CO2 als bouwstof voor een Circulaire Economie

Het verminderen van de uitstoot van CO2 is een cruciaal element van de aanpak van het klimaatprobleem. Behalve op vermindering van de uitstoot kan ook worden ingezet op buffering en hergebruik van (zuivere) CO2.  CO2 is immers een waardevolle grondstof in de circulaire economie.

Relevantie Metropoolregio Amsterdam

West Nederland heeft de potentie om op jaarbasis miljoenen tonnen zuivere CO2 te onttrekken uit (processen binnen) de energievoorziening en de industrie, zoals Tata Steel, afvalverwerkers en de petrochemische industrie. De huidige infrastructuur in de grond transporteert en past nu al 1 miljoen 0,4 Mton CO2 per jaar met een groeipotentieel van 8 miljoen ton per jaar.

Met buffers in gas- en olievelden onder de Noordzee kan deze infrastructuur relatief eenvoudig en kostenefficiënt uitgebreid worden en aanbod én vraag beter verbinden. Voordelen zijn het reduceren van aardgasgebruik op de korte termijn, tot CO2 als grondstof in de circulaire economie op de langere termijn.

Dit biedt cruciale randvoorwaarden voor de ontwikkeling van onze havencomplexen tot biobased hubs en circulaire hotspots. En het begin ligt er al; een leiding tussen onze twee grootste havens distribueert al op grote schaal CO2 dat wordt gebruikt als meststof in de glastuinbouw. En er kan nog zoveel meer! De toepassingen van zuivere CO2 in productieprocessen bij bijvoorbeeld biochemie, advanced fuels, en bouwstoffen zijn enorm in ontwikkeling en brengen een enorme impuls aan de werkgelegenheid, technologische ontwikkelingen en export potentieel.

CO2 Smart Grid

Het CO2 Smart Grid is een uitgebreid CO2 netwerk van aanbieders en afnemers. Het is een ‘enabler’ om deze reductiedoelstellingen op een kostenefficiënte manier te bereiken waarbij we inzetten op een innovatieve investeringsstrategie die business maakt van duurzaamheid. Die business bestaat uit het onderzoeken van CO2 toepassingen, het ontwikkelen van een markt hiervoor en het aantrekken van bedrijvigheid. Vanuit CO2 Smart Grid is ook de business community Carbon Club ontstaan.

Bekijk hoe de Board samen met AkzoNobel, Tata Steel, de Haven van Amsterdam en Rotterdam en de partners van CO2 Smart Grid samenwerkt om tussen nu en 2050 een realistisch alternatief te vinden voor fossiele grondstoffen en het verminderen van CO2-uitstoot.

Luister hier naar de podcast van het “CO2: grondstof van de toekomst symposium” van KNAW op 9 april 2018, waar o.a. Marjolein Brasz meer vertelt over het CO2 Smart Grid.

Belang inzet Board

Veel bedrijven die lid zijn van de Board staan voor de uitdaging hun CO2 emissies te reduceren in de komende decennia als gevolg van de afspraken uit de Klimaattop 2015 in Parijs. Tegelijkertijd staan overheden en maatschappelijke partners voor dezelfde opgave. Daarnaast zet de Metropoolregio Amsterdam in op een innovatieve, toekomstgerichte regio. Sinds het ontstaan van het CO2 Smart Grid werkt de Board hier samen met haar partners aan.

Milestones 2018

–        Haalbaarheidsonderzoek afgerond samen met 21 andere partners én daarmee de Metropoolregio Amsterdam internationaal gepositioneerd als concentratiepunt van Carbon Capture & Utilization-valorisatie; volgens o.a. CE Delft, Ecofys en TNO staan vanuit technisch, maatschappelijk en economisch oogpunt alle lampen op groen en kunnen verdere stappen gezet worden;

–        Bijgedragen aan een Nederlandse CCU-community, wat de Board helpt in de afstemming met andere partijen en regio’s, lobby richting de Rijksoverheid en promotie van de mogelijkheden van onze regio.

In 2025 is de Metropoolregio Amsterdam dé internationale hub voor onderzoek naar en de toepassing van CO2 als grondstof in de circulaire economie. Landelijk willen we in 2030 ten minste 8 miljoen ton CO2 per jaar hergebruiken (5% van de totale huidige uitstoot).

Ga terug naar de pagina van Energie

initiatieven