Circular Commitments door koplopers in de regio

Elke gemeente heeft te maken met grote hoeveelheden afval. Dagelijks verdwijnen waardevolle grondstoffen in de ovens van afvalverwekingsbedrijven in de regio. In samenwerking met gemeenten en provincies en in goede afstemming met de afvalverwerkingsbedrijven uit de Metropoolregio Amsterdam heeft de Amsterdam Economic Board een uniek grondstoffen programma ontwikkeld waardoor waardevolle grondstoffen juist behouden kunnen blijven. De Board werkt met de markt aan het sluiten van 14 grondstofstromen en tevens zet de Board in op het organiseren van de vraag naar producten die ontstaan uit de verdere verwerking van deze grondstoffen.

Elke gemeente heeft te maken met grote hoeveelheden afval. Dagelijks verdwijnen waardevolle grondstoffen in de ovens van afvalverwekingsbedrijven in de regio. In samenwerking met gemeenten en provincies en in goede afstemming met de afvalverwerkingsbedrijven uit de Metropoolregio Amsterdam heeft de Amsterdam Economic Board een uniek grondstoffen programma ontwikkeld waardoor waardevolle grondstoffen juist behouden kunnen blijven. De Board werkt met de markt aan de opwerking van voormalige afvalstromen en tevens zet de Board in op het organiseren van de vraag naar producten die ontstaan uit de verdere verwerking van deze grondstoffen.

  • Koplopers in de regio omarmen deze aanpak door het ondertekenen van ‘circular commitments’ voor agri-food, textiel, e-waste, luiers, dataservers en maaisel om grondstofstromen zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop terug te brengen en producten te hergebruiken:

Afvalbedrijven Meerlanden en AEB Amsterdam werken samen in de strijd tegen e-waste met het uitbreiden van het sorteercentrum van elektronisch afval en door samenwerkingsverbanden met verwerkers aan te gaan. Dat biedt werkgelegenheid, levert geld op en is goed is voor het milieu.

Exter en Amsterdam Green Campus: slaan de handen ineen om agro-food reststromen hoogwaardig te verwerken. Inmiddels zijn vijftien voedselverwerkende bedrijven bereid gevonden om mee te werken aan hun project.

Gemeente Almere is van plan om een sorteerstraat voor fijnmazige voorsortering van ondersoorten van textiel op te zetten.

Om luierrecycling – o.a. door innovatieve inzameling van luiers – mogelijk te maken werken afvalbedrijf AEB Amsterdam en Gemeente Amsterdam samen.

Een consortium van partijen – Havenbedrijf Amsterdam, Newfoss, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en het Waterschap Zuiderzeeland – maakt zich sterk voor de hoogwaardige toepassing van bermgrassen en groenresten in de Metropoolregio Amsterdam.

Hewlett Packard Enterprise, Nederland ICT, EvoSwitch, GreenIT Amsterdam, Recover-E, Sims Recycling Solutions en HKS Metals zetten zich in voor meer circulaire inkoop en afdanking van Dataservers, componenten en materialen in de Metropoolregio Amsterdam.

  • De Board, ICT-Milieu, Iron Mountain en Hewlett Packard Enterprise, met ondersteuning van Green IT Amsterdam hebben onderzoekspartij Ffact gevraagd om inzicht te krijgen in de markt, het beleid rond inkoop, gebruiksduur en afdanking van dataservers en handelingsperspectieven van partijen om tot een zo hoogwaardig mogelijk (regionaal) hergebruik van apparatuur te komen. | Lees meer
  • Artikelenreeks grondstoffen transitieprogramma ontwikkeld samen met koplopers in de Metropoolregio Amsterdam. | Lees meer

Meer weten of een bijdrage leveren?

Wil je een bijdrage leveren aan deze initiatieven? Neem dan contact op met Claire Teurlings, Challenge Lead Circulaire Economie. Of kijk op amsterdameconomicboard.com/uitdaging/circulaire economie.

Meer lezen:

Rol van de Board

De Amsterdam Economic Board coördineert het MRA Grondstoffenprogramma en initieert circular commitments in samenwerking met gemeenten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Samenwerkingspartners

Meerlanden, AEB, gemeente Almere, gemeente Amsterdam, Exter, Amsterdam Green Campus, Hewlett Packard Enterprise, Nederland ICT, EvoSwitch, Green IT Amsterdam, Recover-E, Sims Recycling Solutions, HKS Metals, Havenbedrijf Amsterdam, Provincie Noord Holland, Newfoss, Rijkswaterstaat, Waterschap Zuiderzeeland

#slimgroengezond

Het grondstoffenprogramma is uniek en richt zich zowel op de aanbodzijde van grondstoffen én de vraag naar producten en grondstoffen. Alleen met een substantiële vraag worden waardevolle  grondstoffen steeds langer en efficiënter gebruikt. Hiermee wordt de MRA dé Circulaire Grondstoffen hub; aantrekkelijk voor bedrijven, stakeholders, financierders en het actief aanhaken van de start-up scene.