Recyclen en upcyclen van grondstofstromen

In de Metropoolregio Amsterdam zijn we samen met veel partijen al weer een paar jaar aan de slag!

Achtergrond

Binnen het thema circulaire economie heeft de Amsterdam Economic Board in 2012 het thema Biobased Economy actief opgepakt, onder ander via het programma Biobased Connections (2012-2014). Daarbij zijn concrete biobased business cases gerealiseerd in de Metropoolregio Amsterdam. Ook is er in 2014 een Green Deal ‘Grassen & Gewassen’ getekend, gecoördineerd door de Board, die eind 2015 verlengd is met nog eens 2 jaar en is overgedragen aan SADC  als trekker.

In mei 2015 lanceerden Board Ambassadeurs professor Jacqueline Cramer en wethouder Haarlemmermeer John Nederstigt het grondstoffentransitieprogramma ‘de Metropoolregio Amsterdam als circulaire grondstoffen hub’.

Met als doel de urgentie van de verandering en de noodzaak tot systemische aanpak onder de aandacht te brengen. Uitgangspunt van deze ambitie is het initiëren, verbinden, versnellen en opschalen van lokale en regionale initiatieven op het gebied van circulariteit, daarbij aansluitend op de eigen dynamiek die elke regio kent. Hierin is de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen cruciaal. In 2016 voerden de ambassadeurs gesprekken met burgemeesters, wethouders en ambtenaren uit de regio met de intentie om circulaire economie hoog op de agenda te krijgen en concrete kansen voor samenwerking te bespreken. Dit resulteerde in juni 2016 tot de gezamenlijke uitvoeringsagenda.

De Board werkt sinds 2016 aan deze uitvoeringsagenda. De focus binnen dit grondstoffentransitieprogramma ligt op de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen op het gebied van:

   • Het herontwerpen van producten en producthergebruik;
   • De hoogwaardig verwaarding van 13 grondstofstromen;
   • Circulair inkopen en aanbesteden.

Circulaire transitie

We leven in een lineaire economie waar het systeem is ingericht op consumptie, eenmalig gebruik, (vaak) laagwaardige recycling en (in Nederland) verbranding. De transitie naar een andersoortige economie gaat niet over één nacht ijs. Het zijn langzame, maar gestage processen, met belangrijke mijlpalen en successen onderweg. Aan de ene kant hebben we te maken met een bestaand systeem met de nodige beperkingen waarbinnen we optimaliseren en aan de andere kant zetten we vol in op systeem innovatie. Die twee paden bestaan in deze transitieperiode naast elkaar.

De aanpak van de Board en haar partners is om in te zetten op hoogwaardige verwaarding van 13 impactvolle grondstofstromen en tegelijkertijd op het herontwerp van product- en productketens en hergebruik, veelal via inkopen en aanbesteden.

De focus ligt op impactvolle grondstofstromen. De keuze is gemaakt op basis van de mate waarin grote volumes worden afgedankt, het milieubelastende karakter en de potentie voor hoogwaardigere verwerking in de regio.

Doelstellingen 2025

   • Leveringszekerheid door de import van grondstoffen met 30% te verminderen;
   • Herontwerp van ten minste 20 product-& materiaalketens;
   • Optimalisatie van hoogwaardige recycling van ten minste 40 impactvolle grondstofstromen, met een gemiddelde recycling van 90%;
   • Creatie van minstens 3600 nieuwe banen;
   • Vermindering milieubelasting met gemiddeld 35%

Aanpak

De aanpak richt zich op a) aanbod van grondstofstromen door nauwe samenwerking met overheden (interventies, algemene voorwaarden en schaal) b) nieuwe bedrijvigheid door de transitie van 13 grondstofstromen en c) de vraag naar circulair ontworpen producten en diensten.

Benieuwd hoe we dat doen? Lees hier meer over de aanpak.

Meedoen? Neem dan contact op met Claire Teurlings, Challenge Lead Circulaire Economie.

Ga terug naar de pagina van Circulaire Economie

initiatieven