Jessica Peters-Hondelink nieuwe directeur-bestuurder

Per 1 januari 2024 start Jessica Peters-Hondelink als nieuwe directeur-bestuurder van Amsterdam Economic Board. Zij vertelt over haar achtergrond, ervaring, drijfveren en motivatie voor deze belangrijke rol.

Jessica volgt Nina Tellegen op, die na bijna acht jaar van geweldige inzet en mooie resultaten, kiest voor een combinatie van toezichthouden en kwartiermakerschap.

Jessica Peters-Hondelink | Amsterdam Economic Board

Jessica Peters-Hondelink

“Ik zie in de Metropool Amsterdam prachtige dingen gebeuren”, zegt Jessica. “Vanaf mijn 18e woon en werk ik hier en heb ik de regio zien ontwikkelen in culturele, economische en maatschappelijke zin. Dat het gebied onder druk staat en de voorspoed nog niet iedereen bereikt, zie ik ook.

“De economische verschillen nemen toe. Als we doorgaan op de huidige koers, gaat de groei te veel ten koste van het klimaat en de kwaliteit van leven van toekomstige generaties.

“Met mijn energie, openheid en probleemoplossend vermogen kan ik partijen bij elkaar brengen. Dat drijft mij. Samen kunnen we concreet bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige toekomst, waarbij groei en leefbaarheid in balans zijn.”

“Ik wil graag losmaken wat vastzit. Met collectief en moedig leiderschap concrete doorbraken realiseren voor een slimme, groene en gezonde Metropool van Morgen.”

“De rode draad in mijn werkende leven is dat ik organisaties help duurzame transformaties te realiseren vanuit een gemeenschappelijk toekomstbeeld. Bij Nyenrode Business Universiteit heb ik met partners het ESG Innovation Institute opgericht. Dat bouwt aan een community van bestuurders en talenten uit verschillende bedrijven en sectoren. Met elkaar leren zij hoe ze ESG (Environment, Social, Governance) integreren in alles wat ze doen. Dat kunnen ze nooit in hun eentje. Het gaat erom met anderen een gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen om de transitie naar een duurzame economie en brede welvaart te versnellen.

Van intentie naar actie

“De meeste bestuurders die ik spreek zijn zich ervan bewust dat klimaatverandering en sociale ongelijkheid de toekomst van hun organisatie mede zal bepalen. De intentie om samen te werken op deze vraagstukken is er. Maar ze weten vaak niet hoe ze van intentie tot actie komen. De uitdaging ligt in collectief en moedig leiderschap. Daar is een club voor nodig die deze samenwerking orkestreert.

“Amsterdam Economic Board is bij uitstek de plek van waaruit regionaal coalities met trekkracht en implementatievermogen gevormd kunnen worden om concrete vooruitgang op deze gebieden te realiseren.”

“Door in een coalitie samen te werken kunnen we een gezamenlijke visie en strategie ontwikkelen en de benodigde doorbraken voor die vooruitgang. We moeten elkaar minder als concurrent zien en meer als partners die voor een gemeenschappelijke uitdaging staan.”

Focus en keuzes

“Focussen en scherpe keuzes maken over concrete thema’s is belangrijk, wat mij betreft. Welke soort groei is verantwoord en waar investeer je dan in? Hoe kunnen we de besluitvorming sterker maken en anders organiseren? Daarbij vind ik het belangrijk om voorbij de pilotfase te komen en succesvolle initiatieven structureel en met meer partijen en op meer plekken in te zetten.

“Ik zie er enorm naar uit om vanaf januari 2024 als directeur-bestuurder aan de slag te gaan bij Amsterdam Economic Board. Een netwerk dat een unieke positie inneemt, te midden van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties in de Metropool Amsterdam. Hiermee kunnen we nieuwe, verrassende transitiecoalities bouwen die echt doorbraken realiseren voor de regio, nu en in de toekomst.”

Doe ook mee

Nieuwsgierig hoe je samen met ons kunt werken aan de slimme, groene en gezonde Metropool van Morgen, waarbij groei en leefbaarheid in balans zijn? Doe mee met Anders kijken, anders doen.

12 oktober 2023

Meer weten over

Neem contact op

Blijf jij ook op de hoogte?

8x per jaar nieuws en events uit de regio: schrijf je in voor de Board Update nieuwsbrief

Deel dit artikel

#slimgroengezond

Wil je meer van dit soort artikelen?
Volg ons dagelijks op LinkedIn, X en schrijf je in voor onze Board Update.

Lees ook deze berichten