterking en stimulering van preventie.

Hier werken we aan

  • We verkennen welke kansrijke thema’s belangrijk zijn om bij preventie samen op in te zetten
  • We onderzoeken hoe zorgverleners, -verzekeraars, -financiers, lokale overheden, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen daarin gezamenlijk kunnen optrekken en samenwerken
  • We koppelen de inzet op preventie aan brede welvaart in de regio en delen kennis over inspirerende schaalbare preventie-interventies.

Resultaten met preventie

Tijdens een werkdiner in maart 2023 is besloten een Regionale Preventie Coalitie op te richten voor samenwerking, kennisdeling en profilering, rond vier deelopgaven:

  • Werkgeversaanpak Preventie – via werkgevers een brede gezondheidsaanpak (checkup, fietsstimulering, etc.) voor werknemers op alle niveaus proberen te realiseren
  • Startups for Prevention – startups op het gebied van preventie verder helpen door matchmaking tussen financiers, zorgverzekeraars, pilots in zorginstellingen, etc.
  • System Dynamics & Digital Twins – data gebruiken voor simulatiemodellen en inzet van gamification om effecten van preventiegerichte maatregelen te kunnen voorspellen
  • Neighbouring – een aanpak op buurt- en wijkniveau is cruciaal. Preventieaanpak via de inzet en vorming van lokale communities.

In september 2023 hebben partners gekeken hoe preventie kan bijdragen aan een brede welvaart. Dat deden zij door deze uitgangspunten te hanteren van Anders kijken, anders doen. Dit gaf nieuwe inzichten, waarmee deelnemers in het voorjaar van 2024 aan de slag zijn gegaan. Dat dezen zij rondom de thema’s Eigenaarschap, Bestaanszekerheid en Ontplooien. In de tweede helft van 2024 presenteren zij de uitkomsten hiervan in een Preventie conferentie. De uitkomsten zijn ook onderdeel van een bredere roadmap naar Gezond en Actief Leven in de Metropool Amsterdam.

Sluit je aan

Wil je meewerken, heb je feedback of ideeën rondom het voorkomen van ziekte en het verbeteren van de volksgezondheid? Stuur een mail naar een van onze contactpersonen.

Preventie | Amsterdam Economic Board

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit initiatief