Succesvolle prijsvraag Slimme & Schone Bouwlogistiek

De Metropoolregio Amsterdam staat de komende decennia voor een omvangrijke bouwopgave. Tot 2040 worden er 250.000 woningen bijgebouwd. Dat gebeurt vooral binnenstedelijk. Deze opgave heeft grote invloed op de verkeers- en milieudruk in de regio Amsterdam. Nu al is 1 op de 3 vrachtvoertuigen in de stad bouwlogistiek. De noodzaak om de bouwlogistiek in de Metropoolregio Amsterdam nu en in de toekomst duurzaam, slim en schoon te organiseren is evident.

De Rutte Groep heeft een schoon, innovatief concept voor het vervoer over water bedacht, gericht op het (binnen)stedelijk gebied: City-Barging. Hiervoor hebben zij de prijs ontvangen voor ‘Slimme en schone bouwlogistiek’ met een cofinanciering van 750.000 euro om het door hun voorgestelde resultaat te bereiken.

Rol van de Board

De Amsterdam Economic Board was verantwoordelijk voor de totstandkoming van de prijsvraag met inzet van experts om tot de juiste vraag aan de markt te komen. Het Platform Economie van de Metropoolregio Amsterdam heeft het prijzengeld beschikbaar gesteld. De gemeente Amsterdam heeft, namens de regio gemeenten, na keuze van de jury de verdere onderhandelingen gevoerd.

#slimgroengezond

Dit draagt bij aan emissievrije stadslogistiek in 2025.