Green Deal ZES – Meer dan 50 partijen doen mee

Met het tekenen van het Klimaatakkoord zet Nederland zich in voor 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Zo’n vijftien procent van die reductie valt onder mobiliteit, waaronder stadslogistiek. Hoe krijgen we partijen zover dat ze hun goederen schoner gaan vervoeren en we de logistiek in stad en regio duurzaam, slim en schoon organiseren?

Op initiatief van de Board tekenden meer dan 50 partijen uit de metropoolregio Amsterdam de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (GDZES). Partijen zoeken elkaar actief op om samenwerkingen aan te gaan. Daarnaast wordt gesproken over nut en noodzaak van logistieke hubs. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met Amsterdam Smart City. Provincie NH en Vervoerregio hebben een (tijdelijke) netwerkregisseur Logistiek MRA aangesteld en zijn uitwerkingen voor regionaal GDZES-beleid onderdeel geworden van jaarplan Logistiek MRA 2020.

Rol Board

leader of the coalition, initiator of Green Deal ZES in the Amsterdam Metropolitan Area, connector of public private network.

2020

In 2020 ligt de focus onder meer op het verder uitbreiden van de koplopers groep Green Deal ZES, succesvolle allianties smeden die zichtbaar en meetbaar impact hebben & een inspirerende ‘Etalage’ met zichtbare regionale ‘GDZES’ initiatieven.

“Slimme en schone (stads)logistiek is een belangrijke voorwaarde voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van onze regio. Om in 2025 emissievrij te kunnen vervoeren, moeten we met z’n allen de schouders eronder zetten. Een handtekening is natuurlijk niet genoeg, er is actie nodig. Iedereen moet meedoen.”

Richard Hoving – Challenge Lead Mobiliteit

In het nieuws

Meedoen?

Wil je ook de Green Deal ZES ondertekenen en daarmee actief meedoen aan initiatieven om emissievrij vervoer te realiseren? Neem dan contact op met Richard Hoving.

Lees meer

Dit is het jaar van de hub

Meer over de Uitdaging Mobiliteit